Capitolul 47

Natán

1 După acestea, s-a ridicat Natán

ca să profeţească în zilele lui Davíd.

Davíd

2 Aşa cum grăsimea este pusă deoparte din [jertfa] mântuitoare,

tot aşa Davíd, dintre fiii lui Israél.

3 Cu leii se juca precum cu iezii

şi cu urşii, precum cu mieii oilor.

4 În tinereţea lui, oare nu l-a ucis pe gigant

şi a ridicat ocara de la popor

atunci când şi-a ridicat mâna cu piatră de praştie

şi a doborât aroganţa lui Goliát?

5 L-a invocat pe Domnul cel Preaînalt

şi el a dat dreptei sale tărie,

ca să-l îndepărteze pe omul puternic în luptă

şi să înalţe puterea poporului său.

6 Astfel l-au glorificat pentru zeci de mii

şi l-au lăudat cu binecuvântările Domnului

când i-au dat diadema gloriei.

7 I-a zdrobit pe duşmani de jur împrejur

şi i-a nimicit pe filisténi, pe potrivnici,

până astăzi a zdrobit puterea lor.

8 În orice lucrare a sa a dat mărturie Celui Sfânt şi Preaînalt,

a înălţat imnuri prin cuvânt de glorie din toată inima lui

şi l-a iubit pe cel care l-a făcut.

9 A stabilit psalmişti înaintea altarului

şi cu sunetul lor îndulceau melodia

şi în fiecare zi lăudau prin cântările lor.

10 A dat strălucire sărbătorilor

şi a împodobit timpurile până la desăvârşire

când ei lăudau numele lui cel sfânt

şi când, încă din zori, făceau să răsune sanctuarul.

11 Domnul a iertat păcatele sale

şi a înălţat în veci puterea lui,

i-a dat alianţa regilor şi un tron de glorie în Israél.

Solomón

12 După el, s-a ridicat un fiu inteligent

şi, datorită lui, a locuit în prosperitate.

13 Solomón a domnit în zile de pace,

în care Domnul a făcut linişte de jur împrejur

ca să stabilească o casă pentru numele său

şi pentru a pregăti un sanctuar pentru vecie.

14 Cât de înţelept ai fost în tinereţea ta

şi ca un râu ai fost plin de inteligenţă!

15 Sufletul tău a acoperit pământul

şi l-ai umplut cu parabolele enigmelor.

16 Până în insulele îndepărtate a ajuns numele tău

şi ai fost iubit în pacea ta.

17 Pentru cântări, pentru asemănări,

pentru parabole şi pentru interpretări,

s-au minunat de tine ţinuturile.

18 În numele Domnului Dumnezeu,

al celui numit Dumnezeul lui Israél,

ai adunat aurul precum cositorul

şi ai înmulţit argintul ca plumbul.

19 Ţi-ai întins coapsele împreună cu femeile

şi ai fost dominat în trupul tău.

20 Ai pus o pată gloriei tale

şi ai întinat descendenţa ta,

aducând mânie asupra copiilor tăi,

iar ei au fost străpunşi din cauza nechibzuinţei tale.

21 Stăpânirea a fost împărţită în două

şi din Efraím a început o domnie neascultătoare.

22 Dar Domnul nu-şi va lăsa îndurarea

şi nu se va pierde [niciunul] din cuvintele sale.

Nu va lăsa să fie nimiciţi nepoţii alesului său

şi nu a îndepărtat descendenţa celui care l-a iubit pe el.

Lui Iacób i-a dat un rest şi lui Davíd, o rădăcină din el.

Roboám

23 Solomón s-a odihnit împreună cu părinţii lui

şi a lăsat după el, din descendenţa lui,

pe unul nechibzuit din popor şi lipsit de inteligenţă,

pe Roboám, care a făcut poporul să se răzvrătească prin planul lui.

Ieroboám

24 Şi Ieroboám, fiul lui Nabát, l-a făcut pe Israél să păcătuiască

şi i-a dat lui Efraím o cale a păcatului

şi s-au înmulţit păcatele lor foarte mult,

făcându-i să stea departe de ţara lor.

25 Ei au căutat orice nelegiuire

până când a venit asupra lor pedeapsa.