Capitolul 5

Bogăţia şi prezumţia

1 Nu te baza pe bogăţiile tale

şi nu spune: „Îmi este de ajuns”!

2 Nu-ţi urma sufletul şi puterea

umblând în dorinţele inimii tale!

3 Nu spune: „Cine mă va stăpâni?”.

Domnul cu siguranţă te va pedepsi.

4 Nu spune: „Am păcătuit şi ce mi s-a întâmplat?”,

căci Domnul este îndelung răbdător!

5 Despre iertare, nu fi fără teamă,

adăugând păcat peste păcat!

6 Nu spune: „Îngăduinţa lui este mare

şi mulţimea păcatelor mele o va ierta”,

căci îndurarea şi mânia sunt la el

şi-şi va revărsa furia asupra păcătoşilor!

7 Nu aştepta [deloc] să te întorci la Domnul

şi nu amâna de la o zi la alta,

căci mânia Domnului va veni pe neaşteptate

şi vei pieri în timpul răzbunării!

8 Nu te baza pe bogăţiile nedrepte,

căci nimic nu-ţi va fi de folos în ziua pericolului!

Tăria şi stăpânirea de sine

9 Nu vântura la orice vânt

şi nu umbla pe orice potecă!

Aşa este păcătosul duplicitar.

10 Fii stabil în cugetul tău

şi unul să fie cuvântul tău!

11 Fii prompt în ascultarea ta

şi cu îndelungă răbdare să dai răspunsul!

12 Dacă ai inteligenţă, răspunde-i aproapelui,

dacă nu, să fie mâna ta pe gura ta!

13 Glorie şi necinste este în vorbire

şi limba omului este cădere pentru el.

14 Să nu fii chemat bârfitor

şi să nu pui capcane cu limba ta,

căci ruşinea este pentru hoţ

şi condamnarea rea este asupra celui duplicitar.

15 Nu fi neştiutor în cele mari şi în cele mici!