Capitolul 51

Imn de mulţumire

1 Te voi mărturisi pe tine, Doamne, regele [meu],

te voi lăuda, Dumnezeule, mântuitorul meu,

şi voi mărturisi numele tău.

2 Căci ai fost ocrotitor şi ajutor;

ai eliberat trupul meu de la pieire

şi din capcana limbii calomnioase,

de buzele care spun minciuni.

Înaintea potrivnicilor ai fost ajutor şi m-ai eliberat,

3 după mulţimea îndurării tale şi a numelui tău,

de muşcătura celui pregătit pentru hrană,

de mâna celor care căutau sufletul meu

şi de multele strâmtorări pe care le aveam,

4 de sufocarea focului dimprejur

şi din mijlocul focului pe care nu-l aprinsesem,

5 din adâncul sânului locuinţei morţilor,

de limba necurată şi de cuvântul mincinos.

6 Calomnia unei limbi nedrepte [a ajuns] la rege;

sufletul meu s-a apropiat de moarte

şi viaţa mea era jos, aproape de locuinţa morţilor.

7 M-au împresurat de pretutindeni şi nu era cine să mă ajute;

priveam după ajutorul oamenilor, dar nu era.

8 Mi-am amintit de îndurarea ta, Doamne,

şi de lucrarea ta, care este din veci,

căci tu îi ridici pe cei care te aşteaptă

şi-i salvezi din mâinile duşmanilor.

9 Am înălţat de pe pământ strigarea mea

şi m-am rugat pentru eliberarea de moarte.

10 L-am invocat pe Domnul, tatăl domnului meu,

ca să nu mă părăsească în zilele strâmtorării,

în timp ce eram neajutorat faţă de cei aroganţi.

Voi lăuda numele tău fără încetare

şi voi înălţa imnuri de mărturisire.

11 Şi rugăciunea mea a fost ascultată,

căci tu m-ai salvat de la pieire

şi m-ai smuls din timpul cel rău.

12 De aceea, te voi mărturisi, te voi lăuda

şi voi binecuvânta numele Domnului.

Poem despre căutarea înţelepciunii

13 Când încă eram tânăr, înainte să rătăcesc,

am căutat în mod deschis înţelepciunea în rugăcinea mea.

14 Înaintea templului consideram vrednic [să mă rog] pentru ea

şi până la sfârşit o voi căuta.

15 Din floarea [ei], ca un strugure care se coace,

inima mea s-a bucurat în ea;

piciorul meu a păşit pe [calea] cea dreaptă

şi încă din tinereţe am mers pe urma ei.

16 Mi-am plecat puţin urechea şi am primit

şi am aflat multă educaţie  pentru mine.

17 A fost pentru mine un progres în ea,

iar celui care-mi dă înţelepciune îi voi da glorie.

18 M-am gândit să o împlinesc,

am fost zelos pentru bine

şi nu am fost făcut de ruşine.

19 Sufletul meu s-a luptat pentru ea

şi am fost conştiincios în împlinirea legii;

mi-am întins mâinile spre înălţime

şi am plâns pentru necunoaşterea ei.

20 Mi-am îndreptat sufletul spre ea şi am aflat-o în curăţie;

am dobândit inimă împreună cu ea de la început,

de aceea nu voi fi abandonat.

21 Chiar şi sânul meu s-a tulburat căutând-o,

de aceea am dobândit un bun câştig.

22 Domnul mi-a dat ca răsplată o limbă

şi cu ea îl voi lăuda.

23 Apropiaţi-vă de mine, voi, cei needucaţi,

şi locuiţi în casa educaţiei!

24 De ce spuneţi că sunteţi lipsiţi de acestea,

iar sufletele voastre însetează foarte mult?

25 Mi-am deschis gura şi am spus:

„Dobândiţi [acestea] pentru voi fără argint!”.

26 Supuneţi-vă grumazul sub jug

şi sufletul vostru să primească educaţia!

Ea este aproape ca s-o găsiţi.

27 Vedeţi cu ochii voştri că m-am chinuit puţin,

dar am aflat pentru mine multă tihnă!

28 Cumpăraţi educaţia cu mult argint, nenumărat,

şi veţi dobândi mult aur în ea!

29 Să se bucure sufletul vostru de îndurarea [Domnului]

şi să nu vă ruşinaţi în lăudarea lui!

30 Împliniţi-vă lucrarea înainte de timp

şi el vă va da răsplată la timpul său.