Capitolul 7

Diferite sfaturi

1 Nu fă rele şi răul nu te va prinde!

2 Stai departe de nedreptate

şi ea se va întoarce de la tine!

3 Fiule, nu semăna în brazdele nelegiuirii

şi nu vei secera de şapte ori!

4 Nu căuta de la Domnul puterea

şi de la rege, un scaun de onoare!

5 Nu fă pe dreptul înaintea Domnului

şi nici pe înţeleptul, în apropierea regelui!

6 Nu căuta să devii judecător,

ca nu cumva să nu poţi să dezrădăcinezi nelegiuirea

şi ca să nu te temi de faţa celui puternic

şi să dai scandal cât priveşte dreptatea ta!

7 Nu păcătui faţă de [lumea] multă a cetăţii

şi să nu decazi în mulţime!

8 Nu te lega de două ori de păcat,

căci chiar şi pentru unul nu vei fi nevinovat!

9 Nu spune: „Va privi la mulţimea darurilor mele

şi, când eu le voi aduce, Dumnezeul cel Preaînalt le va accepta”.

10 Să nu ai inimă mică în rugăciunea ta

şi nu trece cu vederea să faci fapte bune!

11 Nu-l lua în râs pe omul aflat în amărăciunea sufletului,

căci este cine umileşte şi cine înalţă!

12 Nu semăna minciună împotriva fratelui tău

şi nu fă la fel împotriva prietenului!

13 Nu dori să spui vreo minciună,

căci continuarea ei nu este spre bine!

14 Nu pălăvrăgi în mulţimea bătrânilor

şi nu repeta cuvântul în rugăciunea ta!

15 Nu urî lucrarea chinuitoare,

nici agricultura creată de Cel Preaînalt!

16 Nu te număra în mulţimea păcătoşilor!

Aminteşte-ţi că mânia nu întârzie!

17 Umileşte-ţi foarte mult sufletul,

căci pedeapsa celui nelegiuit sunt focul şi viermele.

Prietenii, familia

18 Nu schimba prietenul pentru profit,

nici fratele sincer pe aur din Sufír!

19 Nu dispreţui femeia înţeleaptă şi bună,

căci harul ei este mai presus decât aurul!

20 Nu-l maltrata pe slujitorul care lucrează după adevăr,

nici pe salariatul care-şi dă sufletul [pentru muncă]!

21 Sufletul tău să-l iubească pe slujitorul inteligent

şi nu-l priva de libertate!

22 Ai turmă? Păzeşte-o!

Dacă-ţi este folositoare, să rămână la tine!

Fiii

23 Ai fii? Educă-i

şi leagă-le din tinereţe grumazul!

24 Ai fiice? Fii atent la trupul lor

şi să nu ai un chip blajin faţă de ele!

25 Mărită-ţi fiica şi vei împlini o mare lucrare!

Dăruieşte-o unui om cugetat!

26 Ai o femeie după sufletul [tău]? Nu o alunga!

Iar dacă o urăşti, nu te încrede în ea!

Părinţii

27 Din toată inima ta cinsteşte-l pe tatăl tău

şi nu uita de durerile mamei!

28 Adu-ţi aminte că prin ei ai fost născut!

Ce le vei da înapoi aşa cum ei [ţi-au dat] ţie?

Preoţii

29 Din toată inima ta teme-te de Domnul

şi admiră-i pe preoţii lui!

30 Din toată puterea ta iubeşte-l pe cel care te-a făcut

şi nu-i părăsi pe slujitorii săi!

31 Teme-te de Domnul şi cinsteşte-l pe preot!

Dă-i partea după cum ţi s-a poruncit:

primiţia, cele pentru vinovăţie,

darurile spetelor, jertfa sfinţirii

şi primiţia celor sfinte!

Săracii şi cei oprimaţi

32 Întinde-ţi mâna către cel sărac,

ca binecuvântarea ta să fie desăvârşită!

33 Fapta bună a dărniciei tale să fie înaintea tuturor celor vii

şi celui mort nu-i nega fapta bună!

34 Nu-i evita pe cei care plâng

şi suferă cu cei care suferă!

35 Nu ezita să-i vizitezi pe cei bolnavi,

căci vei fi iubit de un om dintre aceştia!

36 În toate cuvintele tale, aminteşte-ţi de cele din urmă ale tale

şi nu vei păcătui în veci!