Capitolul 3

Pierderea şi regăsirea

1 În pat, în [timpul] nopţilor, l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit.

2 M-am ridicat şi am înconjurat cetatea, pe străzi şi în pieţe l-am căutat pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu: l-am căutat, dar nu l-am găsit.

3 M-au găsit străjerii care înconjoară cetatea [și i-am întrebat]: „L-aţi văzut pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu?”.

4 Abia trecusem de ei şi l-am găsit pe cel pe care-l iubeşte sufletul meu; l-am apucat şi nu l-am lăsat până când nu l-am făcut să intre în casa mamei mele, în camera celei care m-a zămislit.

5 Vă conjur, fiice ale Ierusalímului, pe gazelele şi pe cerboaicele câmpului: n-o deşteptaţi, nu treziţi iubirea până când îi place ei!

IV. AL TREILEA POEM

Cântec de nuntă

6 Cine este aceasta care urcă din pustiu ca nişte coloane de fum, parfumată cu mir şi tămâie şi cu toate pomezile negustorilor?

7 Iată lectica lui Solomón: şaizeci de viteji sunt în jurul ei, dintre cei mai viteji din Israél.

8 Toţi apucă sabia şi sunt învăţaţi pentru luptă; fiecare are sabia lui la coapsă, ca să nu se teamă [în timpul] nopţilor.

9 Regele Solomón şi-a făcut un baldachin de lemn din Libán.

10 Coloanele le-a făcut din argint, suportul, din aur; scaunul său, din purpură, iar interiorul, ornat cu iubirea fiicelor Ierusalímului.

11 Ieşiţi şi priviţi, fiice ale Siónului, la regele Solomón! El are coroana cu care l-a încoronat mama lui în ziua căsătoriei lui şi în ziua bucuriei inimii sale.