Capitolul 5

1 Am intrat în grădina mea, soră a mea, mireaso, am cules mirul meu cu balsam, am mâncat fagurele meu cu miere, am băut vinul meu cu lapte. Mâncaţi, prieteni, beţi şi îmbătaţi-vă de iubire!

V. AL PATRULEA POEM

2 Eu am adormit, dar inima-mi era trează. Glasul iubitului meu, care bate: „Deschide-mi, soră a mea, prietena mea, porumbiţa mea, desăvârşita mea! Căci capul meu este plin de rouă, cârlionţii mei, de picurii nopţii”.

3 „Mi-am dezbrăcat tunica; cum s-o mai îmbrac? Mi-am spălat picioarele; cum să le mai murdăresc?”.

4 Dar iubitul şi-a întins mâna prin încuietoare şi măruntaiele mele s-au mişcat datorită lui.

5 Eu m-am ridicat să-i deschid iubitului meu şi mâna mea picura mir, degetele mele făceau să treacă mir pe mânerul zăvorului.

6 Eu i-am deschis iubitului meu, dar iubitul meu se întorsese, plecase. Mi-a ieşit sufletul după cuvântul lui: l-am căutat, dar nu l-am găsit, l-am strigat, dar nu mi-a răspuns.

7 M-au găsit străjerii care înconjură cetatea, m-au lovit, m-au rănit şi au luat vălul de pe mine străjerii zidurilor.

8 „Vă conjur, fiice ale Ierusalímului, dacă îl veţi găsi pe iubitul meu, ce-i veţi face cunoscut: că eu sunt bolnavă de iubire?”.

9 „Ce are [deosebit] iubitul tău faţă de [orice alt] iubit, tu, cea frumoasă între femei? Ce are [deosebit] iubitul tău faţă de [orice alt] iubit că ne conjuri astfel?”.

Farmecul iubitului pierdut

10 „Iubitul meu este alb şi îmbujorat, deosebit între zeci de mii.

11 Capul lui este ca aurul pur, cârlionţii săi atârnă negri ca [pana de] corb.

12 Ochii lui sunt ca nişte porumbei pe marginea apelor, scăldaţi în lapte şi aşezaţi în orbite.

13 Obrajii lui sunt ca nişte straturi de balsam, alei de plante aromatice. Buzele sale sunt ca nişte crini care picură şi răspândesc mir.

14 Mâinile lui sunt ca nişte cilindri de aur, umplute cu crisoliţi; bustul său este ca o placă de fildeş, acoperit cu safir.

15 Picioarele lui sunt ca nişte coloane de alabastru, stabilite pe postamente de aur pur, înfăţişarea lui este ca Libánul, ales între cedri.

16 Cerul gurii sale este dulceaţă şi tot ce este el e o plăcere. Acesta este iubitul meu, acesta este prietenul meu, fiice ale Ierusalímului!”.