Capitolul 50

Marele preot Símon

1 Símon, fiul lui Onías, marele preot,

în [timpul] vieţii sale a reparat casa

şi în zilele lui a întărit templul.

2 De către el au fost puse temeliile înălţimii duble

şi ale fortăreţei înalte din jurul sanctuarului.

3 În zilele lui a fost săpat rezervorul de apă,

un lac asemănător ca întindere cu marea.

4 Având grijă ca poporul său să nu cadă,

a fortificat cetatea cu întărituri.

5 Cât de glorios era la întoarcerea la popor,

la ieşirea din templu, de după catapeteasmă!

6 Ca o stea de dimineaţă în mijlocul norilor,

ca luna în zilele când e plină.

7 Ca soarele care străluceşte deasupra templului Celui Preaînalt,

precum curcubeul care luminează printre norii gloriei.

8 Ca o floare de trandafir în zilele de primăvară,

ca un crin lângă un izvor de apă,

ca un vlăstar din Libán în zilele de vară.

9 Ca focul şi tămâia în cadelniţă,

ca un vas făcut în întregime din aur,

împodobit cu tot [felul] de pietre preţioase.

10 Ca un măslin care odrăsleşte fructe

şi ca un chiparos care se înalţă până la nori.

11 Când lua pe el haina de glorie

şi se înveşmânta cu [ceea ce aduce] o laudă desăvârşită,

când urca la altarul cel sfânt,

aducea glorie incintei sanctuarului.

12 Când primea părţile [de jertfă] din mâinile preoţilor,

stătea lângă vatra altarului.

În jurul lui era coroana fraţilor

ca vlăstarele cedrilor care sunt în Libán

şi-l înconjurau ca tulpinile palmierilor.

13 Toţi fiii lui Áaron, în gloria lor,

cu ofrandele Domnului în mâinile lor,

erau înaintea întregii adunări a lui Israél.

14 Iar plinătate slujirilor sale era la altar când orânduia ofrandele

Celui Preaînalt şi Atotputernic.

15 Îşi întindea mâna asupra cupei

şi vărsa din sângele de struguri,

revărsa la baza altarului mireasmă plăcută

pentru Cel Preaînalt, regele tuturor.

16 Atunci strigau fiii lui Áaron

şi făceau să răsune trâmbiţele din metal bătut;

făceau auzit un sunet puternic

spre amintire înaintea Celui Preaînalt.

17 Atunci, tot poporul, în mod obişnuit, se grăbea

şi cădea cu faţa la pământ

pentru a-l adora pe Domnul lor Atotputernic,

Dumnezeul cel Preaînalt.

18 Psalmiştii lăudau cu glasurile lor,

dintr-un ecou foarte mare se îndulcea melodia.

19 Poporul îl implora pe Domnul cel Preaînalt în rugăciune

înaintea Celui Milostiv până când era împlinită rânduiala Domnului

şi se termina slujirea lui.

20 Atunci, coborând, îşi ridica mâinile

asupra întregii adunări a fiilor lui Israél

pentru a da binecuvântarea Domnului cu buzele sale

şi pentru a se lăuda în numele lui.

21 Şi a doua oară se prosternau

ca să primească binecuvântarea de la Cel Preaînalt.

Îndemn

22 Şi acum, binecuvântaţi-l pe Dumnezeul a toate,

care face lucruri măreţe oricând,

care înalţă zilele noastre din [sânul] mamei

şi face cu noi după îndurarea sa!

23 Să ne dea bucuria inimii

şi să fie pace în zilele noastre în Israél,

ca în zilele veşniciei.

24 Îndurarea lui să rămână fidelă cu noi

şi, în zilele noastre, să ne salveze!

Proverb numeric

25 Pentru două neamuri s-a indignat sufletul meu

şi al treilea nici măcar nu este neam:

26 cei care stau pe muntele Samaríei şi filisténii

şi poporul nebun care locuieşte în Síhem.

Concluzie

27 Educaţie a inteligenţei şi cunoaştere a înscris în această carte

Isus, fiul lui Siráh, [fiul] lui Eleazár din Ierusalím,

care a revărsat ca ploaia înţelepciunea din inima sa.

28 Fericit este acela care se întoarce spre acestea

şi le pune la inima lui: va deveni înţelept!

29 Dacă le va împlini, va fi puternic în toate,

căci lumina Domnului va fi calea lui.

Celor pioşi le-a dat înţelepciune.

Binecuvântat să fie Domnul în veci.

Amin! Amin!