Capitolul 13

Despărţirea dintre Abrahám şi Lot

1 Abrám s-a suit din Egipt spre Négheb, el, soţia sa şi tot ce avea, împreună cu Lot. 2 Abrám era foarte bogat în turme, argint şi aur. 3 A mers din loc în loc, din Négheb până la Bétel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Bétel şi Ái, 4 în locul unde făcuse altarul mai înainte. Şi acolo Abrám a invocat numele Domnului.

5 Dar şi Lot, care mergea cu Abrám, avea turme, cirezi şi corturi. 6 Ţinutul acela nu era în stare să-i țină ca să locuiască împreună, pentru că averile lor erau mari şi nu puteau să locuiască împreună. 7 Şi a fost ceartă între păstorii turmei lui Abrám şi păstorii turmei lui Lot. Canaaneénii şi ferezéii locuiau pe atunci în ţară. 8 Abrám i-a spus lui Lot: „Să nu fie ceartă între mine şi tine, între păstorii mei şi păstorii tăi, căci noi suntem fraţi! 9 Nu este, oare, toată ţara înaintea ta? Desparte-te, te rog, de mine! Dacă tu [o iei] la stânga, eu [o iau] la dreapta; dacă tu [o iei] la dreapta, eu [o iau] la stânga!”.

10 Lot şi-a ridicat ochii şi a văzut că toată zona Iordánului era bine udată, căci înainte ca Domnul să fi nimicit Sodóma şi Gomóra, ea era ca grădina Domnului, ca ţara Egiptului, cum mergi spre Ţoár. 11 Lot şi-a ales toată zona Iordánului şi a plecat Lot spre răsărit; şi s-au despărţit unul de altul. 12 Abrám a locuit în ţara Canaán, iar Lot a locuit în cetăţile din zonă şi şi-a fixat corturile până la Sodóma. 13 Oamenii din Sodóma erau răi şi foarte păcătoşi în faţa Domnului.

Promisiunile făcute lui Abrahám

14 Domnul i-a spus lui Abrám după ce Lot s-a despărţit de el: „Ridică-ţi ochii şi priveşte din locul în care eşti acum spre nord şi spre sud, spre est şi spre vest! 15 Căci toată ţara pe care o vezi ţi-o voi da ţie şi descendenței tale până în veci. 16 Voi pune să fie descendența ta ca pulberea pământului. Dacă va putea cineva să numere pulberea pământului, va putea să numere şi descendența ta. 17 Ridică-te, umblă prin ţară în lung şi în lat, căci ţie ţi-o voi da!”. 18 Abrám şi-a ridicat corturile, a mers şi s-a stabilit la terebinţii din Mamré, care sunt lângă Hebrón. Şi a zidit acolo un altar Domnului.