Capitolul 14

Abrahám, regii şi Melchísedec

1 În zilele lui Amrafél, regele din Şineár, Arióc, regele din Elasár, Chedárlaomér, regele din Elám, şi Tideál, regele din Goím, 2 au făcut război cu Béra, regele din Sodóma, cu Bírşa, regele din Gomóra, cu Şineáb, regele din Admá, cu Şeméber, regele din Ţeboím şi cu regele din Béla, adică din Ţoár.

3 Toţi aceştia s-au unit în valea Sidím, adică Marea Moartă. 4 Doisprezece ani i-au slujit lui Chedárlaomér şi în anul al treisprezecelea s-au răsculat. 5 În al paisprezecelea an a venit Chedárlaomér şi regii care erau cu el şi i-au lovit pe refaími la Aşterót-Carnáim, pe zuzimi la Ham, pe emími la Şavé-Chiriatáim 6 şi pe horei în muntele lor, Seír, până la El-Parán, care este lângă pustiu. 7 S-au întors şi au venit la En-Mişpát, sau Cádeş, şi au lovit toată câmpia amalecíţilor, ca şi pe amoréi, care locuiau la Haţeţón-Támar. 8 Au ieşit regele din Sodóma, regele din Gomóra, regele din Admá, regele din Ţeboím şi regele din Béla, adică din Ţoár, şi s-au aşezat în linie de luptă împotriva lor în valea Sidím, 9 împotriva lui Chedárlaomér, regele din Elám, a lui Tideál, regele din Goím, a lui Amrafél, regele din Şineár şi a lui Arióc, regele din Elasár; patru regi împotriva a cinci. 10 Valea Sidím era [plină] cu fântâni, fântâni de smoală. Regele Sodómei şi al Gomórei au fugit şi au căzut acolo, iar cei rămaşi au fugit spre munţi. 11 Şi au luat toată averea Sodómei şi Gomórei şi toată hrana lor şi au plecat.

12 Şi l-au luat şi pe Lot, fiul fratelui lui Abrám, şi averea lui şi au plecat. El locuia atunci în Sodóma. 13 A venit un fugar şi i-a făcut cunoscut lui Abrám, evreul; el locuia lângă terebinţii lui Mamré, amoréul, fratele lui Eşcól şi fratele lui Anér; ei erau aliaţii lui Abrám. 14 Şi a auzit Abrám că fratele său a fost luat captiv, i-a adunat pe cei mai experimentați născuţi în casa lui, trei sute optsprezece [la număr], şi i-a urmărit până la Dan. 15 S-au împărţit şi, noaptea, el şi servitorii lui i-au lovit şi i-au urmărit până la Hobá, care este la stânga de Damásc. 16 A adus înapoi toată averea şi l-a luat înapoi şi pe fratele său, Lot, cu averea lui, precum şi pe femeile şi pe poporul lui.

Melchísedec

17 Regele Sodómei i-a ieşit în întâmpinare la întoarcerea lui, după ce i-a lovit pe Chedárlaomér şi pe regii care erau cu el, în valea Şavé, adică în Valea Regelui. 18 Melchísedec, regele din Salém, a adus pâine şi vin; el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt. 19 El l-a binecuvântat şi a spus:

„Binecuvântat să fie Abrám

de Dumnezeul cel Preaînalt,

Creatorul cerului şi al pământului,

20 şi binecuvântat să fie Dumnezeu

cel Preaînalt

care te-a eliberat din mâinile

asupritorilor tăi!”.

Şi i-a dat a zecea parte din toate.

21 Regele Sodómei i-a zis lui Abrám: „Dă-mi oamenii şi ia averea pentru tine!”. 22 Abrám i-a zis regelui Sodómei: „Ridic mâna mea spre Domnul, Dumnezeul cel Preaînalt, creatorul cerului şi al pământului, 23 că niciun fir de aţă, nici o curea de încălţăminte, nimic din tot ce este al tău nu voi lua, ca să nu zici: «Eu l-am îmbogăţit pe Abrám», 24 în afară de ce au mâncat tinerii şi de partea oamenilor care au mers cu mine, Anér, Eşcól şi Mamré: ei să-şi ia partea lor!”.