Capitolul 38

Iúda şi Támar

1 În vremea aceea, Iúda a coborât de la fraţii săi şi s-a aşezat la un om din Adulám al cărui nume era Hirá. 2 Iúda a văzut-o acolo pe fiica unui canaanean al cărui nume era Şúa, a luat-o de soţie şi a intrat la ea. 3 Ea a zămislit, a născut un fiu şi i-a pus numele Er. 4 A zămislit iarăşi, a mai născut un fiu şi i-a pus numele Onán. 5 A mai născut un fiu şi i-a pus numele Şelá; era la Chezíb când l-a născut.

6 Iúda a luat pentru Er, întâiul său născut, o soţie. Numele ei era Támar. 7 Er, întâiul-născut al lui Iúda, a fost rău în ochii Domnului; şi Domnul l-a făcut să moară. 8 Atunci Iúda i-a zis lui Onán: „Intră la soţia fratelui tău, fă-ţi datoria de cumnat şi ridică descendență fratelui tău!”. 9 Dar Onán, ştiind că descendența nu va fi a lui, de câte ori intra la soţia fratelui său, îşi vărsa [sămânța] pe pământ ca să nu-i dea urmaşi fratelui său. 10 Ceea ce făcea el era rău înaintea Domnului, care a făcut ca şi el să moară. 11 Iúda i-a zis norei sale Támar: „Rămâi văduvă în casa tatălui tău până va creşte fiul meu Şelá!”. Căci zicea: „Să moară şi el ca fraţii lui!”. Támar a plecat şi a locuit în casa tatălui ei.

12 Au fost multe zile şi fiica lui Şúa, soţia lui Iúda, a murit. Şi după ce Iúda s-a mângâiat, a urcat la cei care-i tundeau turma el și Hirá, prietenul lui din Adulám, la Timná. 13 I s-a făcut cunoscut lui Támar şi i s-a zis: „Iată, socrul tău urcă la Timná ca să-şi tundă turma!”. 14 Atunci ea şi-a dat jos hainele de văduvie, s-a acoperit cu un văl, s-a parfumat şi s-a aşezat la intrarea în Enáim, pe drumul care duce la Timná; căci a văzut că Şelá crescuse şi ea nu-i fusese dată lui de soţie.

15 Iúda a văzut-o şi a crezut că este o prostituată, pentru că îşi acoperise faţa. 16 S-a îndreptat spre ea pe drum şi a zis: „Lasă-mă să intru la tine!”. Căci nu ştia că este nora sa. Ea a zis: „Ce-mi dai, ca să intri la mine?”. 17 El a răspuns: „Îţi voi trimite un ied din turmă”. Ea a zis: „Da, dacă îmi dai o garanţie până când îl vei trimite”. 18 El a zis: „Ce garanţie să-ţi dau?”. Ea a zis: „Sigiliul tău, colanul tău şi toiagul pe care-l ai în mână”. El i le-a dat, a intrat la ea şi ea a zămislit. 19 Ea s-a ridicat, a mers și şi-a dat jos vălul şi s-a îmbrăcat cu hainele sale de văduvie. 20 Iúda a trimis iedul din turmă prin prietenul său din Adulám ca să ia garanţia din mâna femeii, dar el n-a găsit-o. 21 A întrebat pe oamenii locului şi a zis: „Unde este prostituata aceea care stătea la Enáim pe drum?”. Ei au răspuns: „Nu a fost aici nicio prostituată”. 22 El s-a întors la Iúda şi i-a spus: „N-am găsit-o; şi chiar oamenii locului au zis: «Nu a fost aici nicio prostituată»”. 23 Iúda a zis: „Să şi le ţină! Numai să nu ne facem de batjocură. Iată, am trimis iedul acesta, iar tu n-ai găsit-o!”.

24 Cam după trei luni, i s-a făcut cunoscut lui Iúda, zicând: „Támar, nora ta, s-a desfrânat şi chiar a zămislit în urma desfrânării”. Iúda a zis: „Scoateți-o afară şi să fie arsă!”. 25 Pe când o scoteau afară, ea a trimis să i se spună socrului ei: „De la omul căruia îi aparţin acestea am zămislit eu; vezi, te rog, ale cui sunt inelul cu pecete, colanul şi toiagul acesta”. 26 Iúda le-a recunoscut şi a zis: „Ea este mai dreaptă decât mine, fiindcă nu i-am dat-o fiului meu Şelá”. Şi de atunci nu a mai cunoscut-o.

27 Când i-a venit vremea să nască, iată că în sânul ei erau doi gemeni! 28 Şi, în timpul naşterii, unul a scos mâna; moaşa i-a prins mâna şi a legat-o cu un fir roşu, zicând: „acesta a ieşit primul”. 29 Dar el şi-a tras mâna înapoi şi, iată, a ieşit fratele lui. Ea a zis: „cum ţi-ai deschis o spărtură!”. De aceea i s-a pus numele Péreţ. 30 Apoi a ieşit fratele lui, care avea firul roşu la mână; de aceea i s-a pus numele Zérah.