Capitolul 40

Iosíf interpretează visele demnitarilor Faraónului

1 După aceste lucruri, paharnicul regelui Egiptului şi pitarul au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. 2 Faraón s-a mâniat pe cei doi eunuci ai săi, pe mai-marele paharnicilor şi pe mai-marele pitarilor. 3 I-a pus sub pază în casa comandantului gărzii, în temniţă, în locul unde era prizonier Iosíf. 4 Comandantul gărzii l-a pus supraveghetor pe Iosíf pentru ei şi el i-a slujit. Ei au rămas câteva zile sub pază.

5 Amândoi, paharnicul şi pitarul regelui Egiptului, care erau închişi în temniţă, au avut câte un vis în aceeași noapte: fiecare visul lui, având fiecare interpretarea visului său. 6 Când Iosíf a venit la ei dimineaţa, i-a privit şi, iată, erau abătuţi! 7 Atunci i-a întrebat pe demnitarii lui Faraón care erau cu el sub pază în casa stăpânului său şi le-a zis: „De ce aveţi feţele triste astăzi?”. 8 Ei i-au răspuns: „Am visat un vis şi nu este nimeni care să-l interpreteze”. Iosíf le-a zis: „Interpretările nu sunt oare ale lui Dumnezeu? Povestiţi-mi, deci!”.

9 Mai-marele paharnicilor i-a povestit lui Iosíf visul lui şi i-a zis: „În visul meu, înaintea mea era o viţă de vie. 10 Viţa avea trei mlădiţe. A înmugurit, a dat în floare şi s-au copt ciorchinii de struguri. 11 Paharul lui Faraón era în mâna mea. Am luat strugurii, i-am stors în paharul lui Faraón şi am pus paharul în mâna lui Faraón”. 12 Iosíf i-a zis: „Aceasta este interpretarea: cele trei mlădiţe sunt trei zile. 13 Încă trei zile şi Faraón îţi va înălţa capul şi te va pune iarăşi în poziția ta. Îi vei da paharul în mână lui Faraón cum făceai şi înainte, când erai paharnicul lui. 14 Dar adu-ţi aminte de mine – că am fost cu tine – când îţi va merge bine şi fă bunăvoinţă faţă de mine! Aminteşte-i lui Faraón de mine şi fă-mă să ies din locul acesta; 15 căci am fost răpit din ţara evreilor şi nici aici n-am făcut nimic ca să mă pună în groapă!”.

16 Mai-marele pitarilor a văzut că a dat o interpretare favorabilă şi i-a zis lui Iosíf: „Am avut şi eu un vis şi, iată, aveam trei coşuri cu pâine pe capul meu! 17 În coşul de deasupra erau tot felul de bucate făcute de pitar pentru Faraón, şi păsările le mâncau din coşul de pe capul meu”. 18 Iosíf a răspuns şi a zis: „Aceasta este interpretarea: cele trei coşuri sunt trei zile. 19 Încă trei zile şi Faraón îţi va înălţa capul şi te va atârna de un copac şi păsările vor devora carnea de pe tine”.

20 A treia zi, ziua de naştere a lui Faraón, el a făcut un ospăţ pentru toţi slujitorii săi şi a ridicat capul mai-marelui paharnicilor şi pe cel al mai-marelui pitarilor în mijlocul slujitorilor săi. 21 L-a pus iarăşi pe mai-marele paharnicilor în slujba lui de paharnic şi el punea paharul în palma lui Faraón; 22 iar pe mai-marele pitarilor l-a spânzurat, după cum le-a interpretat lor Iosíf. 23 Dar mai-marele paharnicilor nu şi-a mai amintit de Iosíf. L-a uitat.