Capitolul 46

Plecarea lui Iacób în Egipt

1 Israél a plecat împreună cu tot ce avea. A ajuns la Béer-Şéba şi a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isáac. 2 Dumnezeu i-a vorbit lui Israél într-o viziune de noapte: „Iacób, Iacób!”. El a răspuns: „Iată-mă!”. 3 El a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău! Nu te teme să cobori în Egipt, căci acolo voi pune să fie din tine un neam mare! 4 Eu voi coborî cu tine în Egipt şi tot eu te voi face să urci. Iar Iosíf îşi va pune mâna peste ochii tăi”. 5 S-a ridicat Iacób de la Béer-Şéba. Iar fiii lui Israél i-au dus pe Iacób, tatăl lor, şi pe copiii şi soţiile lor în carele pe care le trimisese Faraón ca să-i aducă.

6 Au luat cu ei turmele şi averea pe care o adunaseră în ţara Canaán. Au venit, în Egipt, Iacób şi toată descendența sa cu el: 7 fiii lui şi fiii fiilor lui, fiicele lui şi fiicele fiilor lui; toată descendența sa a adus-o în Egipt.

Familia lui Iacób

8 Acestea sunt numele fiilor lui Israél care au venit în Egipt, Iacób şi fiii lui. Întâiul născut al lui Iacób: Rubén. 9 Fiii lui Rubén: Enóh, Palú, Heţrón şi Carmí. 10 Fiii lui Simeón: Iemuél, Iamín, Ohád, Iachín, Ţóhar şi Saul, fiul canaaneéncei. 11 Fiii lui Lévi: Gherşón, Chehát şi Merári. 12 Fiii lui Iúda: Er, Onán, Şelá, Péreţ şi Zérah. Er şi Onán au murit în ţara Canaán. Fiii lui Péreţ au fost: Heţrón şi Hamúl. 13 Fiii lui Isahár: Tóla, Púva, Iob şi Şimrón. 14 Fiii lui Zabulón: Séred, Elón şi Iahleél. 15 Aceştia sunt fiii pe care Léa i-a născut lui Iacób în Padán-Arám, precum şi pe Diná, fiica sa. Toţi, fii şi fiice, erau treizeci şi trei de suflete.

16 Fiii lui Gad: Ţifión, Haghí, Şúni, Eţbón, Erí, Aródí şi Arelí. 17 Fiii lui Aşér: Imná, Işvá, Işví, Bería şi Sérah, sora lor. Şi fiii lui Bería: Héber şi Malkiél. 18 Aceştia sunt fiii Zílpei, pe care o dăduse Lában fiicei sale Léa; pe aceştia i-a născut ea lui Iacób: şaisprezece suflete.

19 Fiii Rahélei, soţia lui Iacób: Iosíf şi Beniamín. 20 Lui Iosíf i s-au născut, în ţara Egiptului, Manáse şi Efraím, pe care i-a născut Asenát, fiica lui Potí-Féra, preotul din On. 21 Fiii lui Beniamín: Béla, Bécher, Aşbél, Ghéra, Naamán, Ehí, Roş, Mupím, Hupím şi Ard. 22 Aceştia sunt fiii Rahélei care i s-au născut lui Iacób: toţi, paisprezece suflete.

23 Fiii lui Dan: Huşím. 24 Fiii lui Neftáli: Iahţeél, Guní, Iéţer şi Şilém. 25 Aceştia sunt fiii Bílhăi, pe care i-o dăduse Lában fiicei sale Rahéla; pe aceştia i-a născut ea lui Iacób: toţi, şapte suflete.

26 Toate sufletele care au venit cu Iacób în Egipt şi care au ieşit din coapsele lui, fără a le socoti pe soţiile fiilor lui Iacób, au fost de toate şaizeci şi şase de suflete. 27 Şi fiii lui Iosíf care i se născuseră în Egipt erau două suflete. Toate sufletele din casa lui Iacób care au venit în Egipt erau şaptezeci.

Iacób şi Iosíf se întâlnesc

28 [Iacób] L-a trimis pe Iúda înaintea sa la Iosíf ca să-i pregătească sosirea în ţinutul Goşén. Şi au ajuns în ţinutul Goşén. 29 Iosíf şi-a legat carul şi a urcat să-l întâmpine pe Israél, tatăl său, în Goşén. Îndată ce l-a văzut, a căzut pe grumazul lui şi a plâns pe grumazul lui îndelung. 30 Israél i-a spus lui Iosíf: „De acum pot să mor, căci ţi-am văzut faţa şi că mai ești încă viu”.

31 Iosíf a zis fraţilor săi şi casei tatălui său: „Voi merge, îi voi face cunoscut lui Faraón şi-i voi spune: «Fraţii mei şi casa tatălui meu, care erau în ţara Canaán, au venit la mine. 32 Oamenii aceştia sunt păstori de turme, căci ei se ocupă cu creşterea animalelor; ei şi-au adus turmele, cirezile şi tot ce au». 33 Şi, când vă va chema Faraón şi vă va întreba: «Cu ce vă ocupați?», 34 voi să răspundeţi: «Servitorii tăi au crescut vite din tinereţea noastră până acum, atât noi, cât şi părinţii noştri». În felul acesta veţi locui în ţinutul Goşén”. De altfel, orice păstor de la turmă este un lucru abominábil pentru egipténi.