Capitolul 21

NORME DE DREPT FAMILIAL

Legi cu privire la sclavi

1,,Acestea sunt legile pe care le vei pune înaintea lor.

2 Dacă vei cumpăra un sclav evreu, să slujească şase ani; dar în al şaptelea să iasă liber, fără despăgubire. 3 Dacă a intrat singur, să iasă singur; dacă era însurat, să iasă şi soţia cu el! 4 Dacă stăpânul lui i-a dat o soţie şi ea i-a născut fii şi fiice, femeia şi fiii să fie ai stăpânului său, iar el să iasă singur! 5 Dacă sclavul va zice: «Îmi iubesc stăpânul, pe soţie şi pe fiii mei şi nu vreau să devin liber», 6 atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu, să-l apropie de uşă sau de uşorul uşii şi stăpânul lui să-i găurească urechea cu o andrea şi el să-i fie sclav pentru totdeauna! 7 Dacă un om îşi va vinde fiica drept sclavă, ea nu va ieşi cum ies sclavii. 8 Dacă nu va plăcea stăpânului ei care a avut-o de soţie, atunci să o lase să fie eliberată. Dar unui popor străin nu va avea dreptul s-o vândă, trădând-o. 9 Dacă o dă de soţie fiului său, să se poarte cu ea după dreptul fiicelor! 10 Dacă-şi va lua o alta, nu o va lipsi de hrană, de îmbrăcăminte şi de traiul ei cu bărbatul. 11 Dacă nu-i face aceste trei lucruri, ea va putea ieşi fără despăgubire, fără să dea bani.

Legislaţia penală

Omuciderea

12 Dacă cineva va lovi pe altul şi acela va muri, acesta să fie dat la moarte! 13 Dacă nu i-a întins laţul, şi dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îţi voi hotărî un loc unde va putea să fugă. 14 Dacă cineva plănuieşte împotriva aproapelui său şi-l omoară cu viclenie, chiar şi de la altarul meu să-l iei şi să-l omori!

15 Dacă cineva îl loveşte pe tatăl său sau pe mama sa, să fie dat la moarte! 16 Dacă cineva fură un om şi-l va vinde sau acesta va fi găsit în mâinile lui, să fie dat la moarte! 17 Dacă cineva îi blestemă pe tatăl său sau pe mama sa, să fie dat la moarte!

Delicte împotriva persoanelor

18 Dacă oamenii se ceartă şi unul dintre ei îl va lovi pe celălalt cu piatra sau cu pumnul şi acela nu va muri, dar va cădea la pat, 19 dacă se va scula şi va merge afară cu toiagul său, cel care l-a lovit este nevinovat, numai să-l despăgubească şi să-l îngrijească până la vindecare.

20 Dacă un om loveşte pe sclavul său sau pe sclava sa cu toiagul şi mor sub mâna lui, să fie pedepsit! 21 Dar dacă mai trăiesc o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit; căci este proprietatea sa.

22 Dacă se ceartă oamenii şi lovesc o femeie însărcinată şi o fac să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiţi după cum va decide bărbatul femeii, după hotărârea judecătorilor! 23 Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viaţă pentru viaţă, 24 ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, 25 arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.

26 Dacă un om loveşte ochiul sclavului său sau al sclavei sale şi-i face să-şi piardă ochiul, să le dea drumul ca despăgubire pentru ochiul lor! 27 Şi dacă face să cadă un dinte sclavului său sau al sclavei sale să le dea drumul ca despăgubire pentru dintele lor.

28 Dacă un bou împunge un om sau o femeie şi [acesta sau aceasta] moare, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu i se mănânce, iar stăpânul boului este nevinovat. 29 Dar dacă un bou obişnuia de mai înainte să împungă şi stăpânului i se spusese, dar nu l-a închis, şi dacă boul ucide un bărbat sau o femeie, boul să fie bătut cu pietre şi stăpânul lui să fie dat la moarte. 30 Dacă i se pune stăpânului un preţ de răscumpărare, va da ca răscumpărare pentru viaţa lui tot ceea ce i se va cere. 31 Dacă [boul] împunge un băiat sau împunge o fată, i se va face după legea aceasta. 32 Dacă [boul] împunge un sclav sau o sclavă, să dea treizeci de sícli de argint stăpânului, iar boul să fie bătut cu pietre!

Delicte împotriva proprietăţii

33 Dacă un om descoperă o groapă sau dacă un om sapă o groapă şi n-o acoperă şi cad acolo un bou sau un măgar, 34 stăpânul gropii să plătească stăpânului lor preţul înapoi, iar animalul mort să fie al lui! 35 Dacă boul unui om împunge boul unui alt om şi acesta moare, să vândă boul cel viu şi preţul lui să-l împartă în două; şi să împartă şi boul mort în două. 36 Dar dacă se ştia de mai înainte că boul obişnuia să împungă, iar stăpânul lui nu l-a închis, să plătească bou pentru bou, iar pe cel mort să-l ia el.

Furtul de animale

37 Dacă un om fură un bou sau o oaie şi le taie sau le vinde, să dea cinci bovine pentru bou şi patru ovine pentru oaie!