Capitolul 24

ÎNCHEIEREA ALIANŢEI

1 [Dumnezeu] i-a zis lui Moise: ,,Urcaţi la Domnul tu şi Áaron, Nadáb şi Abíhu şi şaptezeci dintre bătrânii lui Israél şi să vă prosternaţi de departe! 2 Numai Moise să se apropie de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu urce cu el”.

3 Moise a venit şi a istorisit poporului toate cuvintele Domnului şi toate hotărârile. Tot poporul a răspuns într-un glas: ,,Tot ce a spus Domnul, vom face”. 4 Moise a scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre pentru cele douăsprezece triburi ale lui Israél. 5 A trimis nişte tineri dintre fiii lui Israél să aducă arderi de tot şi să aducă viţei ca jertfe de împăcare Domnului. 6 Moise a luat jumătate din sânge şi l-a pus în vase, iar cu cealaltă jumătate a stropit altarul. 7 A luat cartea alianţei şi a citit-o în auzul poporului. Ei au zis: ,,Tot ceea ce a spus Domnul, vom face şi vom asculta”. 8 Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: ,,Iată sângele alianţei pe care a făcut-o Domnul cu voi potrivit tuturor acestor cuvinte”.

9 Moise a urcat împreună cu Áaron, Nadáb şi Abíhu şi cu şaptezeci dintre bătrânii lui Israél. 10 Ei l-au văzut pe Dumnezeul lui Israél; sub picioarele lui era ca un paviment de safir, ca însuşi cerul curat. 11 El nu şi-a întins mâna împotriva aleşilor fiilor lui Israél. Ei l-au văzut pe Dumnezeu şi au mâncat şi au băut.

Moise, pe munte

12 Domnul i-a spus lui Moise: ,,Urcă la mine pe munte şi rămâi acolo! Eu îţi voi da nişte table de piatră cu legea şi poruncile pe care le-am scris ca să-i înveţi pe ei”. 13 Moise s-a sculat împreună cu Iósue, slujitorul său. Moise a urcat pe muntele lui Dumnezeu. 14 Şi le-a zis bătrânilor: ,,Aşteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi! Iată, Áaron şi Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo problemă, să meargă la ei!”.

15 Moise a urcat pe munte şi norul a acoperit muntele. 16 Gloria Domnului s-a aşezat pe muntele Sínai şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul l-a chemat pe Moise din mijlocul norului. 17 Gloria Domnului le-a apărut fiilor lui Israél ca un foc mistuitor pe vârful muntelui. 18 Moise a intrat în mijlocul norului şi a urcat pe munte. Moise a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.