Capitolul 30

Altarul pentru incens

1 Să faci apoi un altar pentru arderea incensului: să-l faci din lemn de salcâm! 2 Lungimea lui să fie de un cot, iar lăţimea de un cot; să fie pătrat şi înălţimea lui să fie de doi cóţi. Coarnele lui să iasă din el! 3 Să-l acoperi cu aur curat: partea de sus şi pereţii lui de jur împrejur şi coarnele lui. Să-i faci un chenar de aur de jur împrejur. 4 Să-i faci două verigi de aur dedesubtul chenarului, pe cele două laturi ale sale: să le faci pe ambele părţi. Ele să fie lăcaş pentru drugi, ca să fie purtat cu ei! 5 Să faci drugii din lemn de salcâm şi să-i acoperi cu aur! 6 Să-l pui în faţa perdelei care este înaintea arcei mărturiei, în faţa capacului ispăşirii, care este deasupra mărturiei unde mă voi întâlni cu tine! 7 Áaron va arde pe el tămâie plăcut-mirositoare în fiecare dimineaţă, când va pregăti candelele şi o va face să ardă; 8 va arde şi seara, când va aşeza candelele. Va arde neîntrerupt tămâie în faţa Domnului, din generaţie în generaţie. 9 Să nu aduceţi pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare şi să nu turnaţi pe el jertfă de băutură! 10 Áaron va face o dată pe an purificarea pe coarnele lui: cu sângele jertfei pentru păcat, în Ziua Ispăşirii, o dată pe an, îl va purifica din generaţie în generaţie. Acesta va fi un lucru preasfânt înaintea Domnului”.

Contribuţia pentru sanctuar

11 Domnul i-a spus lui Moise: 12 ,,Când vei face recensământul fiilor lui Israél şi îi vei număra, fiecare să dea Domnului un preţ de răscumpărare pentru sufletul său, ca să nu fie nici o nenorocire între ei cu prilejul recensământului. 13 Iată ce vor da toţi cei care vor fi trecuţi în recensământ: o jumătate de síclu, după síclul sanctuarului, care este de douăzeci de ghere; o jumătate de síclu va fi darul ridicat pentru Domnul. 14 Orice om trecut în recensământ, de la douăzeci de ani în sus, va da darul ridicat pentru Domnul. 15 Bogatul să nu plătească mai mult şi săracul să nu plătească mai puţin de o jumătate de síclu ca dar ridicat pentru Domnul pentru răscumpărarea sufletelor lor! 16 Să iei de la fiii lui Israél banii pentru răscumpărare şi să-i dai pentru slujirea cortului întâlnirii; aceasta va fi pentru fiii lui Israél aducere aminte înaintea Domnului pentru răscumpărarea sufletelor lor”.

Baia de bronz

17 Domnul i-a vorbit lui Moise: 18 ,,Să faci o baie de bronz şi suportul ei de bronz pentru spălat; să o pui între cortul întâlnirii şi altar şi să pui apă în ea 19 ca să-şi spele în ea Áaron şi fiii lui mâinile şi picioarele! 20 Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apă ca să nu moară sau, când se vor apropia de altar, ca să slujească, aducând jertfă prin foc Domnului. 21 Îşi vor spăla mâinile şi picioarele ca să nu moară. Aceasta va fi o lege veşnică pentru el, pentru fiii lui şi pentru urmaşii lui din generaţie în generaţie”.

Untdelemnul ungerii

22 Domnul i-a vorbit lui Moise: 23 ,,Ia din cele mai bune mirodenii, cinci sute de sícli de mir curat, jumătate, adică două sute cincizeci de sícli de scorţişoară mirositoare, două sute cincizeci de sícli de trestie mirositoare, 24 cinci sute de sícli de casia, după síclul sanctuarului, şi un hin de untdelemn de măslin! 25 Cu ele să faci un untdelemn pentru ungerea sfântă, amestecătură făcută după meşteşugul făcătorului de aromate: este untdelemnul pentru ungerea sfântă a Domnului. 26 Cu el să ungi cortul întâlnirii şi arca mărturiei, 27 masa şi toate instrumentele ei, candelabrul şi instrumentele lui, altarul pentru incens, 28 altarul arderilor de tot cu toate instrumentele lui şi baia cu suportul ei. 29 Să sfinţeşti aceste lucruri şi ele vor fi preasfinte; oricine se va atinge de ele va fi sfinţit. 30 Să ungi pe Áaron şi pe fiii lui şi să-i consacri ca să-mi fie preoţi!31 Să le vorbeşti fiilor lui Israél: «Acesta îmi va fi untdelemnul pentru ungerea sfântă din generaţie în generaţie! 32 Să nu se ungă cu el trupul niciunui om şi să nu faceţi un alt untdelemn ca el, de compoziţie asemănătoare; el este sfânt şi voi să-l ţineţi ca sfânt. 33 Oricine va face un untdelemn ca el sau va pune acesta pe un străin să fie nimicit din poporul lui!»”.

Miresmele pentru ardere

34 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Ia mirodenii, răşină, oniha mirositoare, galban şi tămâie curată în aceeaşi măsură! 35 Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, după meşteşugul făcătorului de aromate; să fie sărată, curată şi sfântă. 36 Să o pisezi mărunt şi s-o pui înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine! Aceasta va fi pentru voi un lucru preasfânt. 37 Tămâie ca aceasta, de aceeaşi compoziţie, să nu vă faceţi! Să o ţineţi ca sfântă pentru Domnul! 38 Oricine va face tămâie ca ea, pentru a o mirosi, să fie nimicit din poporul lui!”.