Capitolul 11

IV. REGULI REFERITOARE LA PURITATE

Animale pure şi impure

a) animale terestre

1 Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron, zicându-le: 2 „Spuneţi fiilor lui Israél: «Acestea sunt vieţuitoarele pe care să le mâncaţi dintre toate animalele care sunt pe pământ:

3 orice animal care are copita despicată, care are copita despărţită în două şi este rumegătoare. 4 Dar dintre cele care rumegă sau care au copita despicată, pe acestea să nu le mâncaţi: cămila, pentru că rumegă, dar nu are copita despicată: ea este impură pentru voi. 5 Să nu mâncaţi şafanul, care rumegă, dar n-are copita despicată: este impur pentru voi. 6 Să nu mâncaţi iepurele care rumegă, dar n-are copita despicată: este impur pentru voi. 7 Să nu mâncaţi porcul, care are copita despicată şi despărţită în două, dar de rumegat nu rumegă: este impur pentru voi. 8 Să nu mâncaţi din carnea lor şi să nu vă atingeţi de cadavrele lor: sunt impure pentru voi.

b) animale acvatice

9 Acestea puteţi să le mâncaţi dintre toate care sunt în apă: să mâncaţi toate care au aripioare înotătoare şi solzi şi care sunt în ape, mări şi râuri. 10 Dar toate care nu au aripioare înotătoare şi solzi, în ape sau râuri, dintre toate cele care mişună în ape şi dintre toate vieţuitoarele care sunt în ape, să fie abominábile pentru voi! 11 Să fie abominábile pentru voi: din carnea lor să nu mâncaţi şi cadavrele lor să le detestaţi! 12 Toate care nu au aripioare înotătoare şi solzi în ape să fie abominábile pentru voi!

c) păsări

13 Acestea să le detestaţi dintre păsări şi să nu le mâncaţi! Sunt abominábile: vulturul, zăganul, vulturul pleşuv, 14 gaia, uliul şi specia lor; 15 corbul şi specia lui; 16 struţul, cucuveaua, pescăruşul, şoimul şi specia lui; 17 bufniţa, eretele şi ibisul; 18 lebăda, pelicanul şi vulturul hoitar; 19 barza, bâtlanul şi specia lui, pupăza şi liliacul.

d) insecte

20 Toate insectele înaripate care merg pe patru [picioare] să fie abominábile pentru voi. 21 Dar, acestea să le mâncaţi dintre toate insectele care zboară şi care merg pe patru [picioare], cele care au fluierele picioarelor de dinapoi mai lungi ca să poată sări cu ele pe pământ. 22 Acestea să le mâncaţi dintre ele: lăcusta şi specia ei; solamul şi specia lui, hargolul şi specia lui şi hagabul şi specia lui. 23 Toate celelalte insecte înaripate care au patru picioare să fie abominábile pentru voi!

Norme generale

24 Ele vă vor face impuri: oricine se va atinge de cadavrele lor va fi impur până seara. 25 Şi oricine poartă cadavrele lor să-şi spele hainele şi va fi impur până seara. 26 Toate animalele care au copita despicată, dar nu au copita despărţită şi nu rumegă, sunt impure pentru voi: oricine se atinge de ele va fi impur. 27 Toate animalele care merg pe labe, între toate vietăţile care umblă pe patru picioare, sunt impure pentru voi: oricine se atinge de cadavrele lor este impur până seara. 28 Oricine poartă cadavrele lor să-şi spele hainele şi va fi impur până seara! Ele sunt impure pentru voi.

e) animale târâtoare

29 Dintre târâtoarele care se târăsc pe pământ, acestea sunt, pentru voi, impure: cârtiţa, şoarecele şi şopârla şi speciile lor; 30 guşterul, ariciul, salamandra, melcul şi cameleonul.

31 Acestea sunt târâtoarele care vă fac impuri: oricine se va atinge de ele când sunt moarte este impur până seara.

32 Orice lucru peste care cade ceva din ele după ce au murit va fi impur: orice vas de lemn sau haină sau piele sau sac; orice vas cu care se lucrează să se pună în apă şi să fie impur până seara; după aceea va fi pur. 33 Tot ce este într-un vas de pământ în care cade ceva din ele este impur şi [vasul] să-l spargeţi. 34 Orice hrană care se mănâncă peste care cade apă este impură; şi orice băutură care se bea cu orice [astfel de] vas este impură. 35 Orice lucru pe care cade ceva din cadavrele lor este impur: cuptorul şi vatra să fie dărâmate: ele sunt impure şi impure să fie şi pentru voi! 36 Dar izvoarele şi fântânile, rezervoarele de apă rămân curate. Însă oricine se atinge de cadavrele lor este impur. 37 Dacă ceva din cadavrele lor cade pe orice sămânţă care este pentru semănat ea rămâne curată. 38 Dar dacă a fost pusă apă pe sămânţă şi cade pe ea ceva din cadavrele lor este impură pentru voi.

39 Dacă moare unul din animalele [crescute] pentru hrană oricine se atinge de cadavrul lui, este impur până seara; 40 oricine mănâncă din cadavrul lui să-şi spele hainele şi este impur până seara; oricine poartă cadavrul acestuia să-şi spele hainele şi este impur până seara.

41 Orice târâtoare care se târăşte pe pământ este abominábilă: să nu fie mâncată! 42 Orice merge pe pântece şi orice merge pe patru sau mai multe picioare şi orice târâtoare care se târăşte pe pământ, să nu le mâncaţi, căci sunt abominábile pentru voi. 43 Să nu vă contaminaţi cu nicio târâtoare şi să nu vă întinaţi cu ele, devenind impuri! 44 Căci eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; sfinţiţi-vă şi fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt; să nu vă contaminaţi cu nici o târâtoare care se târăşte pe pământ! 45 Căci eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru; şi voi să fiţi sfinţi, căci eu sunt sfânt!

Concluzii

46 Aceasta este legea cu privire la animale, la păsări şi la toate vieţuitoarele care mişună în ape şi la toate vietăţile care se târăsc pe pământ, 47 ca să faceţi deosebire între ce este impur şi ce este pur, între animalele ce se pot mânca şi animalele ce nu se pot mânca»”.