Capitolul 13

V. LEGI REFERITOARE LA UNELE BOLI DE PIELE

 a) Tumoare, umflături şi eczeme

1 Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron: 2 „Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o eczemă sau o pată intensă, sau va avea pe trupul său o rană ca de lepră, să fie dus la Áaron, preotul, sau la unul dintre fiii săi, care sunt preoţi! 3 Preotul să vadă rana pe pielea trupului, şi dacă părul din rană a devenit alb şi rana pare mai adâncă decât pielea trupului, este rană de lepră: preotul să-l vadă şi să-l declare impur! 4 Dacă pata intensă pe pielea trupului este albă şi nu pare mai adâncă decât pielea şi părul nu a devenit alb, atunci preotul să-l izoleze [pe cel cu] rana timp de şapte zile. 5 În ziua a şaptea să-l vadă preotul: dacă, în ochii lui, rana stă pe loc şi rana pe piele nu s-a întins, preotul să-l izoleze a doua oară timp de şapte zile! 6 În ziua a şaptea să-l vadă preotul a doua oară: dacă rana este palidă şi nu s-a întins pe piele, preotul să-l declare curat: aceasta este o eczemă. Să-şi spele hainele şi va fi curat!

7 Dar dacă eczema s-a întins pe piele după ce s-a arătat el preotului şi după ce l-a declarat curat, să se arate din nou preotului. 8 Preotul să-l vadă. Dacă eczema s-a întins pe piele, preotul să-l declare impur: este lepră.

b) lepra învechită

9 Când apare o rană de lepră pe un om, să fie adus la preot! 10 Preotul să-l vadă. Şi dacă are pe piele o umflătură albă, dacă umflătura aceasta a făcut ca părul să se albească, dacă în umflătură creşte carne vie, 11 atunci pe pielea trupului său este lepră învechită: preotul să-l declare impur; să nu-l izoleze, căci este impur!

12 Dacă lepra se răspândeşte pe piele şi acoperă toată pielea cu rana, din cap până în picioare, oriunde s-ar uita preotul, 13 preotul să-l vadă; şi dacă vede că lepra a acoperit tot trupul lui, să-l declare curat pe cel cu rana: fiindcă a devenit toată albă, el este curat. 14 Dar în ziua când se va vedea în el carne vie, va fi impur. 15 Când preotul va vedea carnea vie, să-l declare impur: carnea vie este impură, este lepră. 16 Dacă se schimbă carnea vie şi devine albă, să vină la preot; 17 Preotul să-l vadă. Dacă rana a devenit albă, preotul să-l declare pur pe cel cu rana: el este pur.

c) furuncule

18 Dacă cineva a avut pe piele un furuncul şi i s-a vindecat 19 şi pe locul unde era furunculul iese o umflătură albă sau o pată intensă alb-roşiatică, să se arate preotului. 20 Preotul să-l vadă! Dacă [pata] apare mai adâncă decât pielea şi dacă părul a devenit alb, preotul să-l declare impur: este o rană de lepră care a erupt în furuncul. 21 Preotul să-l vadă şi, dacă nu este în ea păr alb şi nu este mai adâncă decât pielea şi este palidă, preotul să-l izoleze timp de şapte zile! 22 Dacă s-a întins pe piele, preotul să-l declare impur: este o rană. 23 Dar dacă pata a rămas pe loc şi nu s-a întins, este cicatricea furunculului. Preotul să-l declare pur!

d) arsuri

24 Când cineva are pe piele o arsură pricinuită de foc şi pe plaga arsurii este o pată alb-roşiatică sau albă, 25 să o vadă preotul! Dacă părul de pe pată a devenit alb şi ea pare mai adâncă decât pielea, este lepră care se răspândeşte în plagă. Preotul să-l declare impur: este rană de lepră. 26 Dacă preotul vede că nu este păr alb pe pată, că nu este mai adâncă decât pielea şi că este palidă, preotul să-l izoleze timp de şapte zile! 27 Preotul să-l vadă în ziua a şaptea. Dacă pata s-a întins pe piele, preotul să-l declare impur: este rană de lepră. 28 Dar dacă pata a rămas pe loc şi nu s-a întins pe piele şi a devenit palidă, este o umflătură din cauza arsurii; preotul să-l declare curat, căci este cicatricea arsurii.

e) afecţiuni ale pielii de pe cap

29 Când un bărbat sau o femeie au o rană pe cap sau pe bărbie, 30 preotul să vadă rana! Dacă apare mai adâncă decât pielea şi în ea este păr galben şi subţire, preotul să-l declare impur: este râie de cap, este lepră a capului sau a bărbiei. 31 Dacă preotul vede că rana râiei nu apare mai adâncă decât pielea şi nu este în ea păr negru, să-l izoleze [pe cel care are] rana râiei timp de şapte zile. 32 Preotul să vadă rana în ziua a şaptea! Dacă râia nu s-a întins şi nu este în ea păr galben şi dacă nu apare mai adâncă decât pielea, 33 acela să se radă, dar să nu radă râia, iar preotul să-l izoleze a doua oară timp de şapte zile! 34 Preotul să vadă râia în ziua a şaptea! Dacă râia nu s-a întins pe piele şi nu apare mai adâncă decât pielea, preotul să-l declare pur; să-şi spele hainele şi va fi pur. 35 Dar dacă râia s-a întins pe piele după ce a fost declarat pur, 36 să-l vadă preotul. Şi dacă râia s-a întins pe piele, preotul să nu mai caute părul galben: este impur. 37 Dacă i se pare că râia a rămas pe loc şi că în ea a crescut păr negru, râia este vindecată: este curat şi preotul să-l declare pur!

f) eczeme

38 Când un bărbat sau o femeie au pe pielea trupului eczeme, şi anume eczeme albe, 39 să-l vadă preotul! Dacă pe pielea trupului lui sunt pete alb-palide, acestea sunt eczeme care au erupt pe piele: este pur.

g) chelia

40 Când cineva pierde părul de pe cap, este chel: este pur. 41 Dacă pierde părul de pe partea din faţă a capului, este chelie frontală: este pur. 42 Dar dacă pe chelie sau pe chelia frontală este o rană alb-roşiatică, este lepră care a erupt pe chelie sau pe chelia frontală. 43 Preotul să-l vadă! Şi dacă umflătura rănii alb-roşiatice de pe chelie sau de pe chelia frontală are aspectul leprei de pe pielea trupului, 44 omul este lepros; este impur. Preotul să-l declare impur: rana lui este pe cap.

h) statutul leprosului

45 Leprosul, în care este rana, să aibă hainele sfâşiate şi să umble cu capul descoperit, să-şi acopere barba şi să strige: „Impur! Impur!”! 46 Tot timpul cât va avea rana, va fi impur: este impur. El să locuiască singur; locuinţa lui să fie în afara taberei!

i) lepra hainelor

47 Când apare o pată ca de lepră pe o haină, fie haină de lână, fie haină de in, 48 fie în urzeală, fie în bătătura de in sau de lână, sau în piele sau în orice lucru de piele 49 şi pata este verzuie sau roşiatică pe haină sau pe piele, în urzeală sau în bătătură sau pe vreun lucru de piele, este pată de lepră: să fie arătată preotului! 50 Preotul să vadă pata şi să izoleze [lucrul care are] rana timp de şapte zile! 51 Să o vadă în ziua a şaptea. Dacă pata s-a întins pe haină, în urzeală sau în bătătură, pe piele sau pe orice lucru făcut din piele, este o pată de lepră contagioasă: este impur. 52 Să ardă haina, urzeala sau bătătura de lână sau de in sau orice lucru din piele pe care este pata, căci este lepră contagioasă: să fie arse în foc!

53 Dar dacă preotul vede că pata nu s-a întins pe haină, pe urzeală sau pe bătătură, sau pe vreun lucru din piele, 54 preotul să poruncească să se spele lucrul în care este pata şi să-l izoleze a doua oară, timp de şapte zile. 55 Preotul să vadă după ce a fost spălată pata. Şi dacă pata nu şi-a schimbat aspectul şi nu s-a întins, [lucrul acela] este impur: să fie ars în foc! Este o eczemă pe partea din faţă şi pe cea din spate a sa.

56 Dar dacă preotul vede şi dacă pata a devenit palidă după spălarea ei, să o rupă din haină sau din piele sau din urzeală sau din bătătură, 57 şi dacă se mai vede încă pe haină sau pe urzeală sau pe bătătură sau pe orice lucru din piele, este o erupţie: să arzi în foc lucrul pe care este pata! 58 Haina, urzeala sau bătătura, sau orice lucru din piele pe care l-ai spălat şi de unde a dispărut pata să se spele a doua oară şi va fi curat!

59 Aceasta este legea cu privire la pata de lepră pe o haină de lână sau de in, în urzeală sau în bătătură sau în orice lucru de piele, pentru a fi pur sau pentru a-l declara impur”.