Capitolul 14

Purificarea leprosului

1 Domnul i-a spus lui Moise: 2 „Aceasta să fie legea cu privire la lepros în ziua purificării lui: să fie adus la preot; 3 preotul să iasă în afara taberei şi să-l vadă. Dacă s-a vindecat rana leprei de pe lepros, 4 preotul să poruncească să se ia, pentru cel ce va fi curăţit, două păsări vii şi curate, lemn de cedru, purpură stacojie şi isop. 5 Preotul să poruncească să se înjunghie una dintre păsări într-un vas de argilă, deasupra unei ape curgătoare. 6 Să ia pasărea cea vie, lemnul de cedru, purpura stacojie şi isopul şi să le înmoaie împreună cu pasărea vie în sângele păsării înjunghiate deasupra apei curgătoare! 7 Să-l stropească pe cel care este curăţat de lepră de şapte ori şi să-l declare curat! Să dea drumul păsării vii pe câmp! 8 Cel care este curăţat să-şi spele hainele, să-şi radă tot părul şi să se scalde în apă şi va fi curat! Apoi să vină în tabără şi să locuiască în afara cortului său timp de şapte zile! 9 În ziua a şaptea să-şi radă tot părul, capul, barba şi sprâncenele: tot părul să şi-l radă; să-şi spele hainele şi să-şi scalde trupul în apă şi va fi curat!

10 În ziua a opta, să ia doi miei fără cusur şi o mieluţă de un an fără cusur, trei zecimi dintr-o éfă de făină aleasă ca ofrandă frământată cu untdelemn şi un log de untdelemn! 11 Preotul care face curăţirea să-l aducă pe omul care se curăţă şi toate lucrurile înaintea Domnului, la uşa cortului întâlnirii! 12 Preotul să ia unul dintre miei şi să-l aducă jertfă pentru vinovăţie împreună cu logul de untdelemn: să le legene ca dar legănat pentru Domnul! 13 Să înjunghie mielul în locul unde se înjunghie jertfele pentru păcat şi arderile de tot, într-un loc sfânt; căci jertfa pentru vinovăţie este a preotului ca şi jertfa pentru păcat! Acesta este un lucru preasfânt. 14 Preotul să ia din sângele jertfei pentru vinovăţie şi să pună pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept! 15 Preotul să ia untdelemn din log şi să toarne în palma mâinii stângi a preotului! 16 Preotul să-şi înmoaie degetul mâinii drepte în untdelemnul din palma mâinii stângi şi să stropească untdelemn cu degetul său de şapte ori înaintea Domnului! 17 Din untdelemnul care i-a rămas în palmă, preotul să pună pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii drepte şi pe degetul mare al piciorului drept, deasupra sângelui jertfei pentru vinovăţie. 18 Iar untdelemnul care-i rămâne în palmă, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţă şi preotul să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului!

19 Apoi preotul să aducă jertfa pentru păcat şi să facă ispăşire pentru cel ce se curăţă de impuritatea lui. După aceea să înjunghie arderea de tot! 20 Preotul să aducă arderea de tot şi ofranda pe altar şi să facă ispăşire pentru el şi va fi curat!

21 Dacă este sărac şi nu-i dă mâna, să ia un miel ca jertfă pentru vinovăţie, adus ca dar legănat ca să facă ispăşire pentru el, şi o zecime din făina aleasă frământată cu untdelemn, ca ofrandă, şi un log de untdelemn, 22 două turturele sau doi pui de porumbel, după posibilităţi: unul ca jertfă pentru păcat, şi celălalt, pentru ardere de tot! 23 Să le aducă în ziua a opta pentru curăţire la preot, la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului. 24 Preotul să ia mielul jertfei pentru vinovăţie şi logul cu untdelemn şi să le legene ca dar legănat înaintea Domnului! 25 Să înjunghie mielul jertfei pentru vinovăţie! Preotul să ia din sângele jertfei pentru vinovăţie să pună pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept! 26 Preotul să toarne untdelemn în palma mâinii sale stângi! 27 Preotul să stropească cu degetul său drept din untdelemnul care este în palma sa stângă de şapte ori înaintea Domnului! 28 Preotul să pună din untdelemnul care este în palma sa pe lobul urechii drepte a celui ce se curăţă, pe degetul mare al mâinii sale drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept, deasupra sângelui jertfei pentru vinovăţie! 29 Iar untdelemnul care-i rămâne în palmă, preotul să-l pună pe capul celui ce se curăţă ca să facă ispăşire pentru el înaintea Domnului! 30 Să aducă una din turturele sau unul din puii de porumbel, după cum îi dă mâna! 31 După cum îi dă mâna, [să aducă] unul ca jertfă pentru păcat şi altul ca ardere de tot, împreună cu ofranda. Iar preotul să facă ispăşire pentru cel care se curăţă înaintea Domnului”!

32 Aceasta este legea pentru cel care are o rană de lepră şi nu-i dă mâna [să aducă ce este stabilit] pentru purificarea lui.

Lepra caselor

33 Domnul le-a spus lui Moise şi lui Áaron: 34 „Când veţi intra în ţara Canaánului pe care v-o dau în stăpânire, dacă voi trimite o pată ca de lepră pe vreo casă din ţara pe care o veţi stăpâni, 35 să meargă cel care are casa şi să-i spună preotului: «Mi se pare că este o pată [ca de lepră] pe casa mea»! 36 Preotul să poruncească să fie golită casa înainte să intre preotul în ea ca să vadă pata, ca nu cumva să devină impur tot ce este în casă. După aceea să intre preotul şi să vadă casa. 37 Preotul să vadă pata! Dacă pata pereţilor casei este cu scobituri verzui sau roşiatice, părând mai adânci decât peretele, 38 preotul să iasă din casă, la uşa casei şi să încuie casa timp de şapte zile. 39 Preotul să se întoarcă în ziua a şaptea şi să vadă: dacă pata s-a întins pe pereţii casei, 40 preotul să poruncească să fie scoase pietrele pe care este pata şi să fie aruncate în afara cetăţii, într-un loc impur! 41 Să fie răzuită casa de jur împrejur şi tencuiala care a fost răzuită să fie scoasă în afara cetăţii, într-un loc impur! 42 Să ia alte pietre şi să le pună în locul pietrelor [scoase] şi să se ia altă tencuială ca să se tencuiască din nou casa!

43 Dacă pata revine şi erupe [din nou] pe casă după ce au scos pietrele, după ce au răzuit şi tencuit casa, 44 să vină preotul şi să vadă casa; dacă pata s-a întins în casă, este lepră contagioasă: această casă este impură. 45 Să dărâme casa, pietrele, lemnele şi toată tencuiala casei. Să fie scoase în afara cetăţii, într-un loc impur!

46 Oricine intră în casă, în zilele când este închisă, este impur până seara! 47 Oricine doarme în casă să-şi spele hainele şi oricine mănâncă în casă să-şi spele hainele. 48 Dacă preotul a venit şi a văzut, şi dacă pata nu s-a întins după ce a fost tencuită casa, preotul să declare casa curată întrucât pata a dispărut!

Ritul de purificare

49 Să ia pentru curăţirea casei două păsări, lemn de cedru, purpură stacojie şi isop! 50 Să înjunghie una din păsări într-un vas de argilă, deasupra unei ape curgătoare! 51 Să ia lemnul de cedru, isopul, purpura stacojie şi pasărea vie, să le înmoaie în sângele păsării înjunghiate şi în apa curgătoare şi să stropească de şapte ori casa! 52 Să purifice casa cu sângele păsării [înjunghiate], cu apa curgătoare, cu pasărea vie, cu lemnul de cedru, cu isopul şi purpura stacojie! 53 Să dea drumul păsării celei vii afară din cetate, pe câmp şi să facă ispăşire pentru casă; şi ea va fi curată.

54 Aceasta este legea pentru orice rană de lepră şi pentru râie, 55 pentru petele de pe haine şi de pe case, 56 pentru umflătură, eczemă şi pentru pata intensă: 57 ca să se ştie când un lucru este impur şi când este pur.

Aceasta este legea pentru lepră”.