Capitolul 4

Jertfele pentru păcat

1 Domnul i-a vorbit lui Moise:

2 „Vorbeşte fiilor lui Israél: «Când va păcătui cineva din neştiinţă împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului şi va face ceea ce nu se cuvine călcând vreuna dintre ele,

Pentru păcatul preotului

3 dacă a păcătuit preotul, care a primit ungerea aducând vina asupra poporului, să aducă Domnului, pentru păcatul său pe care l-a săvârşit, un viţel fără cusur ca jertfă pentru păcat! 4 Să aducă viţelul la uşa cortului întâlnirii, înaintea Domnului, să-şi pună mâna pe capul viţelului şi să-l înjunghie înaintea Domnului! 5 Preotul, care a primit ungerea, să ia din sângele viţelului şi să-l aducă la cortul întâlnirii! 6 Să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească cu sânge de şapte ori înaintea Domnului spre perdeaua sanctuarului! 7 Apoi preotul să pună din sânge pe coarnele altarului pentru tămâia plăcut mirositoare care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii; iar tot celălalt sânge al viţelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, care este la uşa cortului întâlnirii.

8 Să ia toată grăsimea viţelului jertfei pentru păcat: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea de pe ele, 9 cei doi rinichi şi grăsimea de pe ei şi de pe coapse şi lobul ficatului pe care-l va dezlipi de deasupra rinichilor, 10 cum se iau de la boul jertfei de împăcare. Preotul să le ardă pe altarul pentru arderile de tot! 11 Pielea viţelului, toată carnea lui, capul, picioarele, măruntaiele şi excrementele lui, 12 tot viţelul să-l scoată afară din tabără, într-un loc curat unde se varsă cenuşa, şi să-l ardă pe lemnele care sunt pe foc; să fie ars pe locul unde se varsă cenuşa!

Pentru păcatul comunităţii

13 Dacă toată adunarea lui Israél a păcătuit din greşeală şi lucrul acesta a fost ascuns de ochii adunării, călcând vreuna din poruncile Domnului, făcând ceea ce nu se cuvine, [adunarea] este vinovată. 14 Când s-a aflat păcatul săvârşit împotriva [comunităţii], adunarea să aducă un viţel ca jertfă pentru păcat. Să-l aducă înaintea cortului întâlnirii! 15 Bătrânii adunării să-şi impună mâinile pe capul viţelului, înaintea Domnului, şi să înjunghie viţelul înaintea Domnului!

16 Preotul, care a primit ungerea, să aducă din sângele viţelului la cortul întâlnirii! 17 Să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească cu sânge de şapte ori înaintea Domnului, spre perdea! 18 Apoi, preotul să pună din sânge pe coarnele altarului care este înaintea Domnului, în cortul întâlnirii; iar tot celălalt sânge al viţelului să-l verse la picioarele altarului pentru arderile de tot, [altar] care este la uşa cortului întâlnirii.

19 Să ia toată grăsimea din el şi s-o ardă pe altar! 20 Să facă cu viţelul acesta aşa cum se face cu viţelul jertfei pentru păcat! Aşa să facă cu el! Preotul să facă ispăşire pentru ei şi le va fi iertat [păcatul]!

21 Să scoată viţelul afară din tabără şi să-l ardă aşa cum s-a ars primul viţel! Aceasta este o jertfă pentru păcatul comunităţii.

Pentru un conducător

22 Dacă un conducător a păcătuit călcând vreuna dintre poruncile Domnului Dumnezeului său, făcând ceea ce nu se cuvine din neştiinţă, este vinovat. 23 Când i se face cunoscut păcatul pe care l-a săvârşit, să aducă darul său, un ţap fără cusur! 24 Să-şi pună mâna pe capul ţapului şi să-l înjunghie în locul unde se înjunghie arderile de tot înaintea Domnului! Aceasta este o jertfă pentru păcat. 25 Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat, să ungă cu el coarnele altarului pentru arderile de tot, iar celălalt sânge să-l verse la baza altarului pentru arderile de tot! 26 Să ardă toată grăsimea pe altar aşa cum a ars grăsimea jertfei de împăcare! Preotul să facă ispăşire pentru el, pentru păcatul lui, şi-i va fi iertat!

Pentru un om din comunitate

27 Dacă cineva din popor a păcătuit din neştiinţă, călcând vreuna din poruncile Domnului, făcând ceea ce nu se cuvine, este vinovat; 28 când i se face cunoscut păcatul pe care l-a săvârşit, să aducă darul său, o capră fără cusur, pentru păcatul pe care l-a săvârşit! 29 Să-şi pună mâna pe capul jertfei pentru păcat şi să înjunghie jertfa pentru păcat în locul [unde se aduc] arderile de tot! 30 Preotul să ia cu degetul din sângele ei şi să ungă coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la baza altarului! 31 Preotul să ia toată grăsimea cum se ia grăsimea de la jertfa de împăcare şi s-o ardă pe altar ca mireasmă plăcută Domnului. Preotul să facă ispăşire pentru el şi-i va fi iertat!

32 Dacă darul jertfei pentru păcat este un miel, să-l aducă de parte femeiască fără cusur! 33 Să-şi pună mâna pe capul jertfei pentru păcat şi s-o înjunghie ca jertfă pentru păcat în locul unde se înjunghie arderile de tot! 34 Preotul să ia cu degetul din sângele jertfei pentru păcat şi să ungă coarnele altarului pentru arderile de tot, iar tot celălalt sânge să-l verse la baza altarului! 35 Să ia toată grăsimea aşa cum se ia grăsimea mielului jertfei pentru împăcare şi preotul s-o ardă pe altar împreună cu jertfele aduse prin foc Domnului! Preotul să facă ispăşire pentru păcatul pe care l-a săvârşit şi-i va fi iertat!