Capitolul 8

III. CONSACRAREA SACERDOTALĂ

Ritul consacrării

1 Domnul i-a spus lui Moise: 2 ,,Ia-i pe Áaron şi pe fiii lui care sunt cu el, veşmintele, untdelemnul pentru ungere, viţelul jertfei pentru păcat, cei doi berbeci şi coşul cu ázime 3 şi cheamă toată adunarea la uşa cortului întâlnirii!”.

4 Moise a făcut cum îi poruncise Domnul şi comunitatea s-a adunat la uşa cortului întâlnirii. 5 Moise a zis adunării: ,,Iată ceea ce a poruncit Domnul să se facă!”.

6 Moise i-a adus pe Áaron şi pe fiii lui şi i-a spălat cu apă.

7 A pus tunica pe Áaron, l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia şi a pus pe el efodul, pe care l-a strâns cu brâul efodului cu care l-a îmbrăcat. 8 I-a pus pieptarul şi a pus în pieptar Urím şi Tummím. 9 I-a pus mitra pe cap, iar pe partea de dinainte a mitrei a aşezat plăcuţa de aur, diadema sfinţeniei, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

10 Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns cortul şi toate lucrurile care erau în el şi le-a consacrat. 11 A stropit cu el altarul de şapte ori şi a uns altarul şi toate instrumentele sale, baia cu piciorul ei, ca să le consacre. 12 A turnat din untdelemnul pentru ungere pe capul lui Áaron şi l-a uns ca să-l consacre.

13 Moise i-a adus pe fiii lui Áaron ; i-a îmbrăcat cu tunicile, i-a încins cu brâiele şi le-a legat turbanele, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

14 A adus viţelul jertfei pentru păcat. Áaron şi fiii lui şi-au pus mâinile pe capul viţelului jertfei pentru păcat. 15 Moise l-a luat şi l-a înjunghiat. A luat sânge şi a uns cu degetul său coarnele altarului de jur împrejur şi a purificat altarul; restul sângelui l-a turnat la baza altarului şi l-a consacrat, făcând ispăşire pe el. 16 A luat toată grăsimea de pe măruntaie, lobul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea lor şi Moise le-a ars pe altar 17 şi viţelul, pielea lui, carnea lui şi excrementele lui le-a ars în foc în afara taberei, după cum îi poruncise Domnul lui Moise.

18 A adus berbecul pentru arderea de tot. Áaron şi fiii lui şi-au pus mâinile pe capul berbecului. 19 L-au înjunghiat şi Moise a stropit cu sângele [berbecului] altarul de jur împrejur. 20 A tăiat berbecul în bucăţi şi Moise a ars capul, bucăţile şi seul. 21 A spălat măruntaiele şi picioarele cu apă şi a ars Moise tot berbecul pe altar: aceasta a fost arderea de tot, o jertfă prin foc, mireasmă plăcută Domnului, cum îi poruncise Domnul lui Moise.

22 A adus apoi al doilea berbec, berbecul consacrării. Áaron şi fiii lui şi-au pus mâinile pe capul berbecului. 23 A înjunghiat berbecul şi Moise a luat din sângele lui şi a pus pe lobul urechii drepte a lui Áaron, pe degetul mare al mâinii lui drepte şi pe degetul mare de la piciorul lui drept. 24 I-a adus pe fiii lui Áaron şi Moise a pus din sânge pe lobul urechii lor drepte, pe degetul mare al mâinii lor drepte şi pe degetul mare al piciorului lor drept. Şi a stropit Moise cu sânge altarul de jur împrejur. 25 A luat grăsimea, coada, toată grăsimea de pe măruntaie, lobul ficatului, cei doi rinichi cu grăsimea lor şi spata dreaptă. 26 Din coşul cu ázime care este înaintea Domnului, a luat o turtă nedospită, o turtă de pâine făcută cu untdelemn şi o plăcintă şi le-a pus pe grăsime şi pe spata dreaptă. 27 Le-a pus pe toate în mâinile lui Áaron şi în mâinile fiilor lui şi le-a legănat ca dar legănat înaintea Domnului. 28 Moise le-a luat din mâinile lor şi le-a ars pe altar împreună cu arderea de tot; aceasta a fost jertfa de consacrare, jertfă prin foc, mireasmă plăcută pentru Domnul. 29 Moise a luat pieptul berbecului de consacrare şi l-a legănat ca dar legănat înaintea Domnului. Aceasta a fost partea lui Moise din berbecul de consacrare, după cum îi poruncise Domnul lui Moise.

30 Moise a luat din untdelemnul pentru ungere şi din sângele de pe altar; l-a stropit pe Áaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Áaron şi veşmintele lor: şi i-a consacrat pe Áaron şi veşmintele lui, pe fiii lui Áaron şi veşmintele lor care erau împreună cu el.

31 Moise le-a zis lui Áaron şi fiilor lui: „Fierbeţi carnea la uşa cortului întâlnirii şi acolo s-o mâncaţi împreună cu pâinea consacrării care este în coş, aşa cum v-am poruncit: «Áaron şi fiii lui s-o mănânce!». 32 Iar ceea ce rămâne din carne şi din pâine să le ardeţi în foc! 33 Să nu ieşiţi de la uşa cortului întâlnirii timp de şapte zile, până când se vor împlini zilele consacrării voastre; căci consacrarea voastră se împlineşte în şapte zile. 34 Ceea ce s-a făcut azi, Domnul porunceşte să se facă drept ispăşire pentru voi. 35 Să rămâneţi timp de şapte zile la uşa cortului întâlnirii, zi şi noapte, împlinind slujirea Domnului, ca să nu muriţi, căci aşa mi s-a poruncit!”. 36 Áaron şi fiii lui au făcut tot ceea ce a poruncit Domnul prin Moise.