Capitolul 12

Protestul lui Míriam şi Áaron

1 Míriam şi Áaron au vorbit împotriva lui Moise din cauza femeii etiopiene pe care o luase el de soţie; căci luase o femeie etiopiană. 2 Ei au zis: „Oare numai prin Moise vorbeşte Domnul? Nu vorbeşte oare şi prin noi?”. Şi Domnul a auzit. 3 Moise era cel mai umil om dintre toţi oamenii care sunt pe faţa pământului.

4 Domnul le-a zis lui Moise, lui Áaron şi lui Míriam dintr-o dată: „Ieşiţi toţi trei la cortul întâlnirii!”. Şi au ieşit toţi trei. 5 Domnul s-a coborât în coloana de nor şi a stat la intrarea cortului. I-a chemat pe Áaron şi pe Míriam şi ei s-au apropiat amândoi. 6 Şi a zis: „Ascultaţi bine cuvintele mele!

Când va fi printre voi un profet,

eu, Domnul,

mă voi descoperi lui în viziune

sau îi voi vorbi în vis.

7 Nu tot aşa este cu slujitorul meu Moise.

El este credincios în toată casa mea.

8 Eu îi vorbesc faţă către faţă,

deschis, şi nu prin enigme,

iar el vede înfăţişarea Domnului.

De ce nu v-aţi temut să vorbiţi

împotriva slujitorului meu,

împotriva lui Moise?”.

9 Mânia Domnului s-a aprins împotriva lor. Şi a plecat. 10 Norul s-a îndepărtat de pe cort. Şi iată că Míriam era plină de lepră, [albă] ca zăpada. Áaron s-a întors spre Míriam; şi iată că ea era plină de lepră.

11 Atunci Áaron i-a zis lui Moise: „Te rog, domnul meu, să nu purtăm păcatul pe care l-am făcut din nechibzuinţă, căci am păcătuit”. 12 Să nu fie [ca un copil] născut mort din sânul mamei sale, al cărui trup este pe jumătate putred!”.

13 Moise a strigat către Domnul: „Dumnezeule, te rog, vindec-o!”.

14 Domnul i-a zis lui Moise: „Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în faţă, n-ar fi ea umilită timp de şapte zile? Să fie închisă şapte zile în afara taberei şi după aceea să fie reprimită!”.

15 Míriam a fost închisă şapte zile în afara taberei. Poporul n-a pornit până ce Míriam nu a fost reprimită. 16 După aceea, poporul a plecat din Haţerót şi și-a fixat tabăra în pustiul Parán.