Capitolul 13

III. PRIMELE ÎNCERCĂRI DE A INTRA ÎN CANAÁN

Misiunea celor doisprezece exploratori

1 Domnul i-a zis lui Moise: 2 „Trimite oameni să cerceteze ţara Canaán pe care o dau fiilor lui Israél, câte unul pentru fiecare trib al părinţilor lor: să-i trimiteţi pe toţi cei care sunt căpetenii între ei!”.

3 Moise i-a trimis din pustiul Parán, după cuvântul Domnului; toţi oamenii [aceştia] erau căpetenii ale fiilor lui Israél.

4 Acestea sunt numele lor: pentru tribul lui Rubén, Şamúa, fiul lui Zacúr;

5 pentru tribul lui Simeón, Şafát,

fiul lui Horí;

6 pentru tribul lui Iúda, Cáleb,

fiul lui Iefúne;

7 pentru tribul lui Isahár, Igál,

fiul lui Iosíf;

8 pentru tribul lui Efraím, Oséa,

fiul lui Nun;

9 pentru tribul lui Beniamín, Paltí,

fiul lui Rafú;

10 pentru tribul lui Zabulón, Gadíél,

fiul lui Sodí;

11 pentru tribul lui Iosíf,

pentru tribul lui Manáse, Gadí,

fiul lui Susí;

12 pentru tribul lui Dan, Amiél,

fiul lui Ghemali;

13 pentru tribul lui Aşér, Setúr,

fiul lui Mihaél;

14 pentru tribul lui Neftáli, Nahbí,

fiul lui Vofsí;

15 pentru tribul lui Gad, Gheuél,

fiul lui Machí.

16 Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să cerceteze ţara. Moise l-a numit pe Oséa, fiul lui Nun, Iósue.

17 Moise i-a trimis să cerceteze ţara Canaán şi le-a zis: ,,Mergeţi de aici prin Négheb şi apoi urcaţi pe munte! 18 Vedeţi ţara, cum este ea şi cum este poporul care locuieşte în ea, dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr, 19 cum este ţara în care locuieşte: dacă este bună sau rea; cum sunt cetăţile în care locuieşte: dacă sunt tabere sau cetăţi întărite; 20 cum este pământul: dacă este gras sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Aveţi curaj şi luaţi cu voi din roadele ţării!”.

Zilele acelea erau zilele culesului primilor struguri. 21 Au urcat şi au cercetat ţara din pustiul Țin până la Rehób, aproape de Lebó-Hamát. 22 Au urcat prin Négheb şi au ajuns până la Hebrón; acolo erau Ahimán, Şeşái şi Talmái, fiii lui Anác. Hebrón fusese zidit cu şapte ani înainte de Ţoán din Egipt. 23 Au ajuns pînă la valea Eşcól; acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugure – pe care l-au dus cu ajutorul unui toiag în doi – [şi au luat] rodii şi smochine. 24 Locul acela l-au numit Valea Eşcól, datorită strugurelui pe care l-au tăiat de acolo fiii lui Israél.

25 S-au întors de la cercetarea ţării după patruzeci de zile.

Relatarea celor trimişi

26 Au mers şi au venit la Moise şi la Áaron şi la toată adunarea fiilor lui Israél, în pustiul Parán, la Cádeş. Le-au adus ştiri lor şi întregii adunări şi le-au arătat roadele ţării.

27 Au istorisit şi au spus: „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte şi miere şi acestea sunt roade de-ale sale. 28 Dar poporul care locuieşte în ţară este puternic, cetăţile sunt întărite şi foarte mari. Ba chiar i-am văzut acolo şi pe fiii lui Anác. 29 Amaléciţii locuiesc ţinutul de la sud; iebuséii şi amoréii locuiesc la munte; canaaneénii şi hetéii locuiesc lângă mare şi de-a lungul Iordánului”.

30 Cáleb a făcut poporul să tacă înaintea lui Moise. Şi a zis: „Să mergem să o luăm în stăpânire, căci putem s-o facem!”. 31 Bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să mergem împotriva poporului [aceluia], căci este mai puternic decât noi”. 32 Şi au răspândit zvonuri rele înaintea fiilor lui Israél despre ţara pe care o cercetaseră spunând: „ţara pe care am străbătut-o ca s-o cercetăm este o ţară care-şi devorează locuitorii; tot poporul pe care l-am văzut în ea sunt oameni de statură înaltă. 33 Acolo am văzut uriaşi, pe fiii lui Anác, din [neamul] uriaşilor: noi păream, în ochii noştri, ca nişte lăcuste; tot aşa eram în ochii lor”.