Capitolul 25

La Peór

1 Pe când Israél locuia în Şitím, poporul a început să se prostitueze cu fetele lui Moáb. 2 Ele chemau poporul la jertfele dumnezeilor lor. Poporul a mâncat şi s-a închinat înaintea dumnezeilor lor. 3 Israél s-a atașat de Báal-Peór şi Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israél.

4 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Ia toate căpeteniile poporului şi spânzură-le înaintea Domnului, în faţa soarelui, ca să se întoarcă de la Israél mânia aprinsă a Domnului!”. 5 Moise le-a zis judecătorilor lui Israél: ,,Fiecare dintre voi să-i ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au atașat de Báal-Peór!”.

6 Şi iată că un bărbat dintre fiii lui Israél a venit şi a adus la fraţii lui o madianítă, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a fiilor lui Israél, iar ei plângeau la uşa cortului întâlnirii. 7 A văzut Pinhás, fiul lui Eleazár, fiul preotului Áaron, s-a ridicat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână. 8 S-a dus după omul din Israél până în cort; i-a străpuns pe amândoi – şi pe bărbatul din Israél, şi pe femeie – prin pântece. Şi a încetat pedeapsa de la fiii lui Israél. 9 Cei care au murit din cauza pedepsei au fost douăzeci şi patru de mii.

10 Domnul i-a zis lui Moise: 11 ,,Pinhás, fiul lui Eleazár, fiul preotului Áaron, a întors mânia mea de la fiii lui Israél, fiind plin de râvnă pentru mine în mijlocul lor şi nu i-am nimicit pe fiii lui Israél în gelozia mea. 12 De aceea să-i spui că închei cu el alianța mea de pace. 13 Aceasta va fi pentru el şi pentru descendenţa lui după el alianța unei preoţii veşnice, pentru că a fost zelos pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru fiii lui Israél”.

14 Numele bărbatului din Israél care a fost lovit împreună cu madianíta era Zimrí, fiul lui Salú. El era căpetenia casei părinteşti a lui Simeón. 15 Numele femeii madianíte care a fost lovită era Cózbi, fiica lui Ţur, căpetenia triburilor casei părinteşti: el era din Madián.

16 Domnul i-a vorbit lui Moise: 17 „Hărţuiţi-i pe madianíţi şi loviţi-i; 18 căci şi ei v-au hărţuit, amăgindu-vă prin vicleşugurile lor, prin cele legate de Peór şi de Cózbi, fiica unei căpetenii din Madián, sora lor, care a fost lovită în ziua pedepsei pentru cele legate de Peór”.