Capitolul 10

CUCERIREA SUDULUI PALESTÍNEI

Cinci regi pornesc la luptă împotriva Gabaónului

1 Când a auzit Adoní-Ţédec, regele Ierusalímului, că Iósue a luat [cetatea] Ái şi a distrus-o – aşa cum a făcut Ierihónului şi regelui său, tot aşa a făcut şi [cetăţii] Ái şi regelui ei – şi că locuitorii Gabaónului au făcut pace cu Israél şi erau în mijlocul lor, 2 atunci s-a temut foarte mult, fiindcă Gabaón era o cetate mare ca una dintre cetăţile regale – era mai mare decât Ái – şi toţi bărbaţii ei erau viteji. 3 Adoní-Ţédec, regele Ierusalímului, a trimis la Hohám, regele din Hebrón, la Pireám, regele din Iarmút, la Iafía, regele din Láchiş, şi la Debír, regele din Eglón, să se spună: 4 „Urcaţi-vă la mine şi ajutaţi-mă ca să batem Gabaónul, căci a făcut pace cu Iósue şi cu fiii lui Israél!”. 5 S-au adunat şi au urcat cei cinci regi ai amoréilor: regele Ierusalímului, regele din Hebrón, regele din Iarmút, regele din Láchiş şi regele din Eglón, ei şi toate armatele lor. Şi-au fixat tabăra lângă Gabaón şi au luptat împotriva lui.

Iósue ia apărarea Gabaónului

6 Oamenii din Gabaón au trimis să-i spună lui Iósue în tabăra de la Ghilgál: „Nu-i abandona pe slujitorii tăi; urcă repede la noi! Salvează-ne şi ajută-ne, căci s-au unit împotriva noastră toţi regii amoréilor care locuiesc în munţi!”. 7 Iósue a urcat de la Ghilgál, el şi tot poporul bun de luptă care era cu el şi toţi bărbaţii viteji. 8 Domnul i-a zis lui Iósue: „Nu te teme de ei, căci i-am dat în mâna ta; niciunul dintre ei nu va rămâne în picioare înaintea ta!”. 9 Iósue a venit pe neaşteptate peste ei; a urcat din Ghilgál pe timpul întregii nopţi.

Ajutorul de sus

10 Domnul i-a pus în derută în faţa lui Israél şi le-a provocat o înfrângere grea la Gabaón; i-au urmărit pe drumul care urcă la Bet-Horón şi i-au bătut până la Azéca şi până la Machéda. 11 Pe când fugeau ei dinaintea lui Israél coborând din Bet-Horón, Domnul a făcut să cadă peste ei pietre mari din cer până la Azéca şi au murit. Cei care au murit de ploaia de pietre au fost mai mulţi decât cei pe care i-au ucis fiii lui Israél cu sabia. 12 Atunci, Iósue i-a vorbit Domnului în ziua când i-a pus Domnul pe amoréi înaintea fiilor lui Israél; şi a zis el înaintea lui Israél:

„Opreşte-te, soare, asupra Gabaónului

şi tu, lună, asupra văii Aialónului!”.

13 Soarele s-a oprit şi luna a stat până când poporul a fost răzbunat faţă de duşmanii săi.

Nu este oare scris în Cartea celui Drept:

„Soarele s-a oprit pe bolta cerului

şi nu s-a grăbit

să apună aproape o zi întreagă”.

14 N-a mai fost o zi ca aceea nici înainte şi nici după, când Domnul să fi ascultat glasul unui om. Căci Domnul a luptat pentru Israél.

Cei cinci regi, în grota de la Machéda

15 Iósue şi tot Israélul care era cu el s-au întors în tabăra de la Ghilgál.

16 Acei cinci regi au fugit şi s-au ascuns într-o peşteră la Machéda. 17 I s-a spus lui Iósue: „Au fost găsiţi cei cinci regi ascunşi într-o peşteră la Machéda”. 18 Iósue a zis: „Prăvăliţi nişte pietre mari la intrarea peşterii şi puneţi oameni ca să păzească! 19 Însă voi nu vă opriţi, ci urmăriţi-i pe duşmanii voştri şi loviţi-i din spate; nu-i lăsaţi să intre în cetăţile lor, căci Domnul Dumnezeul vostru i-a dat în mâna voastră!”.

20 Când Iósue şi fiii lui Israél au încetat să-i mai lovească până la nimicire, aceia dintre ei care au scăpat au intrat în cetăţi întărite. 21 Tot poporul s-a întors în pace la Iósue, în tabără la Machéda, fără ca cineva să murmure împotriva fiilor lui Israél.

22 Iósue a zis: „Deschideţi intrarea peşterii, aduceţi-i afară la mine pe acei cinci regi din peşteră!”. 23 Ei au făcut aşa şi i-au adus la el pe acei cinci regi din peşteră: pe regele Ierusalímului, pe regele din Hebrón, pe regele din Iarmút, pe regele din Láchiş şi pe regele din Eglón. 24 După ce i-au adus la Iósue pe acei regi, Iósue i-a chemat pe toţi bărbaţii lui Israél şi le-a zis căpeteniilor oamenilor de război care merseseră cu el: „Apropiaţi-vă şi puneţi-vă picioarele pe grumajii acestor regi!”. Ei s-au apropiat şi au pus picioarele pe grumajii lor. 25 Iósue le-a zis: ,,Nu vă temeţi şi nu tremuraţi, ci fiţi tari şi curajoşi! Şi îmbărbătaţi-vă, căci aşa va face Domnul tuturor duşmanilor voştri împotriva cărora veţi lupta!”. 26 După aceea, Iósue i-a lovit şi i-a omorât; i-a spânzurat de cinci copaci şi au rămas spânzuraţi de copaci până seara.

27 La apusul soarelui, Iósue a poruncit să-i dea jos din copaci; i-au aruncat în peştera în care se ascunseseră şi au pus la intrarea peşterii pietre mari care sunt până în ziua de azi.

Cucerirea oraşelor din sudul Canaánului

28 În ziua aceea, Iósue a luat [cetatea] Machéda şi a trecut-o prin ascuţişul sabiei; i-a nimicit pe regele ei şi pe toţi cei care erau în ea şi nu a lăsat pe nimeni să scape. I-a făcut regelui din Machéda aşa cum îi făcuse regelui din Ierihón.

29 Iósue şi tot Israélul care era cu el au trecut de la Machéda la Libná şi au pornit război împotriva Líbnei. 30 Domnul a dat-o şi pe ea în mâna lui Israél. I-a trecut prin ascuţişul sabiei pe regele ei şi pe toţi cei care erau în ea şi nu a lăsat pe nimeni să scape. I-a făcut regelui ei aşa cum îi făcuse regelui din Ierihón.

31 Iósue şi tot Israélul care era cu el au trecut de la Libná la Láchiş, şi-au fixat tabăra lângă el şi au pornit război împotriva lui. 32 Domnul a dat [cetatea] Láchiş în mâna lui Israél care a capturat-o a doua zi. Au trecut-o prin ascuţişul sabiei pe ea şi pe toţi cei care erau în ea, după cum făcuseră la Libná. 33 Atunci a urcat Horám, regele din Ghézer, ca să dea ajutor [cetăţii] Láchiş. Iósue l-a lovit pe el şi poporul lui, fără să lase pe cineva să scape.

34 Iósue şi tot Israélul care era cu el au trecut de la Láchiş la Eglón, şi-au fixat tabăra lângă el şi au pornit război împotriva lui. 35 În ziua aceea, l-a capturat şi l-a trecut prin ascuţişul sabiei pe el şi pe toţi cei care erau în el. În ziua aceea, l-a nimicit aşa cum făcuseră şi la Láchiş.

36 Iósue şi tot Israélul care era cu el au urcat de la Eglón la Hebrón şi au pornit război împotriva lui. 37 L-au capturat şi l-au trecut prin ascuţişul sabiei, pe el, pe regele lui, toate cetăţile lui şi pe toţi cei care erau în el. Nu au lăsat pe nimeni să scape, aşa cum făcuseră la Eglón, şi l-au nimicit pe el şi pe toţi cei care erau în el.

38 Iósue şi tot Israélul care era cu el s-au întors la Debír şi au pornit război împotriva lui. 39 L-au capturat şi pe regele lui şi toate cetăţile sale le-au trecut prin ascuţişul sabiei. L-au nimicit pe el şi pe toţi cei care erau în el: nu au lăsat pe nimeni să scape. După cum au făcut la Hebrón, aşa au făcut cu Debír şi cu regele lui. Tot aşa făcuseră cu Libná şi cu regele ei.

Recapitularea cuceririlor din sud

40 Iósue a lovit tot ţinutul muntos, Négheb, Şefeláh, Aşdód şi pe toţi regii lor; nu a lăsat pe nimeni să scape. I-a nimicit pe toţi, după cum poruncise Domnul Dumnezeul lui Israél. 41 Iósue i-a lovit de la Cádeş-Barnéa până la Gáza, tot ţinutul Goşén până la Gabaón. 42 Iósue a capturat în acelaşi timp toţi regii aceia şi ţinuturile lor, pentru că Domnul Dumnezeul lui Israél a luptat pentru Israél. 43 Iósue şi tot Israélul care era cu el s-au întors în tabără la Ghilgál.