Capitolul 11

CUCERIREA NORDULUI

Coaliţia regilor din nord

1 Când a auzit Iabín, regele din Haţór, a trimis [mesageri] la Ióbab, regele din Madón, la regele din Şimrón, la regele din Acşáf, 2 la regii care sunt la nord, în munţi, în Arabáh, la sud de Chinéret, în Şefeláh şi la Nafót-Dor, la vest, 3 la canaaneéni, spre est şi spre vest, la amoréi, la hetéi, la ferezéi, la iebuséi, în munte, şi la hevéi, la poalele Hermónului, în ţinutul Míţpa. 4 Au ieşit ei şi toate taberele lor, popor numeros ca nisipul de pe ţărmul mării de mulţi, cai şi care în număr foarte mare.

5 S-au adunat toţi aceşti regi, au venit şi şi-au fixat tabăra împreună la apele Meróm, ca să pornească război împotriva Israélului. 6 Domnul i-a zis lui Iósue: „Nu te teme de ei, căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da bătuţi pe toţi înaintea lui Israél! Să le tai cailor tendoanele şi să arzi în foc carele lor!”. 7 Iósue a venit cu tot poporul bun de luptă care era cu el împotriva lor pe neaşteptate la apele Meróm şi au năvălit asupra lor. 8 Domnul i-a dat în mâna lui Israél. I-au bătut şi i-au urmărit până la Sidónul cel Mare, până la Misrefót-Máim şi până în valea Míţpa, spre răsărit; i-au lovit fără să lase pe nimeni să scape. 9 Iósue le-a făcut după cum îi spusese Domnul: le-a tăiat tendoanele cailor şi a ars carele lor în foc.

Cucerirea cetăţii Haţór şi a altor cetăţi din nord

10 În acel timp, Iósue s-a întors şi a capturat [cetatea] Haţór, iar pe regele ei l-a trecut prin ascuţişul sabiei. Haţórul era mai înainte capitala tuturor acelor ţinuturi. 11 I-au lovit pe toţi cei care erau în el, distrugându-i cu sabia. Nu a rămas nimeni în el. A ars [cetatea] Haţór în foc.

12 Iósue a capturat toate cetăţile acelor regi şi pe toţi regii lor şi i-a trecut prin ascuţişul sabiei, nimicindu-i aşa cum poruncise Moise, slujitorul Domnului.

13 Israélul n-a ars niciuna dintre cetăţile aşezate pe dealuri, în afară numai de Haţór, care a fost ars de Iósue. 14 Toată prada acelor cetăţi şi animalele, fiii lui Israél le-au luat pentru ei. Doar pe oameni i-au trecut prin ascuţişul sabiei, nimicindu-i: nu au lăsat pe nimeni să scape.

15 După cum îi poruncise Domnul lui Moise, slujitorul său, aşa i-a poruncit Moise lui Iósue şi aşa a făcut Iósue. Nu a neglijat nimic din tot ceea ce îi poruncise Domnul lui Moise.

Cucerirea definitivă

16 Iósue a luat toată ţara aceasta: [ţinutul] muntos, întregul Négheb, tot ţinutul Goşén, Şefeláh, Arabáh, Muntele lui Israél şi valea sa, 17 de la muntele Halác, care se înalţă spre Seír, până la Báal-Gad, în valea Libánului, la poalele muntelui Hermón. I-a capturat pe toţi regii lor, i-a lovit şi i-a omorât. 18 Timp de multe zile Iósue a purtat război împotriva acelor regi. 19 Nu a existat nicio cetate care să fi făcut pace cu fiii lui Israél, cu excepţia hevéilor care locuiau în Gabaón: pe toate le-a capturat prin luptă. 20 Căci de la Domnul a fost să se împietrească inima lor ca să declare război împotriva Israélului, ca să fie nimicite fără nicio milă; să fie nimicite după cum i-a poruncit Domnul lui Moise.

Lupta împotriva anachímilor

21 În acel timp, Iósue a venit şi i-a nimicit pe anachímii din munţi: din Hebrón, din Debír, din Anáb, din toţi munţii lui Iúda şi din toţi munţii lui Israél. Iósue i-a nimicit împreună cu cetăţile lor. 22 Nu au mai rămas anachími în ţara fiilor lui Israél; doar la Gáza, la Gat şi la Aşdód au mai rămas. 23 Iósue a cucerit toată ţara, după cum îi poruncise Domnul lui Moise. Iósue a dat-o ca moştenire lui Israél, conform cu împărţirea lor pe triburi.

Apoi ţara s-a odihnit de război.