Capitolul 4

ARCA ALIANŢEI

Înfrângerea Israélului şi capturarea arcei

1 Cuvântul lui Samuél a fost [adresat] întregului Israél. Israél a ieşit înaintea filisténilor la război. Şi-au fixat tabăra la Ebén-Ézer, iar filisténii şi-au fixat tabăra la Aféc. 2 Filistenii s-au aşezat în linie de luptă înaintea lui Israél şi lupta s-a întins. Israél a fost bătut de filisténi: au ucis în linia de luptă, în câmp, cam la patru mii de oameni. 3 Poporul a venit în tabără şi bătrânii lui Israél au zis: „De ce ne-a lovit Domnul astăzi înaintea filisténilor? Să aducem cu noi arca alianţei Domnului de la Şílo: să vină în mijlocul nostru şi să ne salveze din mâna duşmanilor noştri!”. 4 Poporul a trimis la Şílo şi au luat de acolo arca alianţei Domnului Sabaót care şade peste heruvimi. Acolo erau cei doi fii ai lui Éli – Hófni şi Pinhás – cu arca alianţei lui Dumnezeu. 5 Când a ajuns arca alianţei Domnului în tabără, tot Israélul a scos un strigăt puternic şi s-a cutremurat pământul. 6 Filistenii au auzit răsunetul stigătului şi au zis: „Ce înseamnă acest strigăt puternic în tabăra evreilor?”. Şi au aflat că arca Domnului a venit în tabără. 7 Filistenilor le-a fost frică fiindcă spuneau: „A venit Dumnezeu în tabără! Vai de noi, căci nu a fost aceasta până acum! 8 Vai de noi! Cine ne va scăpa din mâna acestor dumnezei puternici? Dumnezeii aceştia i-au lovit pe egipténi cu tot [felul] de plăgi în pustiu. 9 Fiţi tari şi fiţi bărbaţi, filisténilor, ca să nu deveniţi sclavii evreilor aşa cum ei au fost sclavii voştri! Fiţi bărbaţi şi luptaţi!”. 10 Filistenii au luptat şi Israél a fost bătut. Fiecare a fugit în cortul lui. Măcelul a fost foarte mare şi au căzut din Israél treizeci de mii de pedestraşi. 11 Arca lui Dumnezeu a fost luată, iar cei doi fii ai lui Éli – Hófni şi Pinhás – au murit.

Moartea lui Éli

12 Un om din Beniamín a alergat din linia de luptă şi a venit la Şílo în acea zi. Avea hainele sfâşiate şi pe cap ţărână. 13 Când a ajuns, Éli era aşezat pe scaun lângă drum, spre Míţpa, căci avea inima neliniştită pentru arca lui Dumnezeu. La intrarea lui în cetate, omul acesta a făcut cunoscut [aceasta], şi toată cetatea a strigat. 14 Éli a auzit răsunetul strigătului şi a zis: „Ce înseamnă glasul acestui vaiet?”. A venit omul în grabă şi i-a făcut cunoscut lui Éli [cele întâmplate]. 15 Éli avea nouăzeci şi opt de ani, avea ochii înţepeniţi şi nu mai putea să vadă. 16 Omul i-a zis lui Éli: „Vin din linia de luptă şi de pe linia de luptă am fugit astăzi”. Éli i-a zis: „Care este situaţia, fiul meu?”. 17 Cel care aducea vestea a răspuns: „Israél a fugit dinaintea filisténilor şi poporul a suferit o mare înfrângere; chiar cei doi fii ai tăi, Hófni şi Pinhás, au murit, iar arca lui Dumnezeu a fost luată. 18 Când a amintit de arca lui Dumnezeu, Éli a căzut de pe scaun pe spate, lângă poartă; şi-a sfărâmat ceafa şi a murit, căci era om bătrân şi greu. El a fost judecător peste Israél timp de patruzeci de ani”.

Moartea soţiei lui Pinhás

19 Nora lui, soţia lui Pinhás, era însărcinată şi [aproape] să nască. Când a auzit vestea că arca lui Dumnezeu a fost luată şi că au murit socrul şi soţul ei, s-a încovoiat şi a născut, căci veniseră peste ea durerile naşterii. 20 Când era să moară, i-au spus cele care stăteau lângă ea: „Nu te teme, căci ai născut un fiu!”. Dar ea n-a răspuns şi n-a luat în seamă. 21 I-a pus copilului numele Icabód, căci zicea: „S-a îndepărtat gloria din Israél”, pentru că fusese luată arca lui Dumnezeu şi pentru că muriseră socrul şi soţul ei. 22 Ea spunea: „S-a îndepărtat gloria din Israél, pentru că a fost luată arca lui Dumnezeu”.