Capitolul 22

Un psalm al lui Davíd

1 Davíd a pronunţat către Domnul cuvintele acestei cântări în ziua când l-a eliberat Domnul din mâna tuturor duşmanilor lui şi din mâna lui Saul.

2 „Doamne, stânca mea,

fortăreaţa mea şi eliberatorul meu!

3 Doamne, stânca mea,

în el mi-am căutat refugiu,

scutul meu, cornul mântuirii mele

şi scăparea mea,

locul meu de refugiu

şi eliberatorul meu.

Tu mă mântuieşti din asuprirea mea!

4 Îl invoc pe Domnul,

cel vrednic de laudă,

şi sunt eliberat de duşmanii mei.

5 Căci m-au înconjurat valurile morţii

şi m-au îngrozit râurile nimicirii.

6 M-au înfăşurat

lanţurile locuinței morților

şi m-au prins laţurile morţii.

7 Dar, în strâmtoarea mea,

l-am chemat pe Domnul,

l-am chemat pe Dumnezeul meu;

din lăcaşul lui el mi-a auzit glasul

şi strigătul meu a ajuns

până la urechea lui.

8 S-a zguduit şi s-a cutremurat pământul;

temeliile cerului s-au zdruncinat

şi s-au zguduit, pentru că el s-a mâniat.

9 S-a ridicat fum din nările lui

şi foc mistuitor, din gura lui;

cărbuni aprinşi ţâşneau din el.

10 A aplecat cerurile şi s-a coborât

şi negura era sub picioarele lui.

11 A încălecat pe un heruvim şi a zburat,

s-a arătat pe aripile vântului.

12 A pus întunericul în jurul lui

ca nişte corturi,

ape întunecoase şi nori deşi.

13 În faţa strălucirii chipului său

s-au aprins cărbuni de foc.

14 A tunat din cer Domnul,

Cel Preaînalt şi-a făcut auzit glasul;

15 şi-a trimis săgeţile şi i-a risipit,

a fulgerat şi i-a umplut de groază!

16 Şi au apărut izvoarele mării

şi s-au descoperit temeliile lumii

la mustrarea Domnului,

la suflarea duhului mâniei sale.

17 A trimis din înălţime şi m-a luat,

m-a salvat din apele cele mari.

18 M-a mântuit

de duşmanul meu puternic

şi de cei care mă urăsc,

deşi erau mai tari decât mine.

19 M-au împresurat

în ziua necazului meu,

dar Domnul mi-a fost sprijinitor.

20 M-a scos la loc larg, m-a mântuit

pentru că şi-a găsit bucuria în mine.

21 Domnul m-a răsplătit

după dreptatea mea,

după curăţia mâinilor mele

îmi va da înapoi.

22 Pentru că am păzit căile Domnului,

n-am păcătuit [îndepărtându-mă]

de Dumnezeul meu.

23 Căci toate judecăţile lui

sunt înaintea mea

şi îndreptările lui

nu le-am lăsat deoparte.

24 Am fost fără prihană înaintea lui

şi m-am păzit de fărădelege.

25 Iar Domnul mi-a răsplătit

după dreptatea mea

şi după puritatea mea

înaintea ochilor săi.

26 Cu cel credincios, tu eşti credincios,

cu omul nevinovat, eşti nevinovat.

27 Cu cel curat, eşti curat,

dar cu cel viclean te arăţi priceput.

28 Tu mântuieşti poporul celor sărmani

şi ochii tăi îi umilesc pe cei trufaşi.

29 Căci tu eşti lumina mea, Doamne!

Domnul schimbă

în strălucire întunericul meu.

30 Prin tine înfrunt trupele [duşmane]

şi cu Dumnezeul meu trec

şi peste ziduri.

31 Calea lui Dumnezeu este desăvârşită.

Cuvântul Domnului este lămurit în foc,

el este un scut pentru toţi cei

care speră într-însul.

32 Cine este Dumnezeu

în afară de Domnul?

Sau cine este o stâncă

în afară de Dumnezeul nostru?

33 Dumnezeu este fortăreaţa mea

puternică,

face liberă pe deplin calea mea.

34 El face picioarele ca ale cerbului

şi mă aşază pe înălţimi.

35 El învaţă mâinile mele pentru război

şi braţele mele întind

arcul de bronz.

36 Tu mi-ai dat scutul mântuirii tale

şi sprijinul tău m-a ajutat să cresc.

37 Ai lărgit calea sub paşii mei

şi nu s-au clătinat gleznele mele.

38 Îi voi urmări pe duşmanii mei

şi-i voi nimici

şi nu mă voi întoarce

până nu-i voi distruge.

39 Îi voi sfâşia, îi voi lovi

şi nu vor mai putea să se ridice,

se vor prăbuşi sub picioarele mele.

40 M-ai încins cu tărie pentru luptă,

i-ai răpus pe cei

care se ridică împotriva mea.

41 Pe duşmanii mei i-ai pus pe fugă

şi pe cei ce mă urăsc i-am nimicit.

42 Au strigat, dar nu era cine să-i salveze,

[au strigat] către Domnul,

dar nu le-a dat răspuns.

43 I-am zdrobit

ca pulberea pământului,

ca noroiul de pe uliţe i-am strivit

şi i-am călcat.

44 Tu m-ai scăpat

de răzvrătirea poporului,

m-ai păstrat în fruntea neamurilor.

Un popor pe care nu-l cunoşteam

a ajuns să mă slujească.

45 Cu luare aminte îmi dau ascultare

fiii străinilor, mă linguşesc.

46 Fiii străinilor şi-au pierdut vlaga,

ies tremurând

din locurile lor de refugiu.

47 Viu este Domnul

şi binecuvântată este stânca mea!

Şi preaînălţat este Dumnezeu,

stânca mântuirii mele!

48 Dumnezeu este cel care-mi dă revanşa

şi îmi subjugă popoarele.

49 Mă faci să scap de duşmanii mei!

Mă înalţi mai presus

de cei care se înalţă împotriva mea

şi mă mântuieşti de omul violent.

50 De aceea, te voi preamări, Doamne,

înaintea popoarelor

şi numele tău în psalmi îl voi cânta.

51 El dă mari izbânzi regelui său,

îşi arată bunăvoinţa

faţă de unsul său,

faţă de Davíd

şi urmaşii lui pe veci!”.