Capitolul 23

Ultimele cuvinte ale lui Davíd

1 Acestea sunt ultimele cuvinte ale lui Davíd: oracolul lui Davíd, fiul lui Iése,

oracolul celui puternic care a fost înălţat, al unsului Dumnezeului lui Iacób,

al psalmistului plăcut al lui Israél.

2 „Duhul Domnului vorbeşte prin mine şi cuvântul lui este pe limba mea.

3 Dumnezeul lui Israél a vorbit. Mie mi-a spus stânca lui Israél: «Cel care stăpâneşte peste oameni este drept, cel care stăpâneşte se teme de Dumnezeu.

4 E ca lumina dimineţii când răsare soarele, [ca] o dimineaţă fără nori; din strălucirea [luminii] şi din ploaie [răsare] iarba din pământ».

5 Căci nu este astfel casa mea cu Dumnezeu? El a încheiat o alianţă veşnică cu mine, bine rânduită în toate şi statornică. Oare nu va face să răsară toată mântuirea şi bucuria mea?

6 Cei răi sunt ca spinii care sunt aruncaţi şi nu pot fi luaţi cu mâna.

7 Cine se atinge de ei se înarmează cu un [obiect] de fier sau cu coada unei suliţe şi-i arde în foc pe loc”.

Vitejii lui Davíd

8 Acestea sunt numele vitejilor pe care i-a avut Davíd: Ioşéb-Başébet, tahchemonéul, care era căpetenia Celor Trei. Era din Adinó-Eznó şi [a luptat] împotriva a opt sute [de oameni] şi i-a ucis dintr-o dată. 9 După el, Eleazár, fiul lui Dodó, fiul lui Ahohí. Era unul dintre Cei Trei viteji care erau cu Davíd când i-au dispreţuit pe filisténii care erau adunaţi acolo la luptă şi când oamenii lui Israél au plecat. 10 El s-a ridicat şi i-a lovit pe filisténi până ce i-a obosit mâna şi a rămas lipită de sabie. Domnul a dat o mare victorie în ziua aceea. Poporul s-a întors după [Eleazár] numai ca să ia prada. 11 După el, Şamá, fiul lui Aghé din Haród. Filistenii s-au adunat în grup în locul unde era o bucată de teren cultivată cu linte. Poporul a fugit din faţa filisténilor. 12 Şamá a stat în mijlocul ogorului, l-a apărat şi i-a bătut pe filisténi. Domnul a dat o mare victorie.

13 Trei dintre cele treizeci de căpetenii au coborât şi au venit în timpul secerişului la Davíd, în peştera Adulám. Grupul filisténilor era în tabără la Émec-Refaím. 14 Davíd era atunci în fortăreaţă, iar garnizoana filisténilor era la Betleém. 15 Davíd a avut o dorinţă şi a zis: „Cine-mi va da să beau apă din fântâna care este la poarta Betleémului?”. 16 Cei trei viteji au pătruns prin tabăra filisténilor şi au scos apă din fântâna de la Betleém, de la poartă. Au adus-o şi au dat-o lui Davíd, dar el n-a vrut s-o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului. 17 El a zis: „Departe de mine, Doamne, să fac acest lucru: nu vreau să beau sângele acestor oameni care şi-au riscat viaţa!”. [Acestea] le-au făcut cei viteji.

18 Abişái, fratele lui Ióab, fiul Ţerúiei, era căpetenia Celor Trei. El şi-a aruncat suliţa peste trei sute de oameni şi i-a omorât şi a avut nume între Cei Trei. 19 Era cel mai preţuit între Cei Trei şi a devenit căpetenia lor. Însă nu a ajuns până la [înălţimea] Celor Trei.

20 Benáia, fiul lui Iehoiáda, fiul unui viteaz şi renumit din Cabţeél, a lovit doi lei din Moáb. A coborât şi l-a lovit pe leu într-o groapă într-o zi cu zăpadă. 21 A omorât un egiptéan impunător care avea o suliţă în mână. A coborât la el cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egiptéanului şi l-a ucis cu ea. 22 Acestea le-a făcut Benáia, fiul lui Iehoiáda, şi a avut nume între Cei Trei viteji. 23 Era cel mai preţuit dintre cei treizeci, însă nu a ajuns la [înălţimea] Celor Trei. Davíd l-a pus în garda sa.

24 Asaél, fratele lui Ióab, era unul dintre Cei Treizeci; Elhanán, fiul lui Dodó, din Betleém;

25 Şamá din Haród; Elicá din Haród;

26 Héleţ, peleteul; Irá, fiul lui Ichéş din Técoa;

27 Abíezer din Anatót; Mebunái din Huşá;

28 Ţalmón din Ahóah; Maharái din Netófa;

29 Héleb, fiul lui Baaná din Netófa; Itái, fiul lui Ribái din Ghibéea fiilor lui Beniamín;

30 Benáia din Piratón; Hidái din Náhale-Gaáş;

31 Abí-Albón din Arabá; Azmávet din Barhúm;

32 Eliahbá din Şaalbón; Bené-Iaşén; Ionatán;

33 Şam din Harár; Ahíam, fiul lui Şarár din Arár;

34 Elifélet, fiul lui Ahasbái, fiul unui [om] din Maáca; Elíam, fiul lui Ahitófel din Ghiló;

35 Heţrái din Carmél; Paarái din Arab;

36 Igheál, fiul lui Natán din Ţobá; Baní din Gad;

37 Ţélec din Amón; Naharái din Beerót, care purta armele lui Ióab, fiul Ţerúiei;

38 Irá din Iéter; Gáreb din Iéter;

39 Uría, hetéul. Toţi erau treizeci şi şapte.