Capitolul 7

Profeţia lui Natán

1 Când regele locuia în casa lui şi Domnul i-a dat linişte de toţi duşmanii lui de jur împrejur, 2 [regele] i-a zis profetului Natán: „Iată, eu locuiesc într-o casă de cedru, iar arca lui Dumnezeu locuieşte într-un cort!”. 3 Natán i-a răspuns regelui: „Tot ceea ce ai în inimă, mergi şi fă, căci Domnul este cu tine!”.

4 În noaptea aceea, cuvântul Domnului a fost [adresat] lui Natán:

5 „Du-te şi spune-i slujitorului meu Davíd: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Oare tu îmi vei zidi o casă ca să locuiesc în ea?›. 6 Eu n-am locuit într-o casă din ziua când i-am scos pe fiii lui Israél din Egipt până în ziua aceasta, ci am călătorit în cort sau în sanctuar. 7 Pretutindeni pe unde am mers cu toţi fiii lui Israél, am spus eu oare vreun cuvânt vreunuia dintre judecătorii lui Israél cărora le-am poruncit să păstorească poporul meu Israél, zicând: ‹Pentru ce nu-mi zidiţi o casă de cedru?› ». 8 Spune-i slujitorului meu Davíd: «Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: ‹Te-am luat de la staul, de la oi, ca să fii conducător peste poporul meu, peste Israél; 9 am fost cu tine oriunde ai mers, i-am nimicit pe toţi duşmanii tăi înaintea ta şi ţi-am făcut numele mare ca numele celor mari care sunt pe pământ; 10 îl voi pune pe poporul meu, Israél, într-un loc, îl voi stabili şi va locui el acasă şi nu va mai fi tulburat. Fiii nelegiuirii nu-l vor mai umili ca mai înainte, 11 din ziua când am stabilit judecători peste poporul meu Israél şi ţi-am dat linişte de toţi duşmanii tăi. Domnul îţi face cunoscut că Domnul îţi va face o casă! 12 Când se vor împlini zilele tale şi te vei odihni cu părinţii tăi, voi ridica un descendent al tău după tine, care a ieşit din tine, şi-i voi întări domnia. 13 El va zidi o casă numelui meu şi voi întări scaunul lui de domnie pentru vecie. 14 Eu îi voi fi lui tată şi el îmi va fi mie fiu. Dacă va face răul, îl voi pedepsi cu nuiaua oamenilor şi cu lovituri ale fiilor oamenilor; 15 dar îndurarea mea nu se va îndepărta de la el aşa cum am îndepărtat-o de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta. 16 Casa ta şi domnia ta vor fi stabile înaintea ta pentru totdeauna, iar tronul tău va fi întărit pe vecie› »”.

17 Natán i-a spus lui Davíd toate aceste cuvinte şi toată viziunea aceasta.

Rugăciunea lui Davíd

18 Regele Davíd a mers şi s-a

prezentat înaintea Domnului şi a zis:

„Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule,

şi ce este casa mea

că m-ai adus până aici?

19 Şi încă este atât de puţin în ochii tăi,

Doamne Dumnezeul meu!

Tu vorbeşti despre casa

slujitorului tău şi pentru viitor.

Aceasta este legea cu privire la om,

Doamne Dumnezeul meu!

20 Ce ţi-ar mai putea spune Davíd?

Tu îl cunoşti pe slujitorul tău,

Doamne Dumnezeul meu!

21 De dragul cuvântului tău şi după inima ta

ai făcut toate aceste lucruri mari:

le-ai făcut cunoscute slujitorului tău!

22 Mare eşti tu, Doamne Dumnezeule!

Nimeni nu este ca tine

şi nu este alt Dumnezeu în afară de tine,

după tot ce au auzit urechile noastre.

23 Cine este ca poporul tău, Israél?

Singurul popor pe pământ

la care a venit Dumnezeu

ca să-l răscumpere ca popor al său

şi să-i dea un nume;

să facă pentru el lucruri mari

şi înfricoşătoare,

pentru ţara ta, înaintea poporului tău,

pe care ţi l-ai răscumpărat

de la neamul Egiptului

şi de la dumnezeii lui.

24 Tu l-ai întărit pe poporul tău, Israél,

ca să fie poporul tău pe vecie,

iar tu, Doamne,

ai devenit Dumnezeul lui.

25 Acum, Doamne Dumnezeule,

fă să rămână cuvântul

pe care l-ai rostit

asupra slujitorului tău

şi asupra casei lui pe vecie

şi fă după cum ai spus!

26 Mărit să fie numele tău pe vecie

şi să se zică:

«Domnul Sabaót

este Dumnezeul lui Israél!

Casa slujitorului tău Davíd

să rămână stabilă înaintea ta!».

27 Căci, tu Doamne al oştirilor,

Dumnezeul lui Israél,

ai descoperit

la urechea slujitorului tău, zicând:

«Îţi voi zidi o casă».

De aceea slujitorul tău a îndrăznit

să-ţi facă această rugăciune.

28 Acum, Doamne Dumnezeule,

tu eşti Dumnezeu

şi cuvintele tale sunt adevăr.

Tu i-ai spus slujitorului tău

toate aceste cuvinte frumoase.

29 Binevoieşte a binecuvânta

casa slujitorului tău

ca să fie înaintea ta pentru totdeauna.

Pentru că tu,

Doamne Dumnezeule, ai vorbit.

Binecuvântează cu binecuvântarea ta

casa slujitorului tău

pentru totdeauna!”.