Capitolul 16

Domnia lui Aház în Iúda (736 – 716 î.C.)

1 În anul al şaptesprezecelea al lui Pécah, fiul lui Remalía, a devenit rege Aház, fiul lui Iotám, regele lui Iúda. 2 Aház avea douăzeci de ani când a devenit rege şi a fost rege şaisprezece ani la Ierusalím. El nu a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului Dumnezeului său aşa cum a făcut Davíd, tatăl său, 3 ci a umblat pe căile regilor lui Israél. Chiar şi pe fiul său l-a trecut prin foc după [modul] abominábil al popoarelor pe care le alungase Domnul din faţa fiilor lui Israél. 4 A adus jertfe şi tămâie pe înălţimi, pe coline şi sub orice copac verde.

5 Atunci, Reţín, regele lui Arám, şi Pécah, fiul lui Remalía, regele lui Israél, au urcat la Ierusalím ca să lupte. L-au asediat pe Aház, dar nu au putut să-l învingă. 6 În acel timp, Reţín, regele lui Arám, a adus înapoi la Arám [cetatea] Elát; i-a alungat pe iudei din Elát şi au venit cei din Edóm la Elát şi au locuit acolo până în ziua de azi. 7 Aház a trimis mesageri la Tiglát-Piléser, regele Asíriei, să-i spună: „Eu sunt slujitorul tău şi fiul tău! Vino şi eliberează-mă din mâna regelui lui Arám şi din mâna regelui lui Israél, care s-au ridicat împotriva mea!”. 8 Aház a luat argintul şi aurul din casa Domnului şi din vistieriile casei regelui şi le-a trimis ca dar regelui Asíriei. 9 Regele Asíriei l-a ascultat. A mers regele Asíriei la Damásc şi l-a cucerit; i-a deportat pe cei din Kir şi l-a omorât pe Reţín.

10 Regele Aház a mers în întâmpinarea lui Tiglát-Piléser, regele Asíriei, la Damásc. A văzut altarul care este în Damásc şi a trimis regele Aház preotului Uría forma altarului şi modelul lui, după toată lucrătura lui. 11 Preotul Uría a zidit un altar conform cu tot ceea ce i-a trimis regele Aház din Damásc: aşa a făcut preotul Uría până când s-a întors regele Aház din Damásc. 12 Când regele s-a întors din Damásc, a văzut regele altarul, s-a apropiat regele de altar şi s-a urcat pe el. 13 A ars arderea lui de tot şi ofranda lui; a vărsat jertfa lui de băutură şi a stropit cu sângele jertfei de împăcare altarul. 14 A luat altarul din bronz din faţa casei, dintre altar şi casa Domnului, şi l-a pus lângă altar, spre nord. 15 Regele Aház i-a zis lui Uría, preotul: „Să arzi pe altarul cel mare arderea de tot de dimineaţă şi ofranda de seară, arderea de tot a regelui şi ofranda lui, arderile de tot ale întregului popor al ţării, ofrandele lor şi jertfele lor de băutură! Iar cu tot sângele arderii de tot şi cu tot sângele jertfelor să-l stropeşti! Dar altarul de bronz să fie pentru mine ca să mă consult!”. 16 Preotul Uría a făcut conform cu tot ceea ce i-a poruncit regele Aház.

17 Regele Aház a tăiat canturile postamentelor şi a îndepărtat de deasupra lor ligheanul; a coborât marea din bronz de deasupra boilor care erau sub ea şi a pus-o pe un paviment de piatră. 18 Locul de sabát pe care-l construise în templu şi intrarea regelui din afară le-a abătut de la templul Domnului, din cauza regelui Asíriei.

19 Celelalte fapte ale lui Aház, pe care le-a săvârşit, nu sunt oare ele scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda? 20 Aház a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Davíd. Şi a devenit rege Ezechía, fiul său, în locul lui.