Capitolul 8

Femeia din Şúnem îşi redobândeşte bunurile

1 Elizéu i-a zis femeii pe al cărei fiu l-a readus la viaţă: „Ridică-te şi mergi să locuieşti ca străină unde vei putea, căci Domnul a hotărât o foamete şi ea va veni şi în ţară timp de şapte ani!”. 2 Femeia s-a ridicat şi a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu: au plecat ea şi casa ei şi a locuit ca străină în ţara filisténilor timp de şapte ani. 3 După şapte ani, femeia s-a întors din ţara filisténilor şi s-a dus să-i ceară regelui casa şi ogorul ei.

4 Regele vorbea cu Gheházi, slujitorul omului lui Dumnezeu, zicând: „Povesteşte-mi, te rog, toate lucrurile mari pe care le-a făcut Elizéu!”. 5 Când el îi povestea regelui cum readusese la viaţă un mort, iată, femeia pe al cărei fiu îl readusese la viaţă i-a cerut regelui casa şi ogorul ei. Şi a zis Gheházi: „Stăpâne al meu, rege, aceasta este femeia pe al cărei fiu Elizéu l-a readus la viaţă!”. 6 Regele a întrebat-o pe femeie, iar ea i-a povestit. Apoi, regele i-a dat un funcţionar, zicându-i: „Dă-i înapoi tot ceea ce avea şi produsele câmpului din ziua când a lăsat ţara şi până acum!”.

Elizéu şi Hazaél din Damásc

7 Elizéu a venit la Damásc. Ben-Hadád, regele din Arám, era bolnav. I-au adus la cunoştinţă, zicând: „A venit omul lui Dumnezeu până aici!”. 8 Regele i-a zis lui Hazaél: „Ia cu tine un dar şi mergi în întâmpinarea omului lui Dumnezeu şi consultă-l pe Domnul prin el dacă mă voi vindeca de boala aceasta!”.

9 Hazaél a mers în întâmpinarea lui şi a luat cu sine un dar şi tot ce-i mai bun în Damásc, cât puteau să ducă patruzeci de cămile. A venit şi a stat în faţa lui [Elizéu] şi i-a zis: „Fiul tău, Ben-Hadád, regele din Arám, m-a trimis la tine, spunând: «Mă voi vindeca de boala aceasta?»”. 10 Elizéu i-a răspuns: „Mergi şi spune-i: «Te vei vindeca!». Însă Domnul mi-a descoperit că va muri”. 11 Şi-a îndreptat faţa [spre Hazaél] şi l-a fixat insistent. Apoi a plâns omul lui Dumnezeu. 12 Hazaél a zis: „Pentru ce plânge domnul meu?”. [Elizéu] a răspuns: „Pentru că ştiu răul pe care-l vei face fiilor lui Israél; vei da foc fortificaţiilor lor, îi vei ucide pe tinerii lor cu sabia, îi vei tăia în bucăţi pe pruncii lor şi le vei spinteca pe femeile lor însărcinate”. 13 Hazaél a zis: „Dar ce este slujitorul tău? Un câine, ca să facă acest lucru mare?”. Elizéu i-a răspuns: „Domnul mi-a descoperit că tu vei fi rege peste Arám”.

14 El a plecat de la Elizéu, a venit la stăpânul său, care l-a întrebat: „Ce ţi-a zis Elizéu?”. El a zis: „Mi-a zis că te vei vindeca”. 15 A doua zi, [Hazaél] a luat o învelitoare, a înmuiat-o în apă şi a întins-o pe faţa regelui, care a murit. Şi a fost rege Hazaél în locul lui.

Domnia lui Iorám în Iúda (848-841 î.C.)

16 În al cincilea an al lui Iorám, fiul lui Aháb, regele lui Israél, şi al lui Iosafát, regele lui Iúda, a domnit Iorám, fiul lui Iosafát, ca rege peste Iúda. 17 Avea treizeci şi doi de ani când a devenit rege şi a domnit opt ani la Ierusalím. 18 El a mers pe calea regilor lui Israél, după cum a făcut casa lui Aháb, căci avea de soţie o fiică a lui Aháb. A făcut ceea ce este rău în ochii Domnului. 19 Dar Domnul n-a voit să-l nimicească pe Iúda de dragul lui Davíd, slujitorul său, după cum îi spusese: „Voi pune o candelă pentru fiii tăi pentru totdeauna”. 20 În zilele lui, Edóm s-a răzvrătit de sub mâna lui şi şi-a făcut un rege peste ei. 21 Iorám şi tot poporul care era cu el au trecut la Ţaír. S-au ridicat noaptea şi l-au lovit pe Edóm, care îl înconjurase, şi pe căpeteniile carelor. Iar poporul a fugit la corturile lor. 22 Edóm s-a răzvrătit de sub mâna lui Iúda până în ziua de azi. Atunci, s-a răzvrătit şi Libná în acelaşi timp. 23 Celelalte fapte ale lui Iorám, ce a făcut el, nu sunt ele oare scrise în Cartea Cronicilor Regilor lui Iúda?

Domnia lui Ahazía în Iúda (841 î.C.)

24 Iorám a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Davíd. Şi a fost rege Ahazía, fiul său, în locul lui.

25 În al doisprezecelea an al lui Iorám, fiul lui Aháb, regele lui Israél, a fost rege Ahazía, fiul lui Iorám, ca rege peste Iúda. 26 Ahazía avea douăzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a domnit un an la Ierusalím. Numele mamei lui era Atalía, fiica lui Omrí, regele lui Israél. 27 El a mers pe calea lui Aháb şi a făcut ce este rău în ochii Domnului ca şi casa lui Aháb, căci era înrudit cu casa lui Aháb.

28 El a mers cu Iorám, fiul lui Aháb, la război împotriva lui Hazaél, regele lui Arám, la Ramót Galaád şi araméii l-au lovit pe Iorám. 29 Regele Iorám s-a întors să se vindece la Izreél de rănile pe care i le făcuseră araméii la Ráma când lupta împotriva lui Hazaél, regele lui Arám. Ahazía, fiul lui Iorám, regele lui Iúda, a coborât să-l vadă pe Iorám, fiul lui Aháb, la Izreél, pentru că era bolnav.