Capitolul 11

II. DAVÍD, FONDATORUL CULTULUI DE LA TEMPLU

REGALITATEA LUI DAVÍD

Consacrarea lui Davíd ca rege al lui Israél

1 Tot Israélul s-a adunat la Davíd, la Hebrón, zicând: ,,Iată, noi suntem oasele tale şi carnea ta! 2 Odinioară, chiar şi când Saul era rege, tu erai cel care îl făceai pe Israél să iasă şi să intre. Domnul Dumnezeul tău ţi-a zis: «Tu îl vei păstori pe poporul meu, pe Israél, şi tu vei fi conducător peste poporul meu, Israél»”. 3 Toţi bătrânii lui Israél au venit la rege, la Hebrón. Davíd a încheiat o alianţă cu ei la Hebrón înaintea Domnului. Ei l-au uns pe Davíd rege peste Israél, după cuvântul Domnului [spus] prin Samuél.

Luarea Ierusalímului

4 Davíd a mers cu tot Israélul la Ierusalím, adică Iebús. Acolo erau iebuséii, locuitorii ţării. 5 Locuitorii din Iebús i-au zis lui Davíd: „Nu vei intra aici!”. Dar Davíd a capturat fortăreaţa Sión, adică cetatea lui Davíd. 6 Davíd zisese: „Oricine îi va lovi cel dintâi pe iebuséi va fi căpetenie şi conducător”. Ióab, fiul Ţerúiei, a urcat cel dintâi şi a devenit căpetenie. 7 Davíd a locuit în fortăreaţă; de aceea au numit-o cetatea lui Davíd. 8 Davíd a construit cetatea de jur împrejur, de la Mílo până în împrejurimi. Iar Ióab a restaurat restul cetăţii. 9 Davíd a devenit din ce în ce mai mare şi Domnul Sabaót era cu el.

Vitejii lui Davíd

10 Acestea sunt căpeteniile vitejilor pe care îi avea Davíd şi care s-au arătat puternici cu el în domnia lui şi cu tot Israélul; l-au făcut rege după cuvântul Domnului cu privire la Israél.

11 Acesta este numărul vitejilor pe care i-a avut Davíd:

Iaşobeám, fiul unuia din Hacmón, căpetenia Celor Treizeci. El şi-a învârtit suliţa împotriva a trei sute şi i-a ucis dintr-o dată.

12 După el, Eleazár, fiul lui Dodó, fiul lui Ahohí, unul dintre Cei Trei Viteji. 13 El era cu Davíd la Pas-Damím, unde se adunaseră filisténii pentru luptă. Acolo era o bucată de pământ plină cu orz, iar poporul a fugit dinaintea filisténilor. 14 S-au aşezat în mijlocul ogorului şi l-au eliberat. I-au bătut pe filisténi şi Domnul a provocat o mare eliberare.

15 Trei dintre cele treizeci de căpetenii au coborât la stâncă, la Davíd, în peştera Adulám, când tabăra filisténilor era fixată în valea Refaím. 16 Davíd era atunci în fortăreaţă, iar garnizoana filisténilor era atunci la Betleém. 17 Davíd a avut o dorinţă şi a zis: „Cine va scoate apă din fântâna din Betleém care este la poartă?”. 18 Atunci, Cei Trei au traversat tabăra filisténilor şi au scos apă din fântâna din Betleém care e la poartă. Au luat-o şi au adus-o la Davíd, dar Davíd nu a vrut să bea, ci a vărsat-o pentru Domnul. 19 El a zis: „Să mă ferească Dumnezeul meu să fac aceasta! Să beau eu sângele acestor oameni care [şi-au riscat] vieţile şi au adus-o [cu preţul] vieţilor lor?”. Şi nu a vrut s-o bea. Aceasta au făcut Cei Trei Viteji.

20 Abişái, fratele lui Ióab, era căpetenia Celor Trei. El şi-a învârtit suliţa împotriva a trei sute şi i-a omorât. Şi şi-a făcut un nume între Cei Trei. 21 Dintre Cei Trei, el era mai vestit decât ceilalţi doi şi a fost căpetenia lor; dar nu i-a ajuns pe Cei Trei.

22 Benáia, fiul lui Iehoiáda, fiul unui viteaz din Cabţeél, a făcut fapte mari. A ucis doi lei din Moáb; a coborât şi a ucis un leu într-o groapă, într-o zi cu zăpadă. 23 El a lovit un egiptéan, un om a cărui statură era de cinci cóţi şi care avea o suliţă ca sulul ţesătorului. A coborât la el cu un toiag, a smuls suliţa din mâna egiptéanului şi l-a ucis cu suliţa lui. 24 Acestea le-a făcut Benáia, fiul lui Iehoiáda, şi a avut un nume între Cei Trei Viteji. 25 A fost cinstit mai presus de Cei Treizeci, dar nu i-a ajuns pe Cei Trei. Davíd l-a pus peste garda sa.

26 Vitejii armatelor erau: Asaél, fratele lui Ióab. Elhanán, fiul lui Dodó din Betleém. 27 Şamót din Harór; Héleţ din Pelón. 28 Irá, fiul lui Ichéş din Técoa; Abíezerdin Anatót; 29 Sibecái din Huşá; Ilai din Ahóah. 30 Maharái din Netófa; Héled, fiul lui Baaná din Netófa. 31 Itái, fiul lui Ribái din Ghibéea fiilor lui Beniamín; Benáia din Piratón. 32 Hurai din Náhale-Gaáş; Abiél din Arabáh; 33 Azmávet din Baharím; Eliahbá din Şaalbón; 34 Bené-Haşém din Ghizón; Ionatán, fiul lui Şaghé din Harár; 35 Ahíam, fiul lui Sacár din Harár; Elifál, fiul lui Ur. 36 Héfer din Mechéra; Ahía din Pelón; 37 Heţro din Carmél; Naarái, fiul lui Ezbái; 38 Ioél, fratele lui Natán; Mibhár, fiul lui Hagrí. 39 Ţélec din Amón; Nahrai din Beerót, care purta armele lui Ióab, fiul Ţerúiei. 40 Irá din Iéter; Gáreb din Iéter; 41 Uría, hetéul; Zabád, fiul lui Ahlái. 42 Adina, fiul lui Şizá din Rubén, căpetenia celor din Rubén şi cu el treizeci [de oameni]. 43 Hanán, fiul lui Maáca; Iosafát din Meten; 44 Ozía din Aştarót; Şamá şi Iehiél, fiii lui Hotám din Aroér; 45 Iediaél, fiul lui Şimrí. Iohá, fratele său, din Tiţ. 46 Eliél din Mahavím; Ieribái şi Ioşávia, fiii lui Elnaám; Itmá din Moáb. 47 Eliél, Óbed şi Iaasiél din Ţobá.