Capitolul 26

Uşierii

1 Cât priveşte grupele uşierilor: dintre cei din Coráh, Meşelemía, fiul lui Córe, dintre fiii lui Asáf. 2 Meşelemía a avut fii: Zaharía, întâiul născut; Iediaél, al doilea; Zebadía, al treilea; Iatniél, al patrulea; 3 Elám, al cincilea, Iohanán al şaselea; Elioenái, al şaptelea.

4 Óbed-Edóm a avut fii: Şemáia, întâiul născut; Iozabád, al doilea; Ióah, al treilea; Sacár, al patrulea; Netaneél, al cincilea; 5 Amiél, al şaselea; Isahár, al şaptelea; Peultái, al optulea. Căci Dumnezeu l-a binecuvântat. 6 Fiului său Şemáia i s-au născut fii care au condus în casa tatălui lor, căci erau oameni viteji. 7 Fiii lui Şemáia: Otní, Rafaél, Óbed, Elzabád şi fraţii săi, oameni viteji, Elíhu şi Semáia. 8 Toţi aceştia erau fiii lui Óbed-Edóm; ei, fiii şi fraţii lor erau oameni viteji, puternici pentru slujire: şaizeci şi doi pentru Óbed-Edóm.

9 Fiii şi fraţii lui Meşelemía, oameni viteji, erau optsprezece.

10 Hosá, dintre fiii lui Merári, a avut fii: Şimrí, căpetenia. Nu era el întâiul născut, ci l-a pus tatăl său să fie căpetenie. 11 Hilchía, al doilea; Tebalía, al treilea; Zaharía, al patrulea. Toţi fiii şi fraţii pe care îi avea Hosá erau treisprezece.

12 Acestor grupe de uşieri, căpeteniilor bărbaţilor, [le revenea] ca şi fraţilor lor menirea de a sluji în casa Domnului. 13 Au aruncat sorţii pentru cel mic şi pentru cel mare, după casele lor părinteşti, pentru fiecare uşă. 14 Sorţii pentru [poarta] de la răsărit i-au căzut lui Şelemía. Au fost aruncaţi sorţii pentru Zaharía, fiul său, consilier înţelept, şi sorţii au ieşit pentru [poarta] de la nord; 15 lui Óbed-Edóm, cea de la sud, iar fiilor săi, magaziile; 16 lui Şupím şi lui Hosá, cea de vest cu uşa Şalechét, pe drumul care urcă: o strajă era în faţa alteia. 17 La răsărit erau şase levíţi, la nord, patru pe zi, la sud, patru pe zi şi la magazii, câte doi; 18 pentru Parbár, spre apus, patru erau pe drum şi doi lângă Parbár. 19 Acestea sunt grupele uşierilor dintre fiii lui Coráh şi dintre fiii lui Merári.

Alte funcţii ale levíţilor

20 Cât despre levíţi, Ahía era [responsabil] peste vistieriile casei lui Dumnezeu şi peste vistieriile [obiectelor] sacre.

21 Fiii lui Laédan, fiii lui Gherşón din Laédan, capii părinteşti ai lui Laédan din Gherșon, erau: Iehiéli; 22 fiii lui Iehiéli, Zetám şi fratele său Ioél, erau [responsabili] peste vistieriile casei Domnului.

23 Dintre cei ai lui Amrám, Iţehár, Hebrón şi Uziél, 24 era Şebuél, fiul lui Gherşóm, fiul lui Moise, guvernator peste vistierii. 25 Fraţii lui, din Eliezér: Rehabía, fiul său, Isaía, fiul său, Iorám, fiul său, Zicrí, fiul său, şi Şelomít, fiul său. 26 Şelomít şi fraţii săi erau [responsabili] peste toate vistieriile [obiectelor] sacre pe care le consacraseră regele Davíd şi capii părinteşti ale căpeteniilor peste mii, peste sute şi peste armată, 27 [obiecte luate] din prada războaielor şi [destinate] pentru întreţinerea casei Domnului. 28 Tot ce consacraseră Samuél, vizionarul, Saul, fiul lui Chiş, Abnér, fiul lui Ner, Ióab, fiul Ţerúiei, toate [obiectele] consacrate erau pe mâna lui Şelomít şi a fraţilor săi.

29 Dintre cei din Iţehár: Chenínia şi fraţii săi erau pentru lucrurile externe din Israél ca scribi şi judecători.

30 Dintre cei din Hebrón: Haşabía şi fraţii săi, o mie şapte sute de oameni viteji, erau pentru supravegherea Israélului dincoace de Iordán, spre vest, pentru toată lucrarea Domnului şi pentru slujirea regelui. 31 Cât îi priveşte pe cei ai lui Hebrón, Iería era căpetenia celor din Hebrón, după descendenţele lor, după părinţi. În al patruzecilea an al domniei lui Davíd, au fost căutaţi şi s-au găsit între ei la Iaezér, în Galaád, bărbaţi viteji. 32 Fraţii lui, oameni viteji, erau două mii şapte sute de capi părinteşti. Regele Davíd i-a pus supraveghetori peste cei din Rubén, Gad şi jumătatea tribului lui Manáse pentru toate lucrurile lui Dumnezeu şi pentru lucrurile regelui.