Capitolul 26

Domnia lui Ozía (781 – 740 î.C.)

1 Tot poporul din Iúda l-a luat pe Ozía, care avea şaisprezece ani, şi l-a făcut rege în locul tatălui său, Amasía. 2 Ozía a reconstruit [cetatea] Elót şi a adus-o înapoi la Iúda după ce regele a adormit cu părinţii săi. 3 Ozía avea şaisprezece ani când a devenit rege şi a fost rege cincizeci şi doi de ani la Ierusalím. Numele mamei lui era Iecolía din Ierusalím. 4 El a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului, conform cu tot ce a făcut Amasía, tatăl lui. 5 Atâta timp cât l-a căutat pe Dumnezeu în zilele lui Zaharía – cel priceput în viziunile lui Dumnezeu – şi în zilele când l-a căutat pe Domnul, Dumnezeu i-a dat succes.

Puterea lui Ozía

6 A ieşit şi a luptat împotriva filisténilor. A dărâmat zidul din Gat, zidul din Iábne şi zidul din Aşdód şi a construit cetăţi în Aşdód şi între filisténi. 7 Dumnezeu l-a ajutat împotriva filisténilor, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Báal şi împotriva celor din Maón. 8 Amón îi aducea daruri lui Ozía şi faima lui a ajuns până la hotarul Egiptului, întrucât a devenit din ce în ce mai puternic.

9 Ozía a zidit turnuri în Ierusalím, la Poarta Unghiului, la poarta văii şi unghiul [zidului], şi le-a întărit. 10 A zidit turnuri în pustiu şi a săpat multe cisterne pentru că avea multe turme în câmpie şi pe podiş, agricultori şi viticultori în zonele muntoase şi în Carmél, întrucât îi plăcea să lucreze pământul.

11 Ozía avea o armată de luptători care ieşeau la oștire, după numărul recensământului lor făcut de Ieiél, secretarul, de Maaséia, scribul, sub conducerea lui Hananía, una dintre căpeteniile regelui. 12 Numărul complet al capilor părinteşti ai vitejilor armatei era de două mii şase sute. 13 Sub conducerea lor era tăria unei armate de trei sute şapte mii cinci sute de luptători care [luptau] cu mare vitejie ca să-l apere pe rege de duşman. 14 Ozía le-a dat pentru toată armata scuturi, suliţe, coifuri, platoşe, arcuri şi prăştii cu pietre. 15 A făcut la Ierusalím maşini inventate de un inventator, care să fie pe turnuri şi pe unghiuri ca să arunce săgeţi şi pietre mari. Faima lui a ajuns până departe, căci a fost ajutat în mod minunat până ce s-a întărit.

Îngâmfarea lui Ozía

16 Când a devenit puternic, inima i s-a îngâmfat până să se corupă. A fost infidel faţă de Domnul Dumnezeul său arzând tămâie pe altarul tămâierii. 17 După el a venit Azaría, preotul, împreună cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de seamă. 18 Au stat înaintea regelui Ozía şi i-au zis: „Nu este pentru tine, Ozía, să arzi tămâie înaintea Domnului, ci este pentru preoţi, fiii lui Áaron, care sunt consacraţi să ardă tămâie. Ieşi din sanctuar pentru că ai greşit! Tu nu ai onoarea aceasta de la Domnul Dumnezeu”. 19 Ozía s-a mâniat. Avea în mână o cadelniţă pentru tămâiat. Când s-a mâniat pe preoţi, i-a apărut lepră pe frunte în văzul preoţilor, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. 20 Marele preot Azaría şi toţi preoţii s-au întors spre el şi, iată, era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară; el însuşi s-a grăbit să iasă, pentru că Domnul îl lovise.

21 Regele Ozía a fost lepros până în ziua morţii sale şi a locuit într-o casă separată pentru leproşi, căci fusese izgonit din casa Domnului. Iar Iotám, fiul său, era judecător peste casa regelui şi peste poporul ţării. 22 Celelalte fapte ale lui Ozía, cele dintâi şi cele de pe urmă, au fost scrise de Isaía, fiul lui Ámos, profetul. 23 Ozía a adormit cu părinţii săi. L-au îngropat cu părinţii săi în câmpia de înmormântare a regilor, căci ziceau: „A fost lepros”. Şi a devenit rege Iotám, fiul său, în locul lui.