Capitolul 27

Domnia lui Iotám (740 – 736 î.C.)

1 Iotám avea douăzeci şi cinci de ani când a devenit rege şi a fost rege şaisprezece ani la Ierusalím. Numele mamei sale era Ieruşá, fiica lui Sadóc. 2 El a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului, conform cu tot ce a făcut Ozía, tatăl său, numai că nu a intrat în casa Domnului. Însă poporul continua să se corupă.

3 Iotám a reconstruit poarta de sus a casei Domnului şi a construit mult la zidul Ófel. 4 A construit cetăţi în muntele lui Iúda, iar în păduri a construit fortăreţe şi turnuri.

5 El a luptat cu regele fiilor lui Amón şi a fost mai tare decât ei. Fiii lui Amón i-au dat în anul acela o sută de talánţi de argint, zece mii de kor de grâu şi zece mii de orz. Aceasta îi aduceau fiii lui Amón şi în anul al doilea, şi în anul al treilea. 6 Iotám a ajuns puternic pentru că a fost fidel în căile sale înaintea Domnului Dumnezeului său.

7 Celelalte fapte ale lui Iotám, toate războaiele lui, toate căile lui, iată-le scrise în Cartea Regilor lui Israél şi ai lui Iúda! 8 El avea douăzeci şi cinci de ani când a devenit rege şi a fost rege şaisprezece ani la Ierusalím. 9 Iotám a adormit cu părinţii săi şi l-au îngropat în cetatea lui Davíd. Şi a devenit rege Aház, fiul său, în locul lui.