Capitolul 5

Reluarea construirii templului

1 Aggéu, profetul, şi Zaharía, fiul lui Ído, profetul, le-au profeţit iudeilor care erau în Iúda şi în Ierusalím în numele Dumnezeului lui Israél. 2 După aceea, Zorobabél, fiul lui Şeáltiél, şi Iósue, fiul lui Ioţadác, s-au ridicat şi au început să construiască templul lui Dumnezeu care este în Ierusalím; cu ei erau profeţii lui Dumnezeu care îi susţineau. 3 În acel timp au venit la ei Tatnái, guvernatorul de dincoace de Râu, Şetár-Boznái şi colegii lor şi le-au vorbit aşa: „Cine v-a dat poruncă să construiţi casa aceasta şi să terminaţi zidurile acestea? 4 Apoi le-am zis astfel: «Care sunt numele oamenilor care construiesc casa aceasta?»”. 5 Dar ochiul lui Dumnezeu era asupra bătrânilor iudeilor; ei nu i-au lăsat să înceteze până când vestea a ajuns la Dárius. Atunci au răspuns prin scrisoare despre aceasta.

6 Aceasta este copia scrisorii pe care i-au trimis-o regelui Dárius Tatnái, guvernatorul de dincoace de Râu, Şetár-Boznái şi colegii lor din Afarsác, care e dincoace de Râu. 7 I-au trimis o scrisoare şi în ea era scris aşa:

„Către regele Dárius, toată pacea! 8 Să fie cunoscut regelui că noi am mers în provincia Iudéea, la casa Dumnezeului celui Mare care se construieşte cu pietre mari şi se pune lemn în ziduri şi lucrarea aceasta continuă cu perseverenţă şi are succes în mâinile lor. 9 Noi i-am întrebat pe acei bătrâni şi le-am spus astfel: «Cine v-a dat poruncă să construiţi această casă şi să terminaţi acest zid?». 10 Le-am cerut şi numele lor ca să ţi le facem cunoscute, ca să scriem numele oamenilor care sunt în fruntea lor.

11 Acesta este răspunsul pe care ni l-au dat: «Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor şi al pământului şi reconstruim casa care fusese zidită cu mult timp în urmă; un mare rege al lui Israél a construit-o şi a terminat-o. 12 Dar părinţii noştri l-au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, iar el i-a dat în mâna lui Nabucodonosór, regele Babilónului, caldeul, care a distrus casa aceasta şi a deportat poporul în Babilón. 13 Însă, în primul an al regelui Círus din Babilón, regele Círus ne-a dat poruncă să reconstruim această casă a lui Dumnezeu. 14 Chiar şi obiectele de aur şi de argint ale casei lui Dumnezeu pe care le luase Nabucodonosór din templul care era în Ierusalím şi le adusese în templul din Babilón, regele Círus le-a scos din templul din Babilón şi au fost date [unuia] cu numele de Şeşbaţár, pe care l-a pus guvernator 15 şi căruia i-a zis: ‹Ia aceste obiecte, mergi, du-le în templul din Ierusalím şi să fie reconstruită casa lui Dumnezeu pe locul ei!›. 16 Şeşbaţár a venit şi a pus temeliile casei lui Dumnezeu care este la Ierusalím. De atunci până acum se construieşte, dar nu s-a terminat.

17 Acum, dacă i se pare bine regelui, să se facă cercetări în casa vistieriilor pe care o are regele la Babilón dacă regele Círus a dat poruncă să se construiască această casă a lui Dumnezeu în Ierusalím! Să binevoiască regele să ne trimită [răspuns] asupra acestui lucru!»”.