Capitolul 6

Decretul lui Dárius

1 Apoi, regele Dárius a dat poruncă să se cerceteze în casa cărţilor unde se păstrau vistieriile Babilónului. 2 S-a găsit la Ahméta, fortăreaţa provinciei Média, un sul. În el este scrisă această aducere-aminte:

3 „În primul an al regelui Círus, regele Círus a dat poruncă cu privire la casa lui Dumnezeu din Ierusalím:

«Casa să fie construită ca un loc unde se aduc jertfe; temeliile ei să fie puse trainic, înălţimea ei să fie de şaizeci de cóţi şi lăţimea ei să fie de şaizeci de cóţi. 4 Să fie trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de lemn nou, iar costurile să fie plătite de casa regelui! 5 Chiar şi obiectele de aur şi de argint ale casei lui Dumnezeu pe care le-a luat Nabucodonosór din templul de la Ierusalím şi le-a adus la Babilón să fie date înapoi şi să fie duse în templul din Ierusalím la locul lor şi să le pui în casa lui Dumnezeu!».

6 Acum, Tatnái, guvernatorul de dincolo de Râu, Şetár-Boznái şi colegii voştri din Afarsác, care e dincolo de Râu, îndepărtaţi-vă de acolo! 7 Lăsaţi să se construiască această casă a lui Dumnezeu! Guvernatorul iudeilor şi bătrânii iudeilor să construiască această casă pe locul ei! 8 Dau poruncă ce să faceţi cu privire la bătrânii acestor iudei pentru construirea casei lui Dumnezeu: din bunurile regelui, din tributul de dincolo de Râu, să se dea acelor oameni cheltuielile, ca să nu se oprească! 9 Să li se dea ceea ce au nevoie: viţei, berbeci şi miei pentru arderile de tot pentru Dumnezeul cerurilor, grâu, sare, vin şi untdelemn, după cuvântul preoţilor care sunt în Ierusalím: să li se dea zi de zi, după necesitatea fiecărei zile, 10 ca să aducă jertfe cu mireasmă plăcută Dumnezeului cerurilor şi să se roage pentru viaţa regelui şi a fiilor lui! 11 Dau poruncă pentru ca, dacă cineva va schimba acest cuvânt, să se scoată din casa lui o grindă şi el să fie ridicat şi spânzurat de ea, iar casa lui să devină o grămadă de gunoi pentru aceasta! 12 Dumnezeul care a pus să locuiască numele lui acolo să răstoarne pe orice rege şi popor care îşi va întinde mâna să schimbe sau să distrugă această casă a lui Dumnezeu care este în Ierusalím! Eu, Dárius, am dat poruncă: să fie împlinită cu grijă!”.

13 Tatnái, guvernatorul de dincoace de Râu, Şetár-Boznái şi colegii lor au făcut cu grijă astfel după cum trimisese [poruncă] regele Dárius. 14 Bătrânii iudeilor au construit şi au avut succes, după profeţia lui Aggéu, profetul, şi a lui Zaharía, fiul lui Ído. Au construit şi au terminat, după porunca Dumnezeului lui Israél şi după porunca lui Círus, a lui Dárius şi a lui Artaxérxes, regele perşilor. 15 Au terminat această casă în ziua a treia a lunii Adár, în al şaselea an al domniei regelui Dárius. 16 Apoi, fiii lui Israél, preoţii, levíţii şi ceilalţi deportaţi au celebrat cu bucurie dedicarea acestei case a lui Dumnezeu. 17 Au adus pentru dedicarea acestei case a lui Dumnezeu o sută de viţei, două sute de berbeci, patru sute de miei şi, ca jertfe pentru păcat pentru tot Israélul, doisprezece ţapi, după numărul triburilor lui Israél. 18 I-au pus pe preoţi după grupele lor şi pe levíţi după împărţirile lor, pentru slujirea lui Dumnezeu la Ierusalím, după cum este scris în cartea lui Moise.

Sărbătoarea Paştelui din 515 î.C.

19 Cei deportaţi au celebrat Paştele în a paisprezecea zi a lunii întâi. 20 Preoţii şi levíţii s-au purificat; toţi s-au purificat şi au înjunghiat Paştele pentru toţi cei deportaţi, pentru fraţii lor preoţi şi pentru ei înşişi. 21 Fiii lui Israél, întorşi din captivitate, au mâncat împreună cu toţi cei ce s-au separat de impuritatea popoarelor ţării ca să-l caute pe Domnul Dumnezeul lui Israél. 22 Au celebrat cu bucurie Sărbătoarea Ázimelor timp de şapte zile, pentru că Domnul îi [umpluse] de bucurie şi întorsese inima regelui Asíriei spre ei ca să îi încurajeze în lucrarea casei lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui Israél.