Capitolul 7

Organizarea vieţii civile

1 După ce am construit zidul şi am fixat uşile, au fost stabiliţi uşierii, cântăreţii şi levíţii. 2 Le-am poruncit lui Hananí, fratele meu, şi lui Ananía, căpetenia fortăreţei din Ierusalím – pentru că el era un om fidel şi se temea de Dumnezeu mai mult decât mulţi alţii – 3 şi le-am zis: „Să nu se deschidă porţile Ierusalímului până nu va arde soarele; când ei sunt încă acolo, să închidă uşile şi să le zăvorască; să pună pază dintre locuitorii Ierusalímului, fiecare la paza lui, fiecare în dreptul casei lui!”.

4 Cetatea era largă şi mare, dar era puţin popor în ea şi case nu erau construite. 5 Dumnezeul meu mi-a pus la inimă să-i adun pe nobili, pe guvernatori şi poporul ca să-i înscriu în genealogii. Am găsit o carte a genealogiilor celor care urcaseră mai întâi şi am găsit scris în ea:

Lista celor care s-au întors împreună cu Zorobabél

6 aceştia sunt fiii ţării care s-au întors din captivitatea deportării unde îi deportase Nabucodonosór, regele Babilónului; ei s-au întors la Ierusalím şi în Iúda, fiecare în cetatea lui. 7 Au venit cu Zorobabél: Iósue, Nehemía, Azaría, Raamía, Nahamaní, Mardohéu, Bilşán, Misperet, Bigvái, Nehúm, Baaná.

Numărul oamenilor din poporul lui Israél: 8 fiii lui Pareóş, două mii o sută şaptezeci şi doi; 9 fiii lui Şefatía, trei sute şaptezeci şi doi; 10 fiii lui Aráh, şase sute cincizeci şi doi; 11 fiii lui Pahát-Moáb, dintre fiii lui Iósue şi ai lui Ióab, două mii opt sute optsprezece; 12 fiii lui Elám, o mie două sute cincizeci şi patru; 13 fiii lui Zatú, opt sute patruzeci şi cinci; 14 fiii lui Zacái, şapte sute şaizeci; 15 fiii lui Binúi, şase sute patruzeci şi opt; 16 fiii lui Bebái, şase sute douăzeci şi opt; 17 fiii lui Azgád, două mii trei sute douăzeci şi doi; 18 fiii lui Adónicám, şase sute şaizeci şi şapte; 19 fiii lui Bigvái, două mii şaizeci şi şapte; 20 fiii lui Adín, şase sute cincizeci şi cinci; 21 fiii lui Áter, ai lui Ezechía, nouăzeci şi opt; 22 fiii lui Haşúm, trei sute douăzeci şi opt; 23 fiii lui Beţái, trei sute douăzeci şi patru; 24 fiii lui Haríf, o sută doisprezece; 25 fiii lui Gabaón, nouăzeci şi cinci; 26 oamenii din Betleém şi din Netófa, o sută optzeci şi opt; 27 oamenii din Anatót, o sută douăzeci şi opt; 28 oamenii din Bet-Azmávet, patruzeci şi doi; 29 oamenii din Chiriát-Iearím, din Chefíra şi din Beerót, şapte sute patruzeci şi trei; 30 oamenii din Ráma şi din Ghebá, şase sute douăzeci şi unu; 31 oamenii din Micmás, o sută douăzeci şi doi; 32 oamenii din Bétel şi din Ái, o sută douăzeci şi trei; 33 oamenii din celălalt Nebó, cincizeci şi doi; 34 fiii celuilalt Elám, o mie două sute cincizeci şi patru; 35 fiii lui Harím, trei sute douăzeci; 36 fiii lui Ierihón, trei sute patruzeci şi cinci; 37 fiii lui Lod, ai lui Hadíd şi ai lui Onó, şapte sute douăzeci şi unu; 38 fiii lui Senaá, trei mii nouă sute treizeci.

39 Preoţii: fiii lui Iedáia, din casa lui Iósue, nouă sute şaptezeci şi trei; 40 fiii lui Imér, o mie cincizeci şi doi; 41 fiii lui Paşhúr, o mie două sute patruzeci şi şapte; 42 fiii lui Harím, o mie şaptesprezece.

43 Leviţii: fiii lui Iósue, ai lui Cadmiél şi ai lui Hodvá, şaptezeci şi patru.

44 Cântăreţii: fiii lui Asáf, o sută patruzeci şi opt.

45 Uşierii: fiii lui Şalúm, fiii lui Áter, fiii lui Talmón, fiii lui Acúb, fiii lui Hatitá, fiii lui Şobái, o sută treizeci şi opt.

46 Cei dăruiţi [templului]: fiii lui Ţihá, fiii lui Hasufá, fiii lui Tabaót, 47 fiii lui Cherós, fiii lui Siá, fiii lui Padón, 48 fiii lui Lebaná, fiii lui Hagábá, fiii lui Şalmái, 49 fiii lui Hanán, fiii lui Ghidél, fiii lui Gahár, 50 fiii lui Reáia, fiii lui Reţín, fiii lui Necodá, 51 fiii lui Gazám, fiii lui Uzá, fiii lui Paséah, 52 fiii lui Besái, fiii lui Mehuním, fiii lui Nefişesím, 53 fiii lui Bacbúc, fiii lui Hacufá, fiii lui Harhúr, 54 fiii lui Baţlít, fiii lui Mehidá, fiii lui Harşá, 55 fiii lui Barcós, fiii lui Siséra, fiii lui Tamáh, 56 fiii lui Neţíah, fiii lui Hatifá.

57 Fiii slujitorilor lui Solomón: fiii lui Sotái, fiii lui Soféret, fiii lui Peridá, 58 fiii lui Iaalá, fiii lui Darcón, fiii lui Ghidél, 59 fiii lui Şefatía, fiii lui Hatíl, fiii lui Pochéret-Haţebáim, fiii lui Amón. 60 Toţi cei dăruiţi şi fiii slujitorilor lui Solomón erau trei sute nouăzeci şi doi.

61 Aceştia sunt cei care au urcat din Tel-Mélah, din Tel-Harşá, din Cherúb-Adón şi din Imér şi care nu au putut să-şi facă cunoscută casa lor părintească şi descendenţa lor dacă erau din Israél. 62 Fiii lui Deláia, fiii lui Tobía, fiii lui Necodá, şase sute patruzeci şi doi. 63 Şi dintre preoţi: fiii lui Hobáia, fiii lui Hacóţ, fiii lui Barzilái, care şi-a luat soţie dintre fiicele lui Barzilái din Galaád şi a fost numit după numele lor. 64 Aceştia au căutat înscrierea lor în genealogii, dar nu au găsit-o: de aceea au fost îndepărtaţi din preoţie. 65 Guvernatorul le-a zis: „Să nu mănânce [nimeni] din lucrurile preasfinte până când nu se va ridica un preot cu Urím şi Tummím”.

66 Toată adunarea, împreună, era patruzeci şi două de mii trei sute şaizeci de [oameni], 67 în afară de sclavii şi sclavele lor, care erau şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei erau două sute de cântăreţi şi cântăreţe. 68 Aveau patru sute treizeci şi cinci de cămile şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari. 69 Mulţi dintre capii de familie au oferit [daruri] pentru lucrare. Guvernatorul a dat pentru vistierie o mie de daríci de aur, cincizeci de ceşti şi cinci sute treizeci de veşminte preoţeşti.70 Capii părinteşti au dat vistieriei lucrării douăzeci de mii de daríci de aur şi două mii două sute de mine de argint.

71 Restul poporului a dat douăzeci de mii de daríci de aur, două mii de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti. 72 Preoţii şi levíţii, uşierii, cântăreţii, oamenii din popor, cei dăruiţi – tot Israélul – au locuit în cetăţile lor. Când se apropia luna a şaptea, toţi fiii lui Israél erau în cetăţile lor.