Capitolul 29

Despre Ierusalím

1 Vai de Ariél, Ariél, cetatea unde şi-a fixat Davíd tabăra! Adăugaţi an la an şi să-şi facă sărbătorile cursul lor!

2 Îl voi oprima pe Ariél; vor fi durere şi întristare şi va fi pentru mine ca Ariél.

3 Voi aşeza tabăra împotriva ta de jur împrejur, te voi înconjura cu turnuri şi voi ridica întărituri împotriva ta.

4 Vei fi umilită şi din pământ vei vorbi; vorbirea ta, din ţărână, va fi slabă şi glasul tău, din pământ, din ţărână vei murmura cuvintele tale.

5 Dar mulţimea duşmanilor tăi va fi ca pulberea măruntă, iar mulţimea asupritorilor tăi, ca pleava care trece: şi aceasta va fi imediat, pe neaşteptate.

6 Vei fi vizitat de Domnul Sabaót cu tunet, cutremur şi vuiet mare, cu vârtej de vânt şi furtună şi flăcări de foc mistuitor.

7 Va fi ca un vis, ca o viziune de noapte mulţimea tuturor neamurilor care luptă împotriva lui Ariél, toţi cei care luptă împotriva lui şi a întăriturilor sale, şi-l vor strâmtora.

8 După cum cel flămînd visează că mănâncă, dar se trezeşte cu stomacul gol, sau după cum cel însetat visează că bea, dar se trezeşte frânt şi cu gâtul uscat, astfel va fi mulţimea tuturor neamurilor care vor lupta împotriva muntelui Sión.

9 Rămâneţi încremeniţi şi uimiţi! Închideţi ochii şi fiţi orbi! Ei sunt beţi, dar nu de vin; se clatină, dar nu de băutură tare.

10 Domnul a revărsat asupra voastră un duh de toropeală, v-a legat ochii voştri – profeţii – şi v-a răsucit capetele – văzătorii.

11 De aceea, orice viziune va fi precum cuvintele unei cărţi sigilate care este dată cuiva care ştie să citească, spunând: „Citeşte-o!”, iar el zice: „Nu pot, căci este sigilată” 12 sau ca şi cum ar fi dată cuiva care nu ştie să citească, zicând: „Citeşte-o!”, iar el spune: „Nu ştiu să citesc”.

Oracol

13 Domnul zice: „Pentru că poporul acesta se apropie de mine cu gura şi mă preamăreşte cu buzele, dar inima lui este departe de mine, iar teama de mine este o poruncă învăţată de la oameni,

14 de aceea, voi face din nou fapte minunate pentru acest popor, va pieri înţelepciunea celor înţelepţi şi priceperea celor pricepuţi va dispărea.

15 Vai de cei care-şi ascund planul departe de Domnul, iar faptele lor sunt în întuneric şi zic: «Cine ne vede şi cine ne cunoaşte?»!

16 Cât de naivi sunteţi! Oare este considerat olarul ca lutul? Sau zice lucrarea despre cel care face: «Nu tu m-ai făcut»? Sau cel întocmit despre cel care întocmeşte: «Nu pricepe».

17 Oare nu mai este încă puţin timp şi Libánul se va schimba în grădină, iar grădina va fi considerată o pădure?

18 În ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii, iar ochii orbilor vor vedea din beznă şi întuneric.

19 Bucuria celor sărmani va creşte în Domnul şi cei săraci dintre oameni se vor veseli în Sfântul lui Israél.

20 Căci cel violent va dispărea, cel batjocoritor nu va mai fi şi toţi cei care caută să săvârşească nelegiuire vor fi nimiciţi.

21 Ei care îi făceau vinovaţi pe oameni pentru un cuvânt, ei care întindeau curse la poartă şi îl derutau pe cel drept pentru nimica toată.

22 Pentru aceasta, aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacób, el care l-a răscumpărat pe Abrahám: „Acum, Iacób nu se va ruşina şi faţa lui nu va păli acum”.

23 Căci, atunci când îi vor vedea pe copiii lor, lucrarea mâinilor mele, în mijlocul lor, vor sfinţi numele meu, îl vor sfinţi pe Sfântul lui Iacób şi de Dumnezeul lui Israél se vor teme.

24 Cei derutaţi cu duhul vor dobândi pricepere şi cei care murmură vor primi învăţătură.