Capitolul 34

VIII. DIVERSE

Soarta lui Sedecía

1 Cuvântul care a fost către Ieremía de la Domnul, când Nabucodonosór, regele Babilónului, şi toată armata lui, cu toate regatele pământului peste care stăpânea mâna sa şi toate popoarele, luptau împotriva Ierusalímului şi împotriva tuturor cetăţilor lui: 2 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: „Du-te şi spune-i lui Sedecía, regele lui Iúda: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată, eu dau cetatea aceasta în mâinile regelui din Babilón, care o va arde în foc! 3 Tu nu vei scăpa din mâna lui, ci vei fi capturat şi vei fi dat în mâna lui: ochii tăi se vor uita în ochii lui şi gura ta va vorbi la gura lui şi vei merge în Babilón!›. 4 Însă ascultă cuvântul Domnului, Sedecía, rege al lui Iúda! Aşa vorbeşte Domnul despre tine: ‹Nu vei muri de sabie›, 5 ci vei muri în pace şi, cum au ars mirodenii pentru părinţii tăi regii de mai înainte, care au fost înaintea ta, tot aşa vor arde şi pentru tine ‹Vai, stăpâne!› şi vor jeli pentru tine, căci cuvântul [acesta] eu l-am zis»” – oracolul Domnului.

6 Ieremía, profetul, i-a spus lui Sedecía, regele lui Iúda, toate aceste cuvinte în Ierusalím 7 în timp ce armata regelui Babilónului lupta împotriva Ierusalímului şi împotriva tuturor cetăţilor lui Iúda care rămăseseră – împotriva lui Láchiş şi Azéca, pentru că ele au rămas, printre cetăţile lui Iúda, drept cetăţi fortificate.

Problema eliberării sclavilor

8 Cuvântul care a fost către Ieremía de la Domnul după ce regele Sedecía a încheiat o înţelegere cu tot poporul care era în Ierusalím ca să anunţe eliberarea, 9 pentru ca fiecare să-i lase liberi pe slujitorul său şi pe slujitoarea sa, evreu sau evreică, ca nimeni dintre ei să nu-l mai slujească pe fratele lui iudeu. 10 Toate căpeteniile şi tot poporul care făcuseră înţelegerea au ascultat şi fiecare i-a trimis liberi pe sclavul său şi pe sclava sa ca să nu le mai slujească: au ascultat şi le-au dat drumul. 11 Însă, apoi, ei s-au întors [de la hotărâre] şi i-au făcut să se întoarcă pe sclavii şi pe sclavele pe care îi lăsaseră liberi şi i-au forţat să fie sclavi şi sclave. 12 Cuvântul Domnului a fost către Ieremía de la Domnul: 13 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: „Eu am încheiat o alianţă cu părinţii voştri în ziua când i-am scos din ţara Egiptului, din casa sclavilor, zicându-le: 14 «La sfârşitul a şapte ani, fiecare să-l lase liber pe fratele său evreu care ţi s-a vândut şi te-a slujit şase ani; să-l laşi [să plece] liber de la tine». Dar părinţii voştri nu m-au ascultat şi nu şi-au plecat urechea. 15 Acum, voi v-aţi întors astăzi şi aţi făcut ceea ce este drept în ochii mei, vestind fiecare eliberarea semenului său: aţi încheiat o înţelegere în casa mea asupra căreia este chemat numele meu. 16 Dar v-aţi întors [de la decizie] şi aţi profanat numele meu, pentru că fiecare l-a făcut să se întoarcă pe sclavul său şi fiecare, pe sclava sa pe care-i lăsaserăţi liberi, după dorinţa lor, şi i-aţi forţat să vă fie sclavi şi sclave”.

17 De aceea, aşa vorbeşte Domnul: „Voi nu m-aţi ascultat, ca să vestiţi eliberare fiecare pentru fratele său şi fiecare pentru semenul său. Iată, – oracolul Domnului – eu vă vestesc libertatea [de a fi daţi] sabiei, ciumei şi foametei şi vă voi da să fiţi de groază pentru toate regatele pământului. 18 Îi voi da pe oamenii care au încălcat alianţa mea şi nu au împlinit cuvintele înţelegerii pe care au încheiat-o înaintea mea [prin ritul] viţelului pe care l-au tăiat în două şi au trecut printre bucăţile lui, 19 pe căpeteniile lui Iúda, pe căpeteniile Ierusalímului, pe eunuci, pe preoţi şi tot poporul care au trecut printre bucăţile viţelului, 20 îi voi da în mâinile duşmanilor lor şi în mâinile celor care caută viaţa lor, iar cadavrele lor vor deveni hrană pentru păsările cerului şi pentru animalele pământului. 21 Iar pe Sedecía, regele lui Iúda, şi pe căpeteniile sale îi voi da în mâinile duşmanilor lor şi în mâinile celor care le caută viaţa şi în mâinile armatei regelui din Babilón, care a plecat de la voi. 22 Iată, eu poruncesc – oracolul Domnului – şi-i voi face să se întoarcă împotriva acestei cetăţi: vor lupta împotriva ei, o vor captura şi o vor arde în foc! Voi face din cetăţile lui Iúda o ruină fără locuitori”.