Capitolul 12

Pervertirea politică și religioasă a Israélului

1 Efraím mă înconjoară cu minciuni,

casa lui Israél, cu înşelătorii.

Iúda este încă în căutare

alături de Dumnezeu,

alături de cele sfinte în adevăr.

2 Efraím paște vânt și urmărește vântul

din răsărit toată ziua.

Înmulțește minciuna și violența;

încheie alianță cu Asíria

și untdelemnul este dus în Egipt.

Împotriva lui Iacób și Efraím

3 Domnul îl va judeca pe Iúda,

îl va pedepsi pe Iacób după căile sale

și după faptele lui îl va răsplăti.

4 În pântece l-a apucat de călcâi

pe fratele lui și, în vigoarea sa fiind,

s-a războit cu Dumnezeu.

5 S-a războit cu îngerul și a învins;

a plâns și a cerut îndurare pentru sine.

L-a aflat la Bétel și acolo a vorbit cu noi.

6 Domnul este Dumnezeul Sabaót:

Domnul este amintirea lui.

7 Iar tu, întoarce-te la Dumnezeul tău,

observă bunătatea și judecata

și pune-ți speranța

în Dumnezeul tău mereu!

8 Canaán are în mâna sa balanțe înșelătoare:

îi place să oprime.

9 Efraím spune: „Într-adevăr, m-am îmbogățit,

am găsit avere pentru mine.

În toate chinurile mele

nu au găsit nicio nelegiuire

prin care să fi păcătuit”.

10 Iar eu sunt Domnul Dumnezeul tău

din țara Egiptului:

te voi face să locuiești din nou

în corturi, ca în zilele hotărâte

[pentru sărbătoare].

11 Eu le-am vorbit profeților

și eu am înmulțit viziunile

și, prin profeți, am rostit asemănări.

12 Dacă Galaád este nelegiuire,

cu adevărat vor fi nimicnicie.

La Ghilgál ei jertfesc tauri

și altarele lor sunt ca niște grămezi

pe brazdele câmpiei.

13 Iacób a fugit în câmpia Arám

și Israél a slujit pentru o femeie

și pentru o femeie a păzit [turma].

14 Dar printr-un profet l-a făcut

Domnul pe Israél să urce din Egipt

și tot printr-un profet a fost păzit.

15 Efraím l-a mâniat pe Domnul prin

amărăciuni, dar Domnul

va lăsa sângele lui asupra lui

și va face să se întoarcă ocara lui peste el.