Capitolul 4

II. DELICTELE ȘI PEDEPSIREA ISRAÉLULUI

Corupția generală

1 Ascultaţi cuvântul Domnului,

fii ai lui Israél!

Căci Domnul are o judecată

cu locuitorii țării,

pentru că nu mai este adevăr,

nu mai este îndurare, nu este cunoaștere

a lui Dumnezeu în țară.

2 Jurământul, minciuna, crima,

furtul și adulterul s-au răspândit,

sângele atinge sângele.

3 De aceea, țara va jeli și se vor ofili

toți cei care locuiesc în ea,

împreună cu animalele câmpului

și păsările cerului, chiar și peștii mării

se vor adăuga la ele.

Împotriva preoților

4 Nimeni să nu se certe

și nimeni să nu aducă reproș,

căci poporul tău este precum

cei care se ceartă cu preotul!

5 Tu te poticnești ziua, ba chiar profetul

se poticnește cu tine noaptea:

eu te asemăn cu mama ta.

6 Se distruge poporul meu,

pentru că nu are cunoaștere.

Fiindcă ai refuzat cunoașterea,

și eu voi refuza să mai fii preot

pentru mine.

Deoarece ai uitat legea Dumnezeului tău,

și eu îi voi uita pe fiii tăi.

7 Cu cât au devenit mai mulți,

cu atât au păcătuit [mai mult] împotriva mea:

cinstea lor o voi schimba în dezonoare.

8 Se hrănesc cu [jertfele]

pentru păcat ale poporului meu

și își înalță sufletele

spre nelegiuirile lor.

9 Cum este poporul, așa și preotul:

voi cerceta căile lor

și după faptele lor le voi răsplăti.

10 Vor mânca, dar nu se vor sătura,

se vor desfrâna, dar nu vor rodi,

pentru că au părăsit slujirea Domnului.

Cultul lui Israél este doar idolatrie și libertinaj

11 Desfrâurile, vinul și mustul le-au răpit inima.

12 Poporul meu consultă lemnul său

și toiagul lui îi face cunoscut.

Căci un duh al desfrânării

îi face să rătăcească și ei se desfrânează

departe de Dumnezeul lor.

13 Pe vârfurile munților aduc jertfe

și pe coline ard tămâie,

sub stejar, sub plop și sub terebint,

căci umbra lor este bună.

De aceea, fiicele voastre se desfrânează

și nurorile voastre comit adulter.

14 Nu le voi pedepsi pe fiicele voastre

pentru că se desfrânează,

nici pe nurorile voastre

pentru că săvârșesc adulter,

căci ei înșiși merg deoparte cu desfrânatele

și aduc jertfe cu prostituatele sacre.

Dar poporul nu pricepe și se distruge.

Avertisment pentru Iúda și Israél

15 Dacă tu, Israél, te desfrânezi,

Iúda să nu se facă vinovat!

Nu mergeți la Ghilgál, nu urcați la Bet-Áven

și nu jurați: „Viu este Domnul!”.

16 Căci ca o junincă îndărătnică

s-a îndărătnicit Israél.

Acum, să-l mai pască Domnul

ca pe un miel în loc deschis?

17 Efraím s-a lipit de idoli: lăsați-l!

18 Când îndepărtează băutura lor,

se desfrânează.

19 Vântul îi va învălui cu aripile sale

și ei se vor rușina de jertfele lor.