Capitolul 8

Alarmă

1 Pune trâmbița la gură!

Vin ca un vultur peste casa Domnului,

din cauză că au încălcat alianța mea

și s-au răzvrătit împotriva legii mele.

2 Ei vor striga la mine:

„Dumnezeule, noi, Israél, te cunoaștem!”.

3 Israél a respins binele; dușmanul îl va urmări.

Anarhie politică și idolatrie

4 Și-au făcut regi, dar nu de la mine;

și-au făcut căpetenii, și eu nu am știut.

Cu argintul și aurul lor

și-au făcut idoli, ca să fie nimiciți.

5 Te-a respins vițelul tău, Samaría!

Mânia mea se aprinde împotriva lor!

Până când nu vor putea să se curețe?

6 Căci din Israél este el:

un meșteșugar l-a făcut,

și el nu este Dumnezeu.

Bucăți va fi vițelul din Samaría!

7 Au semănat vânt și au cules furtună;

nu au niciun fir de grâu:

dacă ar răsări, nu ar face făină.

Chiar dacă ar face, ar înghiți-o străinii.

Străinii sunt ruina lui Israél

8 Israél este înghițit.

Acum a ajuns printre neamuri

ca un vas în care nu-ți găsești plăcerea.

9 Căci ei au urcat în Asíria

ca un măgar care se separă.

Efraím și-a tocmit iubiții.

10 Chiar dacă tocmesc printre neamuri,

îi voi aduna, dar peste puțin [timp]

ei vor începe să se întineze

sub greutatea regelui căpeteniilor.

Împotriva cultului exterior

11 Pentru că Efraím a înmulțit altarele

ca să păcătuiască, altarele sunt pentru el

ca să-l ducă la păcat.

12 I-am scris multe [lucruri] în legea mea,

dar au fost socotite ca străine.

13 Preferă să jertfească jertfe și să mănânce carne,

dar Domnului nu-i place.

Acum își va aminti de nelegiuirea lor

și va pedepsi păcatul lor:

se vor întoarce în Egipt.

14 Israél l-a uitat pe Cel care l-a făcut

și a construit palate;

Iúda și-a înmulțit cetățile întărite,

dar eu voi trimite foc în cetățile lor

și va devora palatele lor.