Capitolul 10

Darul ploii

1 Cereți de la Domnul ploaie

timpurie la timpul ploii târzii!

Domnul este cel care face fulgerele;

ploaie abundentă le dă lor,

fiecăruia, verdeața de pe câmp.

2 Terafimii spun deșertăciuni,

ghicitorii au văzut minciună

și au spus vise înșelătoare:

ei mângâie cu deșertăciune.

De aceea, ei merg ca o turmă,

sunt umiliți pentru că nu au păstor.

Eliberarea și întoarcerea în Israél

3 Împotriva păstorilor s-a aprins mânia mea

și-i voi pedepsi pe țapi.

Domnul Sabaót a vizitat turma sa,

casa lui Iúda,

și-i va pune să fie drept calul splendorii sale în luptă.

4 Din el va ieși [piatra] unghiului,

din el, țărușul,

din el, arcul de război

și toți cei care oprimă împreună.

5 Vor fi ca vitejii care calcă noroiul

de pe străzi în luptă.

Ei vor lupta, pentru că Domnul este cu ei,

și călăreții de pe cai vor fi făcuți de rușine.

6 Voi întări casa lui Iúda

și voi salva casa lui Iosíf.

Îi voi face să se întoarcă,

pentru că mă îndur de ei,

și vor fi ca și cum nu i-aș fi respins,

căci eu sunt Domnul Dumnezeu

și le voi răspunde.

7 Ei vor fi ca viteazul lui Efraím;

Inima lor se va bucura ca de vin,

fiii lor vor vedea și se vor bucura,

se vor bucura și inima lor se va veseli

în Domnul.

8 Voi fluiera după ei și-i voi aduna, căci i-am răscumpărat.

Ei vor fi la fel de mulți cât de mulți erau.

9 Îi voi semăna printre popoare,

cei de departe își vor aminti de mine,

vor trăi împreună cu fiii lor

și se vor întoarce.

10 Îi voi face să se întoarcă din țara Egiptului

și din Asíria îi voi aduna.

Îi voi aduce în ținutul Galaád și în Libán

și nu se va mai găsi [loc] pentru ei.

11 Va trece prin marea strâmtorării,

va lovi în mare valurile

și toate adâncimile Nílului se vor usca.

Va face să coboare mândria Asíriei

și sceptrul Egiptului va fi îndepărtat.

12 Îi voi întări în Domnul și în numele lui vor umbla –oracolul Domnului.