Capitolul 4

Viziunea a cincea: candelabrul și măslinul

1 Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om care se trezește din somnul său. 2 El mi-a zis: „Ce vezi?”. Eu am spus: „M-am uitat și, iată, un candelabru cu totul din aur, cu un vas în vârful lui!”. Erau șapte sfeșnice deasupra lui; erau șapte canale pentru sfeșnicele care erau în vârful lui. 3 Erau doi măslini lângă el: unul la dreapta vasului și unul la stânga lui. 4 Am luat cuvântul și i-am zis îngerului care vorbea cu mine: „Ce sunt acestea, domnul meu?”. 5 Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns și mi-a zis: „Oare tu nu știi ce sunt acestea?”. Eu am zis: „Nu, domnul meu”.

Cuvinte către Zorobabél

6 El a răspuns și mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabél: «Nu prin armată, nu prin putere, ci prin duhul meu»”, spune Domnul Sabaót.

7 Cine ești tu, munte mare? Înaintea lui Zorobabél vei fi ca un șes. El va face să iasă piatra de căpătâi în zgomote: „Îndurare, îndurare pentru ea!”.

8 Cuvântul Domnului a fost către mine: 9 „Mâinile lui Zorobabél au pus temeliile casei acesteia și mâinile sale o vor duce la capăt”. Și se va ști că Domnul Sabaót m-a trimis la voi. 10 Cine disprețuiește ziua lucrurilor mici? Se vor bucura și vor vedea piatra de plumb în mâna lui Zorobabél. Aceștia sunt cei șapte ochi ai Domnului care scrutează tot pământul”. 11 Am luat cuvântul și i-am zis: „Ce sunt acești doi măslini de la dreapta candelabrului și de la stânga lui?”. 12 Am luat cuvântul a doua oară și i-am zis: „Ce sunt cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur din care curge aurul?”. 13 El mi-a zis: „Oare tu nu știi ce sunt ele?”. Eu am spus: „Nu, domnul meu!”. 14 „Aceștia sunt cei doi unși care stau în preajma stăpânului întregului pământ”.