Capitolul 34

Al doilea discurs al lui Elíhu

Erorile lui Iob

1 Elíhu a luat cuvântul şi a zis:

2 „Ascultaţi, înţelepţilor,

cuvintele mele şi, voi care ştiţi,

plecaţi-vă urechea la mine!

3 Urechea deosebeşte cuvintele

aşa cum cerul gurii gustă mâncarea.

4 Să deosebim între noi judecata,

să cunoaştem între noi ceea ce este bun!

5 Căci Iob a zis: «Sunt drept,

dar şi Dumnezeu mi-a întors judecata.

6 Pentru judecata mea,

sunt luat drept mincinos;

sunt slăbit de suliţă, deşi nu am vină».

7 Care bărbat este ca Iob,

care să bea derâderea ca apa,

8 care rătăceşte

în adunarea celor care fac nelegiure,

care umblă cu oamenii răzvrătiţi?

9 Căci el a zis: «Nu-i este de folos omului

să fie plăcut lui Dumnezeu».

10 De aceea, oameni [înţelepţi]

cu inima, ascultaţi-mă!

Departe de Dumnezeu vinovăţia

şi de Cel Atotputernic, nedreptatea!

11 Căci după fapta omului el răsplăteşte

şi după calea fiecăruia el dă.

12 Într-adevăr, Dumnezeu

nu este vinovat şi Cel Atotputernic

nu perverteşte judecata.

13 Cine a vizitat în locul lui pământul

şi cine a stabilit lumea în întregime?

14 Dacă şi-ar pune la inimă

[să facă] numai pentru sine,

dacă şi-ar retrage duhul şi suflarea,

15 orice făptură şi-ar da duhul deodată

şi omul s-ar întoarce în ţărână.

16 Dacă înţelegi, ascultă aceasta,

pleacă-ţi urechea la sunetul cuvintelor mele!

17 Oare cel care urăşte judecata

poate să guverneze?

Sau pe cel drept şi pe cel de vază

îi poţi face vinovaţi?

 

Judecăţi divine

18 Se spune oare regelui «Beliál»

şi nobililor, «Vinovaţi»?

19 El nu caută la faţa căpeteniilor

şi nu este străin faţă

de strigătul celui sărac,

pentru că lucrare a mâinilor sale sunt toţi.

20 Într-o clipă mor, la miezul nopţii

se cutremură poporul şi se duce,

sunt luaţi cei puternici,

dar nu de mână [de om].

21 Căci ochii lui sunt asupra căilor omului

şi vede toţi paşii lui.

22 Nu este întuneric, nici umbră

a morţii, ca să se ascundă acolo

cei care săvârşesc nelegiuirea.

23 El nu pune pentru om un termen

ca să meargă cu Dumnezeu la judecată.

24 Îi zdrobeşte pe cei puternici

fără să cerceteze şi-i face pe alţii

să stea în picioare în locul lor.

25 Căci el recunoaşte faptele lor:

le răstoarnă noaptea şi ei sunt zdrobiţi.

26 Ca pe nişte nelegiuiţi îi pălmuieşte

în locul unde [oamenii] văd.

27 Întrucât s-au îndepărtat de la urmarea lui

şi toate căile sale nu le-au înţeles,

28 ei au făcut să vină la el strigătul celui sărac, iar [Dumnezeu] ascultă strigătul celor nevoiaşi.

29 Dacă el stă liniştit, cine-l poate învinui?

Dacă îşi ascunde faţa, cine-l va putea vedea?

[El veghează] asupra neamurilor

şi asupra oamenilor deopotrivă,

30 ca să nu domnească cel făţarnic

şi să nu fie curse pentru popor.

 

Revolta lui Iob

31 I se poate spune lui Dumnezeu:

«Suport, deşi nu am greşit;

32 ceea ce-mi scapă să văd, arată-mi tu!

Dacă am făcut nedreptate, nu voi mai face»?

33 După tine,

trebuie el oare să răsplătească

din moment ce tu refuzi?

Tu alegi, nu eu: spune ceea ce ştii!

34 Oamenii cu inima [chibzuită] îmi vor vorbi

şi bărbatul înţelept mă va asculta.

35 Iob vorbeşte fără ştiinţă şi cuvintele sale

sunt lipsite de prudenţă.

36 Să fie încercat Iob la nesfârşit,

pentru că are răspunsuri

ca oamenii nelegiuirii!

37 Căci adaugă la păcatul său vinovăţia,

bate din palme printre noi

şi-şi înmulţeşte cuvintele

faţă de Dumnezeu”.