Psalmul 108

PSALMUL 108 (107)

Imn de laudă şi rugăciune pentru eliberare

1 Cântare. Psalm. Al lui Davíd.

2 Gata e inima mea, Dumnezeule, gata e inima mea!

Îţi voi cânta şi voi intona psalmi!

Bine, gloria mea!

3 Treziţi-vă, harpă şi alăută:

vreau să trezesc aurora!

4 Te voi lăuda între popoare, Doamne,

şi îţi voi cânta psalmi printre neamuri,

5 căci îndurarea ta este mare până la ceruri

şi adevărul tău, până la nori.

6 Înalţă-te mai sus decât cerurile, Dumnezeule,

şi gloria ta să fie peste tot pământul!

7 Ca [toţi] cei iubiţi de tine să fie eliberaţi,

fă mântuire cu dreapta ta şi răspunde-mi!

8 Dumnezeu a vorbit în sanctuarul său:

„Voi triumfa, voi împărţi Síhem şi voi măsura valea Sucót;

9 al meu este Galaád, al meu este Manáse

şi Efraím, coiful capului meu,

Iúda, sceptrul meu [de domnie].

10 Moáb, vasul în care mă spăl;

peste Edóm îmi azvârl încălţămintea,

peste [ţara] filisténilor îmi voi striga [victoria]”.

11 Cine mă va călăuzi spre cetatea întărită?

Cine mă va conduce până la Edóm?

12 Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai alungat

şi nu mai vrei să ieşi, o, Dumnezeule, cu oştirile noastre?

13 Vino în ajutorul nostru în [timpul] strâmtorării,

căci mântuirea de la oameni este zadarnică!

14 În Dumnezeu vom săvârşi fapte măreţe

şi el îi va doborî pe asupritorii noştri.