Psalmul 123

PSALMUL 123 (122)

Ajutorul nostru este în numele Domnului

1 Cântare a treptelor.

Către tine îmi ridic ochii,

[către tine], care locuieşti în ceruri.

2 Iată, ca ochii slujitorilor spre mâna stăpânilor,

ca ochii slujitoarei spre mâna stăpânei sale,

aşa sunt ochii noştri [îndreptaţi] spre Domnul Dumnezeul nostru

până când ne va arăta îndurarea sa!

3 Ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi,

căci suntem prea sătui de ocară!

4 Prea sătul ne este sufletul de batjocurile celor care ne urăsc,

de dispreţul celor îngâmfaţi.