Psalmul 127

PSALMUL 127 (126)

Zadarnică e truda fără Domnul

1 Cântare a treptelor. A lui Solomón.

Dacă Domnul n-ar zidi casa, în zadar ar trudi cei care o zidesc.

Dacă Domnul n-ar păzi cetatea, în zadar ar veghea cel care o păzeşte.

2 În zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă şi vă culcaţi târziu,

mâncându-vă pâinea în oboseală,

pe când Domnul o dă preaiubiţilor săi în timpul somnului.

3 Iată, moştenire de la Domnul sunt fiii,

rodul sânului este răsplată [de la el]!

4 Ca săgeţile în mâna celui viteaz,

aşa sunt fiii tinereţilor.

5 Fericit bărbatul care-şi umple tolba cu ei!

Nu se va face de ruşine când va vorbi cu duşmanii săi la poartă.