Psalmul 129

PSALMUL 129 (128)

Poporul asuprit îşi regăseşte încrederea

1 Cântare a treptelor.

Încă din tinereţe, mult m-au asuprit,

– să spună asta Israél –

2 încă din tinereţe, mult m-au asuprit,

dar nu m-au biruit.

3 Cu plugul mi-au arat spinarea,

au tras pe ea brazde lungi.

4 Dar Domnul este drept,

a sfărâmat jugul nelegiuiţilor.

5 Să fie făcuţi de ruşine şi să se întoarcă înapoi

toţi cei care urăsc Siónul!

6 Să fie ca iarba de pe acoperişuri,

care se usucă înainte de a creşte,

7 cu care nu-şi umple mâna cel care seceră

şi nici poala, cel care adună snopii!

8 Şi niciun trecător să nu poată spune:

„Binecuvântarea Domnului să fie asupra voastră!

Vă binecuvântăm în numele Domnului”.